top of page

Rozvoj študentov
2019/2020

Program Akadémie tvoríme so zreteľom na rozvoj konkrétnych schopností u stredoškolských študentov.

 

Účastníci programu preto vypĺňajú na začiatku a konci školského roka medzinárodne uznávané testy a sebahodnotiaci formulár.

 

Porovnanie výsledkov pred a po absolvovaní Akadémie demonštruje, v ktorých oblastiach a do akej miery program prispel k rozvoju kľúčových schopností študentov.

Jakub, Bratislava

Myslím si, že jednou z najdôležitejších vecí, ktoré Akadémia môže naučiť, je byť otvorený k ľuďom, čo počúvajú a ešte otvorenejší k tým, čo nás k tomu aj majú radi, čo nás poznajú.

Karolína, Levoča

Toto bola tá najväčšia pecka, ktorú som zažila, dalo mi to naozaj veľa a nečakala som, že pocítim nejakú zmenu, ale stalo sa! Ja som priam neznášala čítanie kníh, ale po tomto roku tomu je úplne inak. Ďakujem.

Nina, Nitra

Chcem Vás len poprosiť, aby ste nikdy nezastavili tento program. To, čo tu robíte, je niečo obrovské. Je treba, aby sa do Akadémie zapojilo čo najviac mladých ľudí, aby sa Akadémia presadzovala.

Student%20on%20a%20Break_edited.jpg

Nástroje merania

 1. DIT (Defining Issue Test) test kritického myslenia v spolupráci s univerzitou v Alabame

 2. SCIO test čítania s porozumením

 3. Sebahodnotiaci formulár

Výsledky DIT

Test je zameraný na meranie kritického myslenia a riešenia morálnych dilem. 

Ukazovateľ 1: P-skóre

 

 • čím vyššie P-skóre, tým viac človek myslí ako morálny filozof (tí dosahujú skóre 70+)

 • skóre tiež ukazuje mieru ochoty prijať konsenzus/rozhodnutie aj s ohľadom na dobro iných

 • požadované zlepšenie: najmenej 0,4 bodu (hodnotené ako úspešná intervencia)


 

Zlepšenie o celé 3 body je 7,5-násobne vyššie ako vyžaduje úspešná vzdelávacia aktivita.

 

 

Ukazovateľ 2: N2-skóre
 

 • skóre ukazuje, ako konkrétny človek odmieta myšlienky, ktoré sú zjednodušené a zaujaté

 • požadované zlepšenie: najmenej 0,4 bodu (hodnotené ako úspešná intervencia)

 

Študenti Akadémie sa počas školského roka zlepšili o 4,4 bodu, teda až 11-krát viac ako vyžaduje úspešná vzdelávacia aktivita.

jeseň 2019

33,8

leto 2020

38,2

jeseň 2019

33,9

leto 2020

36,9

Výsledky SCIO

jeseň 2019

39

leto 2020

46,5

Časť SCIO testu zameraná na meranie čítania s porozumením. 

Študenti sa za školský rok s Akadémiou zlepšili v čitateľskej gramotnosti priemerne o 7,5 bodu.

 

Podľa spoločnosti SCIO je tento rozdiel signifikantný. Ten istý test napísali študenti Akadémie priemerne o 14,1 bodu lepšie ako študenti, ktorí sa hlásia pomocou SCIO na slovenské univerzity.

Výsledky sebahodnotenia

Študenti odpovedali na série otázok z rôznych oblastí osobného a akademického rozvoja. Pozrite si zhrnutie najzaujímavejších výsledkov podľa kategórii.

Štúdium
 

 • 92% chce ísť viac na podstatu veci (do hĺbky)
   

 • 91% chce viac študovať a objavovať nové veci

Práca na sebe a sebadôvera
 

 • 88% chce vďaka programu viac pracovať na svojich dobrých vlastnostiach
   

 • 71% hodnotí, že vďaka programu vedia, že môžu zmeniť svoj život
   

 • 70% pozná lepšie svoje hodnoty a viac si za nimi stojí.

Angažovanosť a vzťah k okoliu
 

 • 76% chce byť viac zodpovednými
   

 • 61% sa chce viac angažovať v spoločnosti (na škole a pod.)
   

 • 79% hodnotí, že si vďaka programu uvedomuje, že ich terajšie konanie môže mať celoživotný dopad

Vzťahy a empatia
 

 • 70% chce zlepšiť svoje vzťahy s kamarátmi a rodinou
   

 • 95% považuje svojich učiteľov za najkľúčovejší aspekt programu
   

 • 72% tvrdí, že vďaka programu majú menej predsudkov
   

 • 76% viac chápe rozličné životné situácie, aj keď ich nikdy neprežili

Ako hodnotia vplyv programu učitelia?

Podobne ako študenti, aj učitelia majú v závere školského roka príležitosť vyhodnotiť vplyv programu v určených oblastiach formou sebahodnotiaceho dotazníka. Pozrite si výber z hodnotení.

Seba-rozvoj
 

 • 95% chce viac študovať a objavovať nové veci

  90% chce viac pracovať na svojich dobrých vlastnostiach

   

 • 75% chce byť viac zodpovednými
   

 • 75% chce viac pracovať na svojich vzťahoch

Hodnotenie programu
 

 • Až 95% považuje literatúru, filmy, kombináciu žánrov a diskusiu so študentmi za najvplyvnejšie časti programu. 
   

 • 90% vníma mentoring od Akadémie ako veľmi prínosný
   

 • 80% vníma úvodný tréning za dôležitý a nápomocný

Martin Benikovský, Žilina

Prvýkrát som zažil vedenie učiteľa iným lektorom. Spočiatku som sa obával o výsledok, pretože sa mi ťažšie prijíma kritika. Ukázalo sa však, že byť slovne hodnotený je to najlepšie vedenie, aké môže učiteľ/lektor dostať.

Juraj Tuleja, Trnava

Tešilo ma pozorovať ako sa študenti navzájom obohacujú a sú navzájom zo seba prekvapení, k akým pohľadom/záverom dospeli.

Lucia Čandíková, Stará Ľubovňa

Akadémia veľkých diel obohatila môj život. Pomohla mi vyjsť z mojej komfortnej zóny, viac sa otvoriť pre umenie a študentov. Veľmi ma prekvapilo, akí sú zrelí a vnútorne bohatí.

bottom of page