top of page
DSC_2948.jpg

Voľnočasová aktivita, ktorá
dáva zmysel aj tínedžerom

Hľadáte pre svojho druhostupniara zmysluplný krúžok? Program Akadémie ponúka žiakom priestor na diskusiu, spoznávanie rôznych pohľadov na svet a učí ich ako vyjadriť svoj názor.

Prečítajte si listy, ktoré napísali učitelia Akadémie veľkých diel Štefan Murárik a Júlia Pavelová, venované rodičom všetkých žiakov.

Obhliadnuc sa späť po dvoch rokoch v Akadémii veľkých diel, Bibiána by rodičom, ktorí váhajú, či svoje dieťa prihlásia do Akadémie, dala tento dôvod, prečo tak urobiť:

„Akadémia vzdeláva študentov aj akademicky, ale ešte viac osobnostne, charakterovo. Pomáha stať sa dobrým človekom. Neviem, čo viac si rodičia môžu priať.“ 

Rozhovor s Bibiánou Bonkovou, absolventkou programu
Akadémia pre stredoškolákov, si môžete prečítať v časti Blog.

BENEFITY PROGRAMU

  • celostný osobnostný rozvoj a vzdelávanie charakteru 

  • zlepšenie sústredenia a čítania s porozumením

  • zlepšenie formulácie a vyjadrovania názorov

  • bezpečné prostredie založené na dôvere

  • socializácia a spolupatričnosť 

  • hľadanie pozitívnych vzorov v príbehoch a umení

„Chcela by som za celú našu rodinu poďakovať za nahliadnutie do veľkých diel cez Akadémiu, ktorá nám ich cez našu dcéru sprostredkovala. Každý týždeň sme sa tešili nielen na nový obraz, poviedku, hudobné dielo... a ich spracovanie v škole. Tešili sme sa aj na domáce debaty v kruhu našej rodiny, v ktorých sme rozoberali z rôznych uhlov diela veľkých osobností. Dcéru, aj nás to obohatilo o detailnejšie a zároveň globálnejšie pohľady. O slobodu vidieť v dielach čokoľvek dobré. O pestrosť pohľadov. Nielen Vám, ale aj nám bolo cťou počas tohoto roka sledovať Vašu prácu. Je hodnotná, je zaujímavá, je obohacujúca. Kiežby bola v budúcnosti súčasťou každej školy a každého  obyčajného rozvrhu hodín.“

Zuzana, mama absolventky Akadémie veľkých diel

Cena programu

Vďaka naším partnerom a získaným grantom je školné žiaka na jeden školský rok 89 eur.

Táto cena zahŕňa

  • modernú online knižnicu s filmovými, literárnymi, hudobnými a výtvarnými dielami na semináre vrátane zadaní, krátkej prípravy, doplnkových materiálov a spätnej väzby.

  • 11 diskusných seminárov nadizajnovaných podľa modelu tých najlepších zahraničných vzdelávacích inštitúcií, zameraných na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, sústredenosť a schopnosť kultivovane diskutovať

  • záverečný certifikát

Cena programu
bottom of page