top of page

Kto som a kam vedú moje kroky?

Akadémia pozýva vysokoškolákov študujúcich kdekoľvek (na Slovensku aj v zahraničí) a mladých ľudí, aby sa pridali do dobrodružstva objavovania veľkých príbehov našej civilizácie.

Spoznávajte veľké umelecké diela, diskutujte o nich so svojimi rovesníkmi, ktorí sú tiež na vysokej škole a hľadajte tak odpovede na veľké životné otázky.

 

 

 

Na prihlásenie do Akadémie pre vysokoškolákov nie je potrebné žiadne konkrétne štúdium a skúsenosti. Potrebná je chuť diskutovať a pripravovať sa pravidelne raz za týždeň na semináre.

Kluby Akadémie sa budú stretávať naživo v Bratislave, Trnave, Žiline, Nitre a v Brne, prípadne online. Súčasťou klubu bude lektor a skupina mladých študentov a ľudí, ktorí sa prihlásia tak ako ty.

 

Program Akadémie pre vysokoškolákov bude trvať jeden semester. Obsahuje 10 stretnutí, počas ktorých si spoločne prejdeme 9 diel. V skupine bude 7 až 13 študentov + 1 moderátor, ktorý seminárom sprevádza.

Každý seminár bude trvať 90 minút. Príprava naň závisí od konkrétneho diela, no v priemere nebude trvať dlhšie ako 2 hodiny. Polovica seminárov je dokonca úplne bez prípravy.

Prihlasovanie končí 28. februára 2023! Semináre začnú od marca 2023.

Prečo Akadémi?

„Akadémia bola pre mňa najprínosnejšia v tom, že mi pomohla zmeniť môj prístup ku dielam a viac sa zamýšlať nad tým, čo čítam, pozerám alebo počúvam. Taktiež ma podnietila viac premýšľať nad svojim životom a svojimi skutkami. V neposlednom rade vidím prínos v tom, že viem lepšie počúvať a snáď o niečo lepšie formulovať svoje názory...“

- absolvent Akadémie pre vysokoškolákov v Brne

Aké zručnosti
Akadémia rozvíja?

rozvíja

charakter

Príbehy a diela ukrývajú hodnoty, ktoré ťa pozývajú k reflexii a ujasneniu si vlastných hodnôt.

učí myslieť

kriticky

Diskusia s autormi aj spolužiakmi ti dáva priestor fomulovať myšlienky aj počúvať názory iných. 

zlepšuje

sústredenie

Hoci diela sú krátke, samostatná príprava na semináre vyžaduje sústredenú prácu.

pomáha čítať 

porozumením

Pravidelné čítanie rôznorodých textov ti pomôže ľahšie porozumieť autorovým myšlienkam.

„Otvorili sa mi úplne nové obzory, témy nad ktorými premýšľam a naučila som sa formulovať moje názory, spolu s inými prichádzať na dôležité zistenia.“

- absolventka Akadémie pre vysokoškolákov v Bratislave

Cena programu a prihlasovanie

Cena programu je 99 eur za celý semester, s možnosťou dvoch splátok počas dvoch mesiacov.

Pozor! Presvedč niekoho zo spolužiakov či kamošov a prihláste sa 1+1. Obaja tak získate 10% zľavu a zaplatíte 89 eur na osobu.

 

V cene sú semináre vedené lektorom, online knižnica so všetkými dielami a certifikát o absolvovaní.

Prihlás sa ešte dnes, stačí vyplniť registračný formulár. Prihlasovanie končí 28. februára 2023.

Cena a začiatk

Časový harmonogram

Téma semináru 

Typ diela 

Čas potrebný na prípravu

Kto som a kam vedú moje kroky?

Čo je v živote najdôležitejšie?

Čo je mojím zmyslom v živote?

Aký som syn/dcéra?

Prečo sa učiť?

Som ochotný byť súčasťou celku?

Aké je miesto a úloha človeka vo svete?

Čo sú moje motivácie?

Čo znamená „ukázať svoju pravú tvár”?

Reflexný seminár

obraz                 bez prípravy

film                    1 hodina pozerania

filozofia              1 hodina čítania

obraz                 bez prípravy

filozofia              1 hodina čítania

hudba                bez prípravy

filozofia              1 a pol hodiny čítania

film                    1 hodina pozerania

báseň                bez prípravy

reflexia              bez prípravy

Ak si si niekedy položil/a niektorú z týchto otázok a zatiaľ sa ti nepodarilo na ne odpovedať,
pozývame ťa zistiť, aké odpovede ponúkajú veľkí autori ako
Frankl, Rembrandt či Marcus Aurelius, ale tiež Gershwin či Newman. 

Prihlasovanie končí 28. februára 2023. Semináre začnú v marci 2023.

Praktické časové informácie:

 • samotný seminár trvá hodinu a pol

 • v ideálnych podmienkach trvá príprava na seminár hodinu, maximálne dve 

 • frekvencia seminárov je raz do týždňa vždy v rovnakom čase

Kluby Akadémie sa budú stretávať v nasledujúcich dňoch a časoch:

ONLINE: utorok 18:30

ŽILINA: utorok 18:00 (naživo)

NITRA: utorok 18:00 (naživo)

TRNAVA: streda 17:00 (naživo)

BRNO: streda 19:00 (naživo)

BRATISLAVA: štvrtok 17:00 (naživo)

časový harmonogra
FQ
 • Som učiteľ a mám záujem o Akadémiu. Kde mám začať?
  Učitelia, ktorých program zaujal, sú pozvaní prihlásiť sa na tréning, kde zažijú semináre Akadémie a vyskúšajú si prácu s metodikami v skupine ďalších výnimočných učiteľov. Zároveň sa dozvedia všetko dôležité o programe a možnej spolupráci. Informácie a prihlášku k aktuálnym tréningom nájdete tu: https://www.akademiavelkychdiel.sk/metodicke-treningy
 • Môžem prísť na metodický tréning, aj keď si nie som istý/á, že chcem viesť Akadémiu na škole?"
  Áno! Tréning je nezáväzný. Povzbudzujeme učiteľov, aby najskôr Akadémiu zažili na vlastnej koži a mohli sa slobodne rozhodnúť, či by chceli program začínať na svojich školách. Postup je takýto: Učiteľ absolvuje tréning. Po tréningu má niekoľko dní na rozmyslenie, či sa pokúsi otvoriť klub Akadémie na svojej škole. Ak sa rozhodne, že áno, Akadémia mu poskytne materiály a podporu pre získavanie študentov (propagačné materiály, materiály pre ukážkový seminár apod.). Ak sa rozhodne, že nie, nevyplývajú z toho žiadne ďalšie kroky. Tréning zároveň ostáva platný pre možnú budúcu spoluprácu, v prípade záujmu.
 • Musí ma na tréning poslať alebo odporučiť riaditeľ/ka školy?
  Nie. Tréning Akadémie je určený učiteľom, ktorí môžu byť na rozličnom stupni rozhodovania sa, či sa do programu zapoja alebo nezapoja, pričom ak zmenia pracovisko, tréning je stále ,,platný" (nezávislý od školy) a môžu otvoriť Akadémiu kdekoľvek sa práve budú nachádzať. Kým mnohých učiteľov na tréningy Akadémie posielajú riaditelia, ktorí by chceli program na svojich školách, iní prichádzajú z vlastnej iniciatívy a až potom prinesú tento nápad vedeniu školy. Akadémia veľkých diel sa teší z podpory riaditeľov, ale od prihlásených učiteľov ju v prvom kroku nevyžaduje.
 • Koľko stojí metodický tréning Akadémie?
  Cena metodického tréningu sa líši v závislosti od formy tréningu. Všetky informácie nájdete v časti "Tréningy" pri jednotlivých termínoch.
 • Čo môžem od tréningu očakávať?
  Zažijete 7 interaktívnych seminárov rôznych žánrov o dielach zo syláb Akadémie a vyskúšate si prácu s metodikami. Spoznáte a osvojíte si metodické postupy, ktoré spájajú charakterové a klasické vzdelávanie vo forme príbehov, inšpirované a konzultované s odborníkmi a odbornými inštitúciami zo Slovenska, Anglicka a Spojených štátov. Spoznáte náš tím, ktorý vám detailne predstaví Akadémiu veľkých diel, jej náplň, organizáciu a metodické postupy formou prezentácii a osobných rozhovorov. Stretnete ďalších výnimočných učiteľov z celého Slovenska, ktorí prichádzajú s podobnou motiváciou.
 • Môže prísť na tréning viacero učiteľov z jednej školy?
  Áno, privítame aj 2-3 učiteľov z jednej školy. Keďže nám však ide aj o rozšírenie programu na väčší počet škôl, v prípade úplného naplnenia kapacity vás môžeme požiadať o to, aby ste si spomedzi seba vybrali prípadného ,,náhradníka". Kým však od nás takúto požiadavku nedostanete, môžete s účasťou rátať všetci prihlásení.
 • Môžem sa tréningu zúčastniť, ak neučím na strednej škole?"
  Áno. Tréning je určený pre všetkých učiteľov stredných škôl, spojených škôl, 8 ročných gymnázií a učiteľov II. stupňa základných škôl. Môžete sa prihlásiť aj v prípade, že učíte na vysokej škole alebo ak nie ste učiteľ, ale pracujete s mládežou v stredoškolskom a vysokoškolskom veku (napr. centrá voľného času, pastoračné centrá, študentský domov). Ak si nie ste istý/á, lebo učíte aj na základnej aj na strednej škole, alebo na ZUŠ, ozvite sa nám na dobryden@akademiavelkychdiel.sk, radi to s vami individuálne doriešime.
 • Aké predpoklady alebo vedomosti vyžaduje Akadémia od učiteľov?
  Hľadáme učiteľov, ktorým záleží na rozvoji svojich študentov a v neposlednom rade aj svojho povolania. Nevyžadujeme konkrétne vedomosti z oblastí umenia či literatúry. Úvodný tréning je nastavený tak, aby sa účastníci s metodikami a metodickými postupmi Akadémie oboznámili a následná mentoringová podpora pomáha učiteľom zvládnuť prípadné výzvy alebo neistoty. Metodiky sú vypracované tak, aby ich mohol používať každý učiteľ.
 • Neučím literatúru, umenie ani filozofiu. Môžem byť učiteľom Akadémie?"
  Áno, celkom určite. Akadémia veľkých diel poskytuje zapojeným učiteľom detailne vypracované metodiky ku každému dielu. Vzdelávanie v Akadémii je zamerané na moderovaný dialóg, ktorý nevyžaduje od učiteľov predošlé vedomosti o dielach či autoroch. Učiteľom stačí, ak nasledujú metodické pokyny k jednotlivým dielam a odporúčania Metodickej príručky Akadémie. Samozrejme, vedenie seminára je v réžii každého učiteľa, môže si ho teda do vhodnej miery prispôsobiť svojim schopnostiam a preferenciám.
 • Aká je časová náročnosť programu pre učiteľa počas šk. roka?
  Pre každého z našich učiteľov je časová náročnosť iná, keďže každý má svoje individuálne podmienky. Počas šk. roka z programu vyplývajú tieto aktivity: 1. 20 - 25 seminárov za šk. rok: príprava cca 2-4 hodiny, seminár 90 minút 2. Mentoring: telefonát 2x ročne, 1h (+ iné konzultácie v závislosti od individuálnych potrieb učiteľa) 3. Tréning pre pokročilých učiteľov: 1 x ročne, víkend (dobrovoľné)
 • Chcel/a by som sa zapojiť, ale nemám dostatok času."
  Program Akadémie spočíva z 20 - 25 seminárov na jeden školský rok, čo môže napriek záujmu byť pre niektorých učiteľov prekážka k tomu, aby sa zapojili. V takom prípade odporúčame, aby ste na tréning prišli so svojim kolegom/kolegyňou a mohli si tak semináre počas roka rozdeliť, čím sa časová náročnosť značne zníži.
 • Ako prebieha získavanie a prihlasovanie študentov do Akadémie?
  Dôležité informácie o nábore študentov prezentujeme a diskutujeme s účastníkmi na úvodnom tréningu. Neodporúčame zisťovať záujem študentov predtým, ako učiteľ absolvuje tréning, keďže nemá k dispozícii všetky potrebné informácie a dôkladné porozumenie programu. Ak sa učiteľ po tréningu rozhodne zapojiť do Akadémie, náš tím mu poskytne propagačné materiály, odporúčania a sústavnú podporu podľa individuálnych potrieb. Zvyčajne nábor študentov pozostáva z ukážkového seminára na škole, rozmiestnenia plagátov a letáčikov k programu a osobných rozhovorov medzi študentmi a učiteľmi. Vrámci dohodnutého časového obdobia sa študenti môžu prihlasovať do Akadémie cez online formulár.
 • Čo ak nezískam dostatočný počet študentov?
  Ideálny počet študentov pre otvorenie jedného klubu na škole je 7 - 15. Ak sa učiteľovi nepodarí tento počet študentov získať, spolupráca s Akadémiou na daný školský rok zanikne. Môže sa obnoviť opäť napríklad v ďalšom školskom roku, príp. podľa individuálnej situácie učiteľa.
 • Cena programu a možnosti financovania
  Reálna cena programu v roku 21/22 na jedného študenta vychádza na 800 eur. Vďaka naším partnerom a získaným grantom je školné študenta na rok 160 eur, s tým, že študent môže požiadať aj o štipendium. Študent v rámci programu z hmotných vecí dostáva: modernú online knižnicu s filmovými, literárnymi, hudobnými a výtvarnými dielami na 25 seminárov vrátane zadaní, krátkej prípravy, doplnkových materiálov a spätnej väzby. 20 - 25 diskusných seminárov nadizajnovaných podľa modelu tých najlepších zahraničných vzdelávacích inštitúcii, zameraných na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, sústredenosť a schopnosť kultivovane diskutovať profesionálne testy kritického myslenia a čítania s porozumením na začiatok a koniec programu, ktoré ukážu študentovi jeho posun za toto obdobie v daných schopnostiach. záverečný certifikát a Veľký deň Akadémie veľkých diel ONLINE. ŠTIPENDIÁ Akadémia poskytuje štipendiá, ktoré si môžu študenti v danom šk. roku uplatniť na základe jednoduchej žiadosti, v ktorej krátko vysvetlia prečo štipendium potrebujú (Akadémia nevyžaduje formálne dokumenty o príjmoch rodičov a pod., v prípade potreby sa radí o študentovi individuálne s učiteľom). INÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA Škola sa môže rozhodnúť finančne pomôcť študentom Akadémie ľubovoľnou čiastkou Možnosť požiadať filantropov či podnikateľov vo svojom okolí o finančnú podporu pre študentov zapojených do programu Akadémia veľkých diel nepatrí medzi krúžky, ktoré je možné financovať pomocou kultúrnych poukazov
bottom of page