top of page

Čo hovoria o Akadémii učitelia?

V Akadémii veľkých diel som v tomto roku po prvýkrát a bez pátosu môžem povedať, že to je jedna z najlepších vecí v mojom profesijnom živote učiteľky na gymnáziu. Hlboké uspokojenie nachádzam najmä v tom, že ide o spojenie umenia, ktoré milujem, s cieleným a premysleným formovaním charakteru. Keď počujem svojich študentov, ako diskutujú, ako sa počúvajú a hľadajú, vravím si: Áno. Toto má zmysel. Byť asistentom pri zrode ich vlastných myšlienok. Pracovať slobodne, bez známok a stresu, ísť na hlbinu a – verím – nechať to celé v sebe pôsobiť aj po skončení seminára. Mám z toho veľkú radosť.

Katarína Valábková Akadémia.jpg

Katarína Valábková, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď

ZZC Baloghova.jpg

Bola som svedkom toho, ako študentom "s jedlom rástla chuť" -
ako si na konci seminára priali, aby ešte neskočil a okrem odpovedí si odnášali domov túžbu dozvedieť sa viac. Zároveň som vďaka metodike ako učiteľ dokázala zaručiť, že študenti si na seminári uvedomili mnohovrstevnosť kvalitného umeleckého diela a zisitili, na koľkých mnohých úrovniach je možné vnímať jeho krásu a význam.

Eva Baloghová, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Na našu školu sa snažím prinášať nové, progresívne veci. Akadémiu veľkých diel považujem za najlepší rozvojový program oblasti humanitných predmetov určený pre stredoškolákov. Prečo? Žiaci oceňujú rozhovor so spolužiakmi, vďaka ktorému si uvedomia súvislosti a detaily, ktoré sami nevidia. Ja ako učiteľ ich vďaka stretnutiam spoznávam bližšie a často som veľmi milo prekvapený, aké bystré a hlboké postrehy v nich diskutované diela vyvolávajú. Teší ma, že študenti majú možnosť získať takúto formatívnu životnú skúsenosť práve v období, v ktorom by mali intenzívne zažívať inšpiratívne podnety. Verím, že kto prijíma kvalitný obsah, dokáže po jeho spracovaní aj kvalitný obsah produkovať a byť tak prospešný sebe a spoločnosti.

Jozef Šujak.jpg

Jozef Šujak, Gymnázium Považská Bystrica

Anežka Richtariková.jpg

Akadémia je pre mňa spoločenstvo, zamerané na hľadanie, objavovanie a zdieľanie hodnôt cez umenie a filozofiu.

Anežka Richtariková, Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Akadémia mi dáva priestor na rozvoj cez objavovanie
a diskutovanie myšlienok, na ktoré nie je počas dní
dostatok času a v živote majú prvé miesto.

Marek Zeleniak, Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Bratislava

Marek Zeleniak.jpeg
_Kristína Šimková.jpg

V Akadémii som preto, lebo cítim pôdu pre sebarealizáciu. Pri vyučovaní cítim vášeň a vnútorné naplnenie najmä vďaka študentom a ich inšpiratívnym úvahám
o umeleckých dielach.

Kristína Šimková, Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Ako učiteľovi mi otvára nové obzory, naučila som sa inak premýšľať
o dielach, ktoré som už poznala, veľa nových diel som spoznala, teším sa zo sprevádzania našich študentov a z ich postupného zlepšovania sa
a inšpiratívnych pohľadov na diela,o ktorých sa rozprávame. Ďakujem za metodiky, sú veľmi dobre spracované, super sa s nimi pracuje.

Eva Balážiková, Gymnázium, Poštová 9, Košice

Erika Balážiková.jpg
Marek Lehocký.jpeg

Krása, ktorá priťahuje ľudské srdce, ho môže priviesť až k bráne viery, ktorej prechodom hľadíme do tváre skutočnej Pravde. Aj preto som v Akadémii.

Marek Lehocký, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra

Akadémia mi prináša mnoho zaujímavých pohľadov, názorov a úžasné diela. Je zaujímavé počúvať myšlienky mojich študentov, ktoré sú častokrát veľmi inšpirujúce. Akadémia je naša terapia, múdrosť, budovanie dôvery a rúcanie bariér medzi učiteľom a žiakom.

Alexandra Birošová, Súkromné bilingválne gymnázium, Česká 10, Bratislava

Alexandra Birošová.JPG
Erika Kovaľová.jpg

Akadémia mi pomáha byť takým človekom,
akého by ste kedykoľvek radi stretli.

Erika Kovaľová, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo

Akadémia vytvára vzácny čas na debaty, ktoré sú v pragmatickom svete plnom „deadlineov“ luxusom. Za ten luxus som nesmierne vďačná.

Dominika Bašárová, Gymnázium Sečovce

Dominika Bašárová.jpg
Ľubica Szedláková Gažovičová.jpg

Akadémia ma motivuje byť lepším učiteľom, viac porozumieť svojim študentom a vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Rozširuje a obohacuje moje poznanie.

Ľubica Szedláková Gažovičová, Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

Akadémia mi pomáha stávať sa učiteľom,
akým som vždy chcel byť.

Štefan Murárik, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazaského, Nitra

Štefan Murárik. Akadémia mi pomáha stávať sa učiteľom, akým som vždy chcel byť. .jpeg
Šárka Rosnerová.jpg

Akadémia veľkých diel je krásne dobrodružstvo myslenia. Na spoločných stretnutiach spoznávame nielen veľké diela, ale najmä samých seba cez príbehy a postavy. Páči sa mi, že študenti majú priestor ísť skutočne do hĺbky, rozvíjajú tak svoj charakter i vkus - je to pre nich silný zážitok.

Šárka Rösnerová, Súkromné bilingválne gymnázium, Česká 10, Bratislava

Akadémia mi pomáha rozširovať moje obzory, postupne sa zdokonaľujem spolu so svojimi žiakmi v diskusii a snažíme sa nájsť iný, nový a záživnejší spôsob komunikácie, na ktorý sú žiaci zvyknutí.

Valéria Václavová, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

Valéria Václavová.jpg
Lenka Muržicová.jpg

Na Akadémii veľkých diel ma fascinuje to spoločné hľadanie, putovanie, objavovanie myšlienok ukrytých v dielach. Kladenie otázok a nachádzanie odpovedí, vzájomné zdieľanie sa so študentmi a inšpirácia v rozhovoroch. Slová ale aj ticho, ktoré je často súčasťou stretnutí a hovorí niekedy viac
o našich pocitoch z prečítanej knihy, vypočutej skladby ako slová.

Lenka Muržicová, Spojená škola sv. Uršule, Bratislava

Akadémia veľkých diel mi splnila môj učiteľský sen: rozprávať sa so študentmi o krásnych a dobrých knihách, filmoch, obrazoch či hudbe a vedieť, že ich to zaujíma a že oni sami túžia po takomto obohatení "krásou, ktorá spasí svet".

Jana Marcinčinová, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves

Jana Marcinčinová.jpg
_Erika Bystričanová.jpg

Skutočný umelec nie je ten, kto je inšpirovaný,
ale ten, kto inšpiruje ostatných...

Erika Bystričanová, Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo

Akadémia mi ponúka alternatívnu možnosť výučby
a možnosť v komunikácii ísť viac do hĺbky.

Jana Šimková, Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Jana Šimková.jpg
Pýtam sa, teda som. Martin Benikovský.jpg

Pýtam sa, teda som.

Martin Benikovský, Gymnázium bilingválne, Žilina

bottom of page