Z čoho vychádzame

Akadémia veľkých diel nadväzuje na vzdelávací formát programov Kolégia Antona Neuwirtha, ktoré vzniklo v roku 2009 v Ivanke pri Dunaji ako rezidenčný formačno-vzdelávací program pre vysokoškolákov.

 

Už viac ako 10 rokov Kolégium organizuje aj Letnú univerzitu pre stredoškolákov, a počas svojej existencie sa rozrástlo o spektrum rozličných aktivít vzdelávacieho charakteru pre rôzne skupiny mladých ľudí, vrátane troch stredoškolských Kolégií na východnom Slovensku.

 

Akadémia veľkých diel je dosiaľ najväčším programom Kolégia a presahuje jeho záštitu. Jej cieľom je rozšíriť pozitívnu skúsenosť študentov z programov Kolégia pre čo najväčší počet mladých ľudí na celom Slovensku a obohatiť vzdelávací systém o prvky klasického a charakterového vzdelávania.

Tím Akadémie

Naše kombinované skúsenosti z rozličných profesií a štúdií na slovenských aj zahraničných univerzitách nás inšpirujú s rešpektom odovzdávať mladým ľuďom to najlepšie čo sme dostali. V súlade s poslaním a víziou Akadémie sa sami neustále vzdelávame a usilujeme o vnútornú integritu nie len v našej práci, ale aj v osobnom živote. 

 • Martin

  Luterán

  spoluzakladateľ

  Martin vyštudoval právo na Univerzite Komenského a potom aj právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku, kde získal tituly M.Jur., M.Phil. a D.Phil..  V roku 2009 založil Kolégium Antona Neuwirtha, kde je rektorom a akademikom. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj odbornú verejnosť. 

 • Miroslava Duranková

  riaditeľka a spoluzakladateľka

  Mirka je absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha, kde neskôr v rokoch 2014 - 2018 pôsobila aj ako riaditeľka. Vyštudovala ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a popri štúdiu pôsobila v AIESEC a Nexterii - dnes je súčasťou správnej rady Nexterie. Mirka zároveň dištančne študuje charakterové vzdelávanie na University of Birmingham - zameriava sa na rozvoj charakteru cez umenie a literatúru.

 • Lucia
  Krčméryová

  koordinátorka metodického tímu

  Lucia je absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského  pokračovala na King´s College v Londýne štúdiom medicínskej etiky a práva. Aktuálne učí medicínsku etiku študentov všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského a spolupracuje s Bilingválnym gymnáziom C. S. Lewisa na programe rezidenčnej komunity Baraka. 

 • Dušan

  Jurčo

  konzultant pre metodiku

  Pôsobí ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry na bilingválnom Gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave a ako člen metodického tímu v Akadémii veľkých diel. Je veľkým fanúšikom kvalitnej filmografie, dobrých kníh a hudby všetkých žánrov.

 • Michal

  Čop

  konzultant pre metodiku, manažér stredoškolských Kolégií

  Michal absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha v roku 2012. Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti je manažérom pre stredoškolské Kolégiá - koordinuje programy na troch gymnáziách na východnom Slovensku. Zároveň je spolupracovníkom Spoločenstva Ladislava Hanusa.

 • Lucia

  Froncová

  manažérka pre marketing a komunikáciu

  Po absolvovaní Kolégia Antona Neuwirtha študovala Lucia mediálnu komunikáciu a vzťahy s verejnosťou v Edinburgu. V Škótsku a neskôr v Londýne pôsobila v oblasti PR a marketingu pre globálne firmy aj neziskové organizácie, kde pracovala na medzinárodných projektoch v rôznych sektoroch vrátane IT, environmentalistiky aj globálneho vzdelávania.

 • Mária

  Švedová

  manažérka kancelárie

  Majka popri štúdiu predprimárnej pedagogiky v Bratislave absolvovala dvojročný program v Kolégiu Antona Neuwirtha. V súčasnosti študuje učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Istý čas pracovala v súkromnej materskej škole, za sebou má stáž v Teach for Slovakia aj v Kolégiu.

Kontakt

dobryden@akademiavelkychdiel.sk
+421 948 049 901

Adresa

Akadémia veľkých diel

Nám. padlých hrdinov 7, P.O.Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Akadémia veľkých diel, organizačná jednotka Kolégia Antona Neuwirtha

IČO: 421385150001 DIČ: 2121278346

Napíšte nám
Navštívte nás
 © Akadémia veľkých diel, 2019