Z čoho vychádzame

Akadémia veľkých diel nadväzuje na vzdelávací formát programov Kolégia Antona Neuwirtha, ktoré vzniklo v roku 2009 v Ivanke pri Dunaji ako rezidenčný formačno-vzdelávací program pre vysokoškolákov.

 

Už viac ako 10 rokov Kolégium organizuje aj Letnú univerzitu pre stredoškolákov, a počas svojej existencie sa rozrástlo o spektrum rozličných aktivít vzdelávacieho charakteru pre rôzne skupiny mladých ľudí, vrátane troch stredoškolských Kolégií na východnom Slovensku.

 

Akadémia veľkých diel je dosiaľ najväčším programom Kolégia a presahuje jeho záštitu. Jej cieľom je rozšíriť pozitívnu skúsenosť študentov z programov Kolégia pre čo najväčší počet mladých ľudí na celom Slovensku a obohatiť vzdelávací systém o prvky klasického a charakterového vzdelávania.

Tím Akadémie

Naše kombinované skúsenosti z rozličných profesií a štúdií na slovenských aj zahraničných univerzitách nás inšpirujú s rešpektom odovzdávať mladým ľuďom to najlepšie čo sme dostali. V súlade s poslaním a víziou Akadémie sa sami neustále vzdelávame a usilujeme o vnútornú integritu nie len v našej práci, ale aj v osobnom živote. 

Kontakt

dobryden@akademiavelkychdiel.sk
+421 948 049 901

Adresa

Akadémia veľkých diel

Nám. padlých hrdinov 7, P.O.Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Napíšte nám
Navštívte nás
 © Akadémia veľkých diel, 2019