top of page
DSC_2958.jpg

Poď do Akadémie veľkých diel!

Vďaka veľkým dielam sa naučíš spoznávať seba a svet úplne novým spôsobom. Nechaj sa uniesť príbehom a buduj si kritické myslenie, sústredenosť a schopnosť rozumne diskutovať.

 • Preberáme kratšie, nadčasové diela. Príprava by ti nemala zabrať viac ako hodinu. Len polovica seminárov je s domácou prípravou.

 • O dielach sa neučíme naspamäť, ale diskutujeme o dôležitých témach, ktoré otvárajú.

 • Testujeme kritické myslenie a čitateľskú gramotnosť bez známkovania. Môžeš tak vidieť svoje zlepšenie.

 • Máme vlastnú online knižnicu aj mobilnú aplikáciu. Nájdeš tam diela, prípravu a doplnkové materiály.

Ako to funguje?

Všetky praktické informácie o programe na jednom mieste.

 • Akadémiu veľkých diel na škole otvára učiteľ, ktorý absolvoval metodický tréning Akadémie.


 

 • Do Akadémie veľkých diel sa môžu prihlásiť žiaci II. stupňa ZŠ vo veku 13-15 rokov.

   

 • Prihlasovanie žiakov do klubov Akadémie na školách prebieha od konca júna do konca septembra.

   

 • Klub Akadémie môže mať 7 - 15 členov

   

 • Semináre v kluboch Akadémie sa otvárajú vždy na začiatku školského roka.

   

 • Počas celého školského roka študenti absolvujú 11 diskusných seminárov.

   

 • Seminár Akadémie trvá 90 minút.

   

 • Termíny seminárov (deň, čas, miesto) si žiaci určujú spolu s učiteľom na škole po vzájomnej dohode.

   

 • Stretnutia klubov Akadémie veľkých diel pre žiakov II. stupňa ZŠ prebiehajú prezenčne na škole.

   

 • Každý účastník má prístup k online knižnici, ktorá obsahuje všetky veľké diela.

Čítaj

diela veľkých autorov

Pozeraj

kvalitné filmy

Spoznávaj

významné obrazy

Počúvaj

zaujímavú hudbu

Ako tofunguje zš
cena programu zš

Cena programu

Vďaka naším partnerom a získaným grantom je školné žiaka na jeden školský rok 89 eur.

Táto cena zahŕňa

 • modernú online knižnicu s filmovými, literárnymi, hudobnými a výtvarnými dielami na semináre vrátane zadaní, krátkej prípravy, doplnkových materiálov a spätnej väzby.

 • 11 diskusných seminárov nadizajnovaných podľa modelu tých najlepších zahraničných vzdelávacích inštitúcií, zameraných na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, sústredenosť a schopnosť kultivovane diskutovať

 • záverečný certifikát

bottom of page