top of page

Z čoho vychádzame

Akadémia veľkých diel nadväzuje na vzdelávací formát programov Kolégia Antona Neuwirtha, ktoré vzniklo v roku 2009 v Ivanke pri Dunaji ako rezidenčný formačno-vzdelávací program pre vysokoškolákov.

 

Od roku 2005 Kolégium organizuje aj Letnú univerzitu pre stredoškolákov, a počas svojej existencie sa rozrástlo o spektrum rozličných aktivít vzdelávacieho charakteru pre rôzne skupiny mladých ľudí.

 

Akadémia veľkých diel je dosiaľ najväčším programom Kolégia a presahuje jeho záštitu. Jej cieľom je rozšíriť pozitívnu skúsenosť študentov zo vzdelávania z programov Kolégia pre čo najväčší počet mladých ľudí na celom Slovensku a obohatiť vzdelávací systém o prvky klasického a charakterového vzdelávania.

Tím Akadémie

Naše kombinované skúsenosti z rozličných profesií a štúdií na slovenských aj zahraničných univerzitách nás inšpirujú s rešpektom odovzdávať mladým ľuďom to najlepšie, čo sme dostali. V súlade s poslaním a víziou Akadémie sa sami neustále vzdelávame a usilujeme o vnútornú integritu nie len v našej práci, ale aj v osobnom živote. 

bottom of page