top of page

11 návykov skvelých učiteľov

(podľa amerického inštitútu CiRCE)


Circe Institute je pre nás v Akadémii veľkým vzorom a inšpiráciou. Aj preto prekladáme niektoré ich články a ponúkame ich našim čitateľom. Dnes to je opäť anketa, ktorú robili s uznávanými odborníkmi na klasické a charakterové vzdelávanie. Zatiaľ čo minule sme sa venovali 8 návykom dobrého čitateľa, dnes vám ponúkame 11 návykov dobrých učiteľov. Nie so všetkým musíte súhlasiť, ale berte to ako inšpiráciu a nájdite si každý ten svoj návyk.


1. Dobrý učiteľ začína každý deň odznova


Začnite odznova – každý rok, každý semester, každý deň, každú hodinu. Keďže najlepšie vyučovanie je pred svojimi študentmi jednoducho milovať to, čo mám rád, je nevyhnutné, aby to, čo učím, bolo čerstvé v mojom srdci a mysli. Hoci som za posledné štvrťstoročie učil niektoré z tých istých kurzov znova a znova a znova, naozaj sa nikdy nepozerám späť do starých poznámok (snáď s výnimkou hľadania konkrétnych citátov alebo ilustrácií). Chcem, aby moje čítanie na každej hodine bolo čerstvé. Chcem, aby môj výskum bol nový. Chcem, aby moje plány hodín boli čerstvé. Chcem, aby moje srdce bolo čerstvé. Samozrejme, vychádzam z toho, čo som sa naučil v priebehu niekoľkých uplynulých rokov. Ale je toľko nových vecí, ktoré sa treba naučiť – a ak moji študenti vycítia, že sa učím spolu s nimi, bude to mať o to väčší vplyv na nich aj na mňa. Preto sa snažím odložiť tyraniu naliehavosti a udržiavať si dlhý, pomalý zvyk začínať odznova.


George Grant, držiteľ ceny Russella Kirka Paideia 2017, zakladateľ študijného centra King's Meadow


2. Dobrý učiteľ kladie provokatívne otázky


Každú hodinu alebo úlohu na čítanie začnite provokatívnou otázkou zameranou na vek a záujmy vašich študentov a na danú prácu. (Ak nemôžete nájsť otázku, máte zlé dielo alebo by ste ho nemali učiť.) Ak je vaša otázka taká, ktorá žiakov zaujme a na ktorú by radi našli odpoveď, zabezpečili ste si úspech hodiny a postavili ste sa do pozície, že im nedáte odpoveď, ale pomôžete im ju nájsť. Ich odpovede, samozrejme, poskytujú základ pre kritickú diskusiu, ktorá nasleduje a mení vašu triedu na sympózium.


David Hicks, autor knihy Normy a šľachta, držiteľ ceny Russella Kirka Paideia za rok 2002


3. Dobrému učiteľovi záleží na duši jeho žiakov


Vzdelávanie má nevyhnutne duchovný rozmer bez ohľadu na to, či je alebo nie je priamym cieľom vyučovacej hodiny – všetko vzdelávanie je náboženské vzdelávanie. Rast v múdrosti, ako je identifikovaný v Písme, nemôže nastať, ak je oddelený od duchovnej citlivosti; preto dobrý učiteľ musí vedome dbať o duše svojich žiakov. To neznamená, že každú hodinu pokrstíte veršom z Písma, ale skôr zohľadňujete duchovnú formáciu študentov prostredníctvom obsahu a spôsobu toho, čo učíte. Všetky študijné disciplíny buď odrážajú Božie diela stvorenia (stvorený poriadok, čísla, vesmír, hudba, veda atď.), alebo jeho diela prozreteľnosti (dejiny, filozofia, teológia, ľudia a národy). Čím viac sa učíš, tým si pokornejší pred všetkým, čo nevieš – čo vedie k úžasu a úcte. Študent môže byť múdry a poznať veľa faktov, ale skutočná cnosť a múdrosť sa nachádza vo vedomostiach, ktoré sa uplatňujú v praxi – a to zapája dušu. Stále majte na pamäti duše svojich študentov: v obsahu svojich hodín, v spôsoboch, akými učíte, ako známkujete, ako im poskytujete disciplínu a povzbudenie, ako sa za nich modlíte a ako sa staráte o svojho vlastného ducha.


Greg Wilbur, prezident New College Franklin


4. Dobrý učiteľ si každý rok pripraví nové materiály


Už dlho je ideálom najlepších učiteľov každoročne spáliť svoje poznámky. Aj mne to radil môj mentor. No aj keď by som rada priznala, že som sa touto radou riadila, neurobila som tak. Ale urobila som to, čo považujem za ďalšiu najlepšiu vec: vytvorila som úplne nové súbory poznámok, ktoré vychádzajú z poznámok z predchádzajúceho roka – a pritom som si zvyčajne ponechala maximálne 25 % poznámok z predchádzajúceho roka. Každý rok sú to lepšie poznámky.


Obnovovanie poznámok ma udržiava v strehu: zachovávam si podstatnú osnovu obsahu a zároveň prevetrávam svoju logiku a ilustrácie chladným vánkom, a samozrejme, všetky príklady z verejného priestoru nášho politického a kultúrneho života musia mať prospech z neustáleho prepracovávania.


Tracy Lee Simmons, autorka knihy Climbing Parnassus, držiteľka ceny Russella Kirka Paideia 2005


5. Dobrý učiteľ buduje vzťahy so študentmi


„Vzťah medzi učiteľom a študentmi je prílivom, ktorý spôsobuje, že všetky lode stúpajú.“ To mi povedal môj prvý učiteľský mentor. A ja som ho okamžite ignoroval. Ale po jednom semestri tápania a premýšľania „Prečo moji študenti nepočúvajú moje prednášky?“, som si spomenul na radu svojho učiteľa-mentora a zmenil som svoj prístup. Prednášal som menej. Viac som počúval. Modlil som sa za svojich študentov. Myslím, že študenti túto zmenu vycítili. Prevzali viac zodpovednosti a z triedy sa premenili na spoločenstvo spolužiakov. To je to, čo vidím. Skvelí učitelia investujú do vzťahov.


Tim McIntosh, bývalý rektor Gutenberg College, spoluorganizátor podcastu Close Reads


6. Dobrý učiteľ myslí na svojich študentov aj mimo školu


Váham, či to mám povedať, pretože to znie ako odpoveď na jedno použitie. Ale nemôžem to nepovedať, pretože každý deň sa mi to vnucuje ako jediný návyk potrebný pre vyučovanie. Je to modlitba. Modlitba je spôsob videnia. Vzdelávanie je spôsob videnia. Modlitba trénuje našu myseľ ako žiadny iný zvyk. Simone Weilová hovorí, že modlitba je najvyšším cieľom pozornosti. Môžeme sa modliť za múdrosť a môžeme sa modliť za našich študentov, ale modlitba nám otvára oči, aby sme videli tie veci, ktoré sme možno prehliadli. Začína vo vnútri a posúva nás von z nás samých. Čím viac sa odvážime vyjsť zo seba, tým viac vidíme, aký potrebný je pre učiteľa návyk modlitby.


Cindy Rollinsová, držiteľka ceny Russella Kirka Paideia za rok 2016, autorka knihy Mere Motherhood


7. Dobrý učiteľ je pripravený a zároveň otvorený učiteľ


Dobrý učiteľ pri každej vyučovacej hodine pozná jej kontext. Chápe pointu, ktorú sa snaží vyjadriť, otázku, ktorú chce preskúmať, alebo zručnosť, ktorú chce trénovať. Na tento účel vykoná potrebný prieskum, vhodným spôsobom usporiada to, čo zozbiera, určí najvhodnejšie prostriedky na vyjadrenie, zapamätá si to, čo si potrebuje zapamätať, a prednesie hodinu čo najefektívnejším spôsobom. Dokáže do hodiny vpliesť čokoľvek, čo sa vyskytne, a svoje srdce má otvorené doširoka pre študentov, ktorých má pred sebou. Prácu žiakov hodnotí spôsobom, ktorý žiaka udržiava a požehnáva bez toho, aby ho odvádzal od cieľov obsiahnutých v lekcii. Jeho učebnými osnovami je celý vesmír.


Andrew Kern, prezident CiRCE Institute, autor knihy Classical Education: The Movement Sweeping America


8. Dobrý učiteľ je zvedavý učiteľ


Dobrí učitelia majú samozrejme veľa návykov, ale ak môžem hovoriť len o jednom, tak sa zastavím pri zvedavosti. Zvedavosť obnovuje učiteľovo nadšenie a radosť z vyučovania, pretože zvedavý učiteľ má neustále nové informácie, ktoré môže prezentovať svojim žiakom. Nič nie je pre učiteľa milšie, ako keď dokáže nadchnúť žiaka pre predmet, ktorý miluje a z ktorého si urobil kariéru. To vedie učiteľa k neustálemu objavovaniu sveta. Zvedavosť núti učiteľa klásť dobré otázky o tom, čo chce vedieť, čo podporuje zmysel pre bádanie, ktorý potom učiteľ môže odovzdať žiakom. Žiaci sa naučia byť zvedaví napodobňovaním svojho učiteľa. Práve tento duch skúmania je hnacou silou vzdelávania podľa Davida Hicksa, ktorý hovorí toto:


„Klasické vzdelanie nie je predurčené na určitý čas alebo miesto. Namiesto toho predstavuje ducha skúmania a formu výučby, ktorá sa zaoberá rozvojom štýlu prostredníctvom jazyka a vedomia prostredníctvom mýtu. Kľúčovým slovom je tu skúmanie. Všetko vychádza z osobitnej povahy skúmania. Skúmanie diktuje formu poučenia a stanovuje morálny rámec myslenia a konania“ (Hicks, 18).


Návyk byť zvedavý je teda jedným zo základných návykov dobrého učiteľa. Zvedavosť vedie k pátraniu a pátranie je podstatou samotného vzdelávania.


Peter Vande Brake, vedúci programu Atrium inštitútu CiRCE


9. Dobrý učiteľ sa neustále učí


Jedným z návykov skvelého učiteľa je neustále učenie sa. Všetci hovoríme, že chceme, aby sa naše deti alebo študenti "učili celý život", ale ak má učiteľ prežiť náročné školské roky, musí viac „prijímať“, ako vydávať. A to nielen kvôli zdravému rozumu a energii učiteľa – je to požehnanie aj pre žiaka. David Hicks v knihe Norms and Nobility napísal:


„Školy sú miestom, kde sa študenti učia, pretože sú miestom, kde sa učia učitelia. Len škola (a tým aj učebné osnovy), ktorá podporuje učiteľov v neustálom učení sa, udrží svojich učiteľov sviežich a nebojácnych a svojich študentov šťastných a motivovaných v štúdiu, pripravených otestovať si svoje poznatky v živote.“


Brian Phillips, riaditeľ poradenskej spoločnosti CiRCE


10. Dobrý učiteľ učí aj svojim životom


Dobrý učiteľ má vo zvyku dobre jesť a piť. Dobrý učiteľ nevzbudzuje vo svojich študentoch dojem, že jediné, na čom mu záleží, sú knihy, hoci aj on vo svojich študentoch vzbudzuje dojem, že mu na knihách veľmi záleží. Dobrý učiteľ každý pondelok ráno opisuje svoj víkend a jeho víkend znie presvedčivo, závideniahodne. Dobrý učiteľ rozpráva svojim študentom, čo robil, v nádeji, že aj oni budú robiť takéto veci. Dobrý učiteľ sa so svojimi študentmi delí o svoj život mimo triedy a jeho študenti chápu, že akadémia je v súlade s plnohodnotným, rozkošným životom, ale nie je mu úplne rovná. Dobrý učiteľ popiera dojem svojich žiakov, že dospelí žijú fádny život a majú nudný vkus. Dobrý učiteľ odkazuje svojim študentom ducha kultivovanosti tým, že im predvádza svoj vkus, a pokiaľ ide o estetiku, niet dôležitejšieho miesta, kde by sa malo začať, ako pri príprave, konzumácii a vychutnávaní mäsa a vína.


Joshua Gibbs, škola Veritas v Richmonde, VA


11. Dobrý učiteľ odpovedá len na položené otázky


Ako sa vyhnúť tomu, aby vaša hodina išla jedným príslovečným uchom dnu a druhým von? Nech robíte čokoľvek, neodpovedajte na otázky, ktoré neboli položené. Najmenej pravdepodobné je, že si žiaci zapamätajú učivo, ktoré odpovedá na nepoloženú otázku. Preletí priamo nad hlavami študentov. Čas, skôr jeho krátkosť, nás núti myslieť si, že niekedy musíme žiakom povedať to, čo potrebujú vedieť. Tieto lekcie sa však učia len zriedka. Je lepšie viesť ich k tomu, čo sa môžu naučiť, aj keď je čas naším nepriateľom, ako podľahnúť času a začať rozprávať.


Dobrý učiteľ si osvojí návyky vyvolávať u svojich žiakov potrebné otázky, a nie odpovedať na nepoložené otázky. Dobrý učiteľ dá žiakom príležitosť, aby sami objavili pravdu, namiesto toho, aby im ju podsúval. Ako píše David Hicks v knihe Norms and Nobility: „Len nedbalý a neskúsený učiteľ odpovedá na otázky skôr, ako sú položené. Hlavnou úlohou učiteľa je vyvolať otázku, nie na ňu odpovedať; pestovať v žiakoch aktívnu zvedavosť, nie ich zaplavovať faktografickými informáciami“ (Hicks, 129).


Matt Bianco, hlavný mentor v rámci učiteľskej prípravy CiRCE


Preklad: Samuel Prílepok (článok bol prispôsobený pre potreby Akadémie veľkých diel)

Comments


bottom of page