top of page

A. Belanová: Učiteľstvo je o neustálom napredovaní

Updated: Jul 6, 2021

KRISTÍNA TOMEKOVÁ, KATARÍNA ADAMČÁKOVÁ


Diskusia, témy a metodika - to sú 3 veci, ktoré Annu Belanovú, učiteľku na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, presvedčili, aby sa zapojila do programu Akadémie veľkých diel. Rozprávali sme sa aj o tom, aké to bolo zakladať klub na ich škole, akým výzvam čelila a čo napokon program dal jej i jej študentom.Aký bol váš prvý kontakt s Akadémiou? Prečo ste prišli na metodický tréning?


O Akadémii som sa dozvedela náhodou, od jedného absolventa Kolégia, ktorý vo svojom statuse na Facebooku odporúčal tento projekt. Zo zvedavosti som na ten odkaz klikla a ako som si prezerala stránku, tak som si len hovorila: „Vau, vau, vau!“ Ponuka bola pre učiteľov otvorene formulovaná, tréning ma k ničomu nezaväzoval, a tak som sa prihlásila. V auguste sme zažili dva nádherné dni, ktoré boli pre mňa veľmi formujúce. Po skončení som bola presvedčená, že toto chcem!


Čo vás presvedčilo?