top of page

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá na vašom počítači alebo mobilnom zariadení, keď ju navštívite. Používajú sa často na to, aby stránky fungovali alebo fungovali efektívnejšie, a zároveň cez ne vlastníci stránky získavajú informácie.

Ako používame cookies?

Webová stránka používa Google Analytics – službu analýzy webových stránok poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „spoločnosť Google“), ktorej cieľom je pomôcť analyzovať používanie tejto webovej stránky. Google Analytics využíva na tento účel cookies – textové dokumenty umiestňované vo vašom počítači.

Informácie o tom, ako sa webová stránka používa, vygenerované prostredníctvom súborov cookies, t.j. štandardné internetové záznamy (vrátane vašej IP adresy) a informácie o správaní používateľa v anonymnej podobe, sa zasielajú spoločnosti Google, ktorá ich uloží okrem iného aj na serveroch v Spojených štátoch. Pred odoslaním vašej IP adresy spoločnosti Google ju anonymizujeme.

Google v súlade so svojím osvedčením na základe štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA vyhlasuje, že dodržiava rámec tohto štítu. Spoločnosť Google môže odovzdať informácie zhromaždené prostredníctvom Google Analytics tretím stranám, ak sa to požaduje na základe zákona alebo ak takéto tretie strany spracúvajú údaje v mene spoločnosti Google.

Podľa podmienok poskytovania služby Google Analytics nebude spoločnosť Google spájať IP adresu dotknutej osoby so žiadnymi inými údajmi, ktorými disponuje.

Použitie cookies služby Google Analytics môžete odmietnuť tak, že si do svojho prehliadača stiahnete a nainštalujete prídavný softvér Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Cookies sa tiež používajú na zaznamenanie toho, či dotknutá osoba súhlasila s používaním cookies na stránke Akadémie, aby ste na túto otázku nemuseli odpovedať zakaždým, keď stránku navštívite.

Správa cookies v prehliadači

Väčšina prehliadačov umožňuje:

  • zobraziť, ktoré cookies máte a jednotlivo ich vymazať

  • blokovať cookies tretích strán

  • blokovať cookies konkrétnych stránok

  • blokovať ukladanie akýchkoľvek cookies

  • vymazať všetky cookies, keď zavriete prehliadač
     

Ak sa rozhodnete cookies vymazať, treba myslieť na to, že sa stratia všetky osobné nastavenia. Ak zablokujete cookies úplne, mnoho webových stránok (aj naša) nebude fungovať správne a internetové vysielania nebudú fungovať vôbec. Preto neodporúčame vypnúť cookies pri používaní našich služieb internetového vysielania.

bottom of page