top of page
DSC_2958.jpg

Poď do Akadémie veľkých diel!

Vstúp do diskusie s autormi, ktorí formovali našu civilizáciu.

 

Vďaka veľkým dielam sa naučíš spoznávať seba a svet úplne novým spôsobom. Nechaj sa uniesť príbehom a buduj si kritické myslenie, sústredenosť a schopnosť rozumne diskutovať.

 • Preberáme kratšie, nadčasové diela. Príprava by ti nemala zabrať viac ako hodinu. Len polovica seminárov je s domácou prípravou.

 • O dielach sa neučíme naspamäť, ale diskutujeme o dôležitých témach, ktoré otvárajú.

 • Testujeme kritické myslenie a čitateľskú gramotnosť bez známkovania. Môžeš tak vidieť svoje zlepšenie.

 • Máme vlastnú online knižnicu aj mobilnú aplikáciu. Nájdeš tam diela, prípravu a doplnkové materiály.

Ako to funguje?

Všetky praktické informácie o programe na jednom mieste.

 • Akadémiu veľkých diel na škole otvára učiteľ, ktorý absolvoval metodický tréning Akadémie.


 

 • Do Akadémie veľkých diel sa môžu prihlásiť žiaci II. stupňa ZŠ vo veku 13-15 rokov.

   

 • Prihlasovanie žiakov do klubov Akadémie na školách prebieha od konca júna do konca septembra.

   

 • Klub Akadémie môže mať 7 - 15 členov

   

 • Semináre v kluboch Akadémie sa otvárajú vždy na začiatku školského roka.

   

 • Počas celého školského roka študenti absolvujú 11 diskusných seminárov.

   

 • Seminár Akadémie trvá 90 minút.

   

 • Termíny seminárov (deň, čas, miesto) si žiaci určujú spolu s učiteľom na škole po vzájomnej dohode.

   

 • Stretnutia klubov Akadémie veľkých diel pre žiakov II. stupňa ZŠ prebiehajú prezenčne na škole.

   

 • Každý účastník má prístup k online knižnici, ktorá obsahuje všetky veľké diela.

Čítaj

diela veľkých autorov

Pozeraj

kvalitné filmy

Spoznávaj

významné obrazy

Počúvaj

zaujímavú hudbu

Ako t funguje

Ak ešte nie je Akadémia na tvojej škole (pozri aktuálny zoznam škôl), napíš nám a navrhni nám niekoho zo svojich vyučujúcich, s kým by si rád diskusie Akadémie absolvoval/a alebo mu rovno povedz o možnosti prísť na tréning.

Čo z toho?

Čo z toho

Cena programu

Vďaka naším partnerom a získaným grantom je školné žiaka na jeden školský rok 89 eur.

Táto cena zahŕňa

 • modernú online knižnicu s filmovými, literárnymi, hudobnými a výtvarnými dielami na semináre vrátane zadaní, krátkej prípravy, doplnkových materiálov a spätnej väzby.

 • 11 diskusných seminárov nadizajnovaných podľa modelu tých najlepších zahraničných vzdelávacích inštitúcií, zameraných na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, sústredenosť a schopnosť kultivovane diskutovať

 • záverečný certifikát

cena programu
bottom of page