Z čoho vychádzame

Akadémia veľkých diel nadväzuje na vzdelávací formát programov Kolégia Antona Neuwirtha, ktoré vzniklo v roku 2009 v Ivanke pri Dunaji ako rezidenčný formačno-vzdelávací program pre vysokoškolákov.

 

Už viac ako 10 rokov Kolégium organizuje aj Letnú univerzitu pre stredoškolákov, a počas svojej existencie sa rozrástlo o spektrum rozličných aktivít vzdelávacieho charakteru pre rôzne skupiny mladých ľudí, vrátane piatich stredoškolských Kolégií na východnom Slovensku.

 

Akadémia veľkých diel je dosiaľ najväčším programom Kolégia a presahuje jeho záštitu. Jej cieľom je rozšíriť pozitívnu skúsenosť študentov zo vzdelávania z programov Kolégia pre čo najväčší počet mladých ľudí na celom Slovensku a obohatiť vzdelávací systém o prvky klasického a charakterového vzdelávania.

Tím Akadémie

Naše kombinované skúsenosti z rozličných profesií a štúdií na slovenských aj zahraničných univerzitách nás inšpirujú s rešpektom odovzdávať mladým ľuďom to najlepšie čo sme dostali. V súlade s poslaním a víziou Akadémie sa sami neustále vzdelávame a usilujeme o vnútornú integritu nie len v našej práci, ale aj v osobnom živote. 

 • Martin

  Luterán

  spoluzakladateľ

  Martin vyštudoval právo na Univerzite Komenského a potom aj právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku, kde získal tituly M.Jur., M.Phil. a D.Phil..  V roku 2009 založil Kolégium Antona Neuwirtha, kde je rektorom a akademikom. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj odbornú verejnosť. 

 • Miroslava Duranková

  riaditeľka a spoluzakladateľka

  Mirka vyštudovala Master program charakterového vzdelávania na University of Birmingham. Je absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha, kde neskôr v rokoch 2014 - 2018 pôsobila aj ako riaditeľka. Vyštudovala ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a popri štúdiu pôsobila v AIESEC a Nexterii - dnes je súčasťou správnej rady Nexterie. 

 • Kristína

  Tomeková

  koordinátorka vzdelávania

  Popri štúdiu farmácie absolvovala dvojročný program Kolégia Antona Neuwirtha. Svoje odborné pôsobenie venovala najmä nemocničnému lekárenstvu so špecializáciou na detskej onkológii a farmaceutického priemyslu (stážovala vo svetovej farmaceutickej firme GSK - manažment a dohľad nad ochranou zdravia pacientov). Zároveň bola dva roky aktívnou stážistkou pre Kolégium aj Akadémiu veľkých diel.

 • Dušan

  Jurčo

  konzultant pre metodiku

  Pôsobí ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry na bilingválnom Gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave a ako člen metodického tímu v Akadémii veľkých diel. Je veľkým fanúšikom kvalitnej filmografie, dobrých kníh a hudby všetkých žánrov.

 • Michal

  Čop

  konzultant pre metodiku, manažér stredoškolských Kolégií

  Michal absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha v roku 2012. Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V súčasnosti je manažérom pre stredoškolské Kolégiá - koordinuje programy na troch gymnáziách na východnom Slovensku. Zároveň je spolupracovníkom Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Kontakt

dobryden@akademiavelkychdiel.sk
+421 948 049 901

Adresa

Akadémia veľkých diel

Kolégium Antona Neuwirtha

Nám. padlých hrdinov 7, P.O.Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Kolégium Antona Neuwirtha
zriaďovateľ organizačnej jednotky Akadémia veľkých diel

IČO: 421385150001 DIČ: 2121278346

Napíšte nám
Navštívte nás
 © Akadémia veľkých diel, 2019