top of page
DSC_2948.jpg

Voľnočasová aktivita, ktorá
dáva zmysel aj tínedžerom

Hľadáte pre svojho stredoškoláka zmysluplný krúžok? Program Akadémie ponúka stredoškolákom priestor na diskusiu, spoznávanie rôznych pohľadov na svet a učí ich ako vyjadriť svoj názor.

Prečítajte si listy, ktoré napísali učitelia Akadémie veľkých diel Štefan Murárik a Júlia Pavelová, venované rodičom všetkých žiakov.

Obhliadnuc sa späť po dvoch rokoch v Akadémii veľkých diel, Bibiána by rodičom, ktorí váhajú, či svoje dieťa prihlásia do Akadémie, dala tento dôvod, prečo tak urobiť:

„Akadémia vzdeláva študentov aj akademicky, ale ešte viac osobnostne, charakterovo. Pomáha stať sa dobrým človekom. Neviem, čo viac si rodičia môžu priať.“ 

Rozhovor s Bibiánou Bonkovou, absolventkou programu
Akadémia pre stredoškolákov, si môžete prečítať v časti Blog.

BENEFITY PROGRAMU

  • celostný osobnostný rozvoj a vzdelávanie charakteru 

  • zlepšenie sústredenia a čítania s porozumením

  • zlepšenie formulácie a vyjadrovania názorov

  • bezpečné prostredie založené na dôvere

  • socializácia a spolupatričnosť 

  • hľadanie pozitívnych vzorov v príbehoch a umení

Stredoškolský študent, ktorý absolvuje celoročný program „Akadémia veľkých diel“ a získa od nás certifikát, môže za program Akadémie v rámci kategórie „Realizácia vlastného projektu pod záštitou vybraných organizácií“ získať 60 bodov. Ide o štipendijnú schému Študujem doma, Slovensko ma odmení

image001.gif

Cena programu

Reálna cena programu v roku 2023/2024 na jedného študenta vychádza na 800 eur. Vďaka naším partnerom a získaným grantom je školné študenta na rok 160 eur, s tým, že študent môže požiadať aj o štipendium.

Táto cena zahŕňa

  • modernú online knižnicu s filmovými, literárnymi, hudobnými a výtvarnými dielami na 25 seminárov vrátane zadaní, krátkej prípravy, doplnkových materiálov a spätnej väzby.

  • 20 - 25 diskusných seminárov nadizajnovaných podľa modelu tých najlepších zahraničných vzdelávacích inštitúcii, zameraných na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, sústredenosť a schopnosť kultivovane diskutovať

  • profesionálne testy čítania s porozumením na začiatok a koniec programu, ktoré ukážu študentovi jeho posun za toto obdobie

  • záverečný certifikát

Môže sa zdať, že je to veľa, no v prepočte je to 6 eur na jeden seminár. 6 eur za sprístupnené dielo, hodinu a pol kvalitnej diskusie, za testy a prácu ľudí, ktorí pripravili metodiku. 6 eur, to je cena jednej pizze, 2 káv a možno 3 pív. V porovnaní so seminárom, je menej pravdepodobné, že pizza, káva, či pivo budú rozvíjať myslenie, viesť k objavovaniu veľkých diel, inšpiratívnym diskusiám a tým meniť životy.

„Chcela by som za celú našu rodinu poďakovať za nahliadnutie do veľkých diel cez Akadémiu, ktorá nám ich cez našu dcéru sprostredkovala. Každý týždeň sme sa tešili nielen na nový obraz, poviedku, hudobné dielo... a ich spracovanie v škole. Tešili sme sa aj na domáce debaty v kruhu našej rodiny, v ktorých sme rozoberali z rôznych uhlov diela veľkých osobností. Dcéru, aj nás to obohatilo o detailnejšie a zároveň globálnejšie pohľady. O slobodu vidieť v dielach čokoľvek dobré. O pestrosť pohľadov. Nielen Vám, ale aj nám bolo cťou počas tohoto roka sledovať Vašu prácu. Je hodnotná, je zaujímavá, je obohacujúca. Kiežby bola v budúcnosti súčasťou každej školy a každého obyčajného rozvrhu hodín.“

Zuzana, mama absolventky Akadémie veľkých diel

„Veľmi ma zaujala informácia o Akadémii veľkých diel pre stredoškolákov. Som mama už takmer 16-ročnej dcéry, študentky 2. ročníka gymnázia. Akadémia veľkých diel sa mi zdá ako skvelá myšlienka, pretože presne cez krásu v umení je možné vysvetliť životné pravdy, zmysel života, naučiť rozmýšľať, pýtať sa, rozhodovať sa. Príde mi to ako úžasná protiváha toho, čo denne vidia okolo seba, zažívajú v škole, z médií, sociálnych sietí. V kruhu rovesníkov, kamarátov a učiteľov, ktorých rešpektujú to musí byť sila. :) Čo ja, ako rodič, môžem urobiť, aby som pomohla sprístupniť tento program aj svojej dcére? Ako neprepásť tento citlivý čas a vek, kedy sú mladí tak úžasne formovateľní? Kiežby som kedysi mala podobnú možnosť!“

Mariana, mama gymnazistky

bottom of page