top of page

Kto som a kam vedú moje kroky?

Akadémia pozýva vysokoškolákov študujúcich kdekoľvek (na Slovensku aj v zahraničí), aby sa pridali do dobrodružstva objavovania veľkých príbehov našej civilizácie. Spoznávajte veľké umelecké diela, diskutujte o nich so svojimi rovesníkmi, ktorí sú tiež na vysokej škole a hľadajte tak odpovede na veľké životné otázky.

 

 

 

Na prihlásenie do Akadémie pre vysokoškolákov nie je potrebné študovať žiadny konkrétny predmet.

Kluby Akadémie budú prebiehať online alebo naživo v Bratislave, Trnave, Žiline a v Brne. Tvoriť ich budú vysokoškoláci, ktorí sa - tak ako ty - prihlásia do programu. 

 

Program Akadémie pre vysokoškolákov bude trvať jeden semester. Obsahuje 10 stretnutí, prejdeme si spoločne 9 diel. V skupine bude 7 až 15 študentov + 1 moderátor, ktorý seminárom sprevádza.

Každý seminár bude trvať 90 minút. Príprava naň závisí od konkrétneho diela, no v priemere nebude trvať dlhšie ako 2 hodiny. Polovica seminárov je dokonca úplne bez prípravy.

Prihlasovanie končí 5. októbra!

Prečo Akadémi?

„Akadémia bola pre mňa najprínosnejšia v tom, že mi pomohla zmeniť môj prístup ku dielam a viac sa zamýšlať nad tým, čo čítam, pozerám alebo počúvam. Taktiež ma podnietila viac premýšľať nad svojim životom a svojimi skutkami. V neposlednom rade vidím prínos v tom, že viem lepšie počúvať a snáď o niečo lepšie formulovať svoje názory...“

- absolvent Akadémie pre vysokoškolákov v Brne

Aké zručnosti
Akadémia rozvíja?

rozvíja

charakter

Príbehy a diela ukrývajú hodnoty, ktoré ťa pozývajú k reflexii a ujasneniu si vlastných hodnôt.

učí myslieť

kriticky

Diskusia s autormi aj spolužiakmi ti dáva priestor fomulovať myšlienky aj počúvať názory iných. 

zlepšuje

sústredenie

Hoci diela sú krátke, samostatná príprava na semináre vyžaduje sústredenú prácu.

pomáha čítať 

porozumením

Pravidelné čítanie rôznorodých textov ti pomôže ľahšie porozumieť autorovým myšlienkam.

„Otvorili sa mi úplne nové obzory, témy nad ktorými premýšľam a naučila som sa formulovať moje názory, spolu s inými prichádzať na dôležité zistenia.“

- absolventka Akadémie pre vysokoškolákov v Bratislave

Cena programu a prihlasovanie

Cena programu je 99 eur za celý semester, s možnosťou dvoch splátok.

Pozor! Presvedč niekoho zo spolužiakov či kamošov a prihláste sa 1+1, obaja tak získate 10% zľavu a zaplatíte 89 eur na osobu.

 

V cene sú online semináre vedené lektorom, online knižnica so všetkými dielami a certifikát o absolvovaní.

Prihlás sa ešte dnes, stačí vyplniť registračný formulár. Prihlasovanie končí 5. októbra 2022.

Cena a začiatk

Časový harmonogram

Téma semináru 

Typ diela 

Čas potrebný na prípravu

Kto som a kam vedú moje kroky?

Čo je v živote najdôležitejšie?

Čo je mojím zmyslom v živote?

Aký som syn/dcéra?

Prečo sa učiť?

Som ochotný byť súčasťou celku?

Aké je miesto a úloha človeka vo svete?

Čo sú moje motivácie?

Čo znamená „ukázať svoju pravú tvár”?

Reflexný seminár

obraz                 bez prípravy

film                    1 hodina pozerania

filozofia              1 hodina čítania

obraz                 bez prípravy

filozofia              1 hodina čítania

hudba                bez prípravy

filozofia              1 a pol hodiny čítania

film                    1 hodina pozerania

báseň                bez prípravy

reflexia              bez prípravy

Ak si si niekedy položil/a niektorú z týchto otázok a zatiaľ sa ti nepodarilo na ne odpovedať,
pozývame ťa zistiť, aké odpovede ponúkajú veľkí autori ako
Frankl, Rembrandt či Marcus Aurelius, ale tiež Gershwin či Newman. 

Prihlasovanie končí 5. októbra 2022.

Praktické časové informácie:

  • samotný seminár trvá hodinu a pol

  • v ideálnych podmienkach trvá príprava na seminár hodinu, maximálne dve 

  • frekvencia seminárov je raz do týždňa vždy v rovnakom čase

časový harmonogra
FQ
bottom of page