top of page

Staňte sa učiteľom Akadémie veľkých diel na svojej škole

Trápi vás, že žiaci nemajú motiváciu posúvať sa ďalej? 

Každý dobrý učiteľ túži, aby sa jeho žiaci rozvíjali a osobnostne rástli. 

 

Chcete, aby vaši žiaci vedeli vyjadriť svoj názor a kultivovane diskutovať?

Vnímame, že žiaci majú problém vyjadriť svoj názor, diskutovať s tými, ktorí majú iné názory a byť otvorení svoj názor prehodnotiť.

Radi by ste sa poradili s niekým o svojich výzvach v učení?

Vykročiť vpred a začať robiť niečo inak chce nielen odvahu, ale aj podporu okolia a podobne zmýšľajúcich ľudí.

Akadémia veľkých diel je program, ktorý formuje učiteľov aj študentov.

Pridajte sa k desiatkam výnimočných učiteľov na celom Slovensku
a uvidíte, čo spolu so študentmi dokážete za jeden rok!

Ako to funguje - učiteľ

Seminárová výučba Akadémie veľkých diel je postavená na práci s konkrétnym dielom (maľba, hudba, film, text), angažuje študenta do procesu vzdelávania a vytvára dôverný priestor pre rozvoj charakteru učiteľa a študenta.

Úlohou učiteľa nie je prednášať o diele, ale moderovaním diskusie priviesť žiakov/kolegov k dôležitým otázkam, ktoré dielo otvára.

Tento program pomáha

rozvíjať

charakter

V príbehoch a dielach účastníci objavujú hodnoty, reflektujú ich a budujú svoje postoje.

myslieť

kriticky

Žiaci reagujú na myšlienky autorov aj spolužiakov a formulujú vlastné argumenty.

lepšie sa

sústrediť

Hoci diela sú krátke, samostatná príprava na semináre vyžaduje sústredenú prácu.

čítať s porozumením

Žiaci sú vedení k tomu, aby obsahu textu porozumeli bez výkladu učiteľa. 

Ako to funguje?

Prehľad praktických informácií pre záujemcov o otvorenie klubu Akadémie veľkých diel.

 • Zapojiť sa môžu rovnako učitelia matematiky ako učitelia občianskej náuky, nezáleží na špecifikácii. Kľúčovým faktorom je osobná a profesionálna motivácia.

   

 • Učiteľ môže (so súhlasom riaditeľa) na svojej škole otvoriť Akadémiu veľkých diel vo forme klubu pre 7 – 15 študentov.

   

 • Pre otvorenie klubu Akadémie na škole je potrebné absolvovať metodický tréning Akadémie.

   

 • Prihlasovanie študentov do klubov Akadémie na školách prebieha od konca júna do konca septembra. Akadémia veľkých diel učiteľom poskytuje propagačné materiály, nástroje a asistenciu k získaniu dostatočného počtu študentov.

   

 • Semináre v kluboch Akadémie sa otvárajú vždy na začiatku školského roka (prvé semináre začínajú v októbri) a končia začiatkom júna.

   

 • Počas celého školského roka vedie učiteľ 20 - 25 diskusných seminárov na strednej škole
  a 11 diskusných seminárov na II. stupni ZŠ.


   

 • Seminár Akadémie sa koná raz týždenne a trvá 90 minút. Dĺžka prípravy je pre každého učiteľa individuálna a môže trvať 2-7 hodín.

   

 • Učiteľ má k dispozícii vypracované metodiky ku každému z preberaných diel: tie obsahujú všetky nástroje potrebné na moderovanie seminára. Má prístup do online knižnice, ktorá obsahuje všetky diela a doplnkové materiály. Po prihlásení do programu má učiteľ k dispozícii aj Metodickú príručku, ktorá slúži ako manuál k vedeniu seminárov.

   

 • Termíny seminárov (deň, čas, miesto) si učiteľ určuje spolu so žiakmi/kolegami na škole po vzájomnej dohode.

   

 • Stretnutia klubov Akadémie veľkých diel pre stredoškolákov alebo základoškolákov  prebiehajú prezenčne na škole. Stretnutia klubov pre kolegov môžu prebiehať prezenčne alebo online.

   

 • Každý učiteľ má prideleného mentora z metodického tímu Akadémie, ktorý mu pomáha pri získavaní študentov aj vedení seminárov. Mentoring predstavuje 1 hodinu mesačne a 1 tréningový víkend ročne.
   

Akadémia má jednu veľkú výhodu oproti bežnému vyučovaniu: žiaci sa chcú učiť, pretože vedia, že sa učia pre život.

 

Vedia, že takto získavajú benefity, ktoré im často tradičné vyučovanie nemôže poskytnúť - zažívajú spoločenstvo, rozvíjajú charakter, učia sa kriticky myslieť aj argumentovať.

 

Vedia (vrátane učiteľa), že sú tu jeden pre druhého, snažia sa približovať ku komunikácii ako láskyplnému zápasu o iného. Škoda, že času je tak málo.

Anežka Richtariková, učiteľka

Gymnázium sv. Moniky v Prešove

Študenti prídu na Akadémiu každý pondelok – v našom prípade po siedmich vyučovacích hodinách – od 15.30 do 17.00 dobrovoľne.

 

Aj ja tam prídem dobrovoľne. Prídeme, lebo sa tešíme z dvoch hodín pokojnej, sústredenej, slobodnej, neklasifikovanej, objavnej práce.

 

Všetci sa vždy dozvieme o sebe alebo o dielach niečo nové. Je to ako nový svet, ktorý sme si vytvorili v našej škole.

Ivana Horecká, učiteľka

Gymnázium bilingválne T. Ružičku v Žiline

Benefity pre učiteľov

Benefity pre učiteľov

 • tréning klasického vzdelávania -  pedagogického prístupu, ktorý používajú tie najlepšie vzdelávacie inštitúcie

 • oboznámenie sa s princípmi charakterového vzdelávania cez príbehy v praxi

 • symbolická finančná odmena

 • neustála podpora počas trvania spolupráce

 • mentoring

 • komunita podobne motivovaných učiteľov

 • príležitosť podieľať sa na jedinečnom projekte, ktorý odpovedá na niektoré závažné problémy v slovenskom školstve

 • vlastné obohatenie sa formou a obsahom vybraných diel 

 • príležitosť priblížiť sa študentom a zažívať s nimi podnetné diskusie

V čom je Akadémia prínosná pre slovenské školy?

V slovenskom školstve sme svedkami niekoľkých negatívnych trendov:

 1. Mladí ľudia nevedia samostatne kriticky myslieť.

 2. Schopnosť študentov čítať s porozumením je v porovnaní s výsledkami OECD krajín hlboko podpriemerná.

 3. ​Študenti majú problém sústrediť sa na vzdelávacie činnosti.

Súčasný vzdelávací systém neponúka riešenia, či nápravu tohto stavu, práve naopak: od študentov je vyžadované, aby memorovali fakty, no neučia sa, ako premýšľať.

Naša odpoveď

Veríme, že osobný prístup učiteľa k žiakovi, diskusie so spolužiakmi a obsah, ktorý formuje myseľ aj charakter sú pre vzdelávanie dnešných stredoškolákov tými najlepšími nástrojmi.​

 

Akadémia veľkých diel svojim obsahom aj formou zmierňuje vplyv neregulovanej internetovej kultúry - pomáha mladému človeku sústredene študovať, samostatne uvažovať, vyhodnocovať argumenty a situácie a vyjadrovať sa na úrovni.

 

Cez veľké diela žiaci objavujú dôležité myšlienky, trénujú si kritické a analytické myslenie, empatiu, či dôslednú prácu s textom, hudbou, filmom a výtvarným dielom.

 

Vďaka vybraným dielam sa učia objavovať krásu a oceniť kultúrne dedičstvo západnej civilizácie.

Benefity pre školy

Prvýkrát som zažila, že dialóg môže byť objavný, že skutočný dialóg nie je len výmena replík, ale je založený na vzájomnom načúvaní. Veľmi ma oslovuje, že táto metóda vychádza z postoja pokory pred textom, a teda môže formovať charakter učiteľa, a samozrejme aj žiaka.

Lucia Čandíková, učiteľka

Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

Ako najprínosnejšie hodnotím, že išlo skutočne o tréning a nie iba teoretické prednášky. Zároveň považujem celé podujatie zo strany organizátorov za perfektne pripravené. Veľká vďaka!

Peter Lazový, učiteľ

Gymnázium sv. Rodiny v Bratislave

bottom of page