top of page
DSC_2948.jpg

Voľnočasová aktivita, ktorá
dáva zmysel aj tínedžerom

Hľadáte pre svojho stredoškoláka zmysluplný krúžok? Program Akadémie ponúka stredoškolákom priestor na diskusiu, spoznávanie rôznych pohľadov na svet a učí ich ako vyjadriť svoj názor.

Prečítajte si list, ktorý napísal učiteľ Akadémie veľkých diel Štefan Murárik, venovaný rodičom
všetkých stredoškolákov. 

 „Chcela by som za celú našu rodinu poďakovať za nahliadnutie do veľkých diel cez Akadémiu, ktorá nám ich cez našu dcéru sprostredkovala. Každý týždeň sme sa tešili nielen na nový obraz, poviedku, hudobné dielo... a ich spracovanie v škole. Tešili sme sa aj na domáce debaty v kruhu našej rodiny, v ktorých sme rozoberali z rôznych uhlov diela veľkých osobností. Dcéru, aj nás to obohatilo o detailnejšie a zároveň globálnejšie pohľady. O slobodu vidieť v dielach čokoľvek dobré. O pestrosť pohľadov. Nielen Vám, ale aj nám bolo cťou počas tohoto roka sledovať Vašu prácu. Je hodnotná, je zaujímavá, je obohacujúca. Kiežby bola v budúcnosti súčasťou každej školy a každého  obyčajného rozvrhu hodín.“ 

Zuzana, mama absolventky Akadémie veľkých diel 

Cena programu

Reálna cena programu v roku 2022/2023 na jedného študenta vychádza na 800 eur. Vďaka naším partnerom a získaným grantom je školné študenta na rok 160 eur, s tým, že študent môže požiadať aj o štipendium.

Táto cena zahŕňa

  • modernú online knižnicu s filmovými, literárnymi, hudobnými a výtvarnými dielami na 25 seminárov vrátane zadaní, krátkej prípravy, doplnkových materiálov a spätnej väzby.

  • 20 - 25 diskusných seminárov nadizajnovaných podľa modelu tých najlepších zahraničných vzdelávacích inštitúcii, zameraných na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, sústredenosť a schopnosť kultivovane diskutovať

  • profesionálne testy čítania s porozumením na začiatok a koniec programu, ktoré ukážu študentovi jeho posun za toto obdobie

  • záverečný certifikát

Môže sa zdať, že je to veľa, no v prepočte je to 6 eur na jeden seminár. 6 eur za sprístupnené dielo, hodinu a pol kvalitnej diskusie, za testy a prácu ľudí, ktorí pripravili metodiku. 6 eur, to je cena jednej pizze, 2 káv a možno 3 pív. V porovnaní so seminárom, je menej pravdepodobné, že pizza, káva, či pivo budú rozvíjať myslenie, viesť k objavovaniu veľkých diel, inšpiratívnym diskusiám a tým meniť životy.

Cena programu
bottom of page