top of page

Absolvujte metodický tréning a rozšírte svoje pedagogické obzory!

Začnite využívať charakterové vzdelávanie v praxi
a formujte seba aj študentov. 

 

Organizujeme metodické tréningy, na ktorých zažijete semináre, vyskúšate si prácu s metodikou a dozviete sa praktické informácie o programe.

 

Po absolvovaní metodického tréningu budete môcť otvoriť klub Akadémie na svojej škole, či už pre študentov alebo kolegov. 

Metodický tréning Akadémie možno absolvovať aj ako súčasť Plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. (Viac o profesijnom rozvoji.)

Metodický tréning Akadémie veľkých diel doposiaľ absolvovalo 448 učiteľov z celého Slovenska.

Náš metodický tréning je pre vás vhodný, ak vás:

 • zaujíma charakterové vzdelávanie...

 

 • nadchýňajú silné príbehy a oslovuje krása umenia...

 

 • láka dozvedieť sa viac o tom, ako dokážete pomôcť študentom (a učiteľom) skutočne prekvitať a stať sa hrdinami vlastného príbehu...

 

 • zaujíma, ako sa dá budovať charakter mladých ľudí prostredníctvom veľkých umeleckých diel a máte chuť odhalovať ich krásu a hodnoty...

 

 • nabíjajú energiou dobré vzťahy s mladými ľuďmi ako aj medzi dospelými...

 

 • bavia podnetné formy a inšpirujúce metódy neformálneho vzdelávania a chceli by ste spoznať princípy, na akých stojí Akadémia veľkých diel a prakticky si ich vyskúšať....

 

 • obohacuje zapojenie sa do komunity podobne zmýšľajúcich, ktorí túžia ísť na hĺbku a odhaliť zmysel prostredníctvom poctivého uvažovania a podnetnej diskusie...

 

 • napĺňa túžba dozvedieť sa viac o cieľoch nášho vzdelávania, o inšpirujúcej roli učiteľa a lektora Akadémie a chceli by ste si toto všetko zažiť na vlastnej koži...

 • teší pomyslenie "vypadnúť na chvíľu" zo zabehnutých koľají, na zmenu prostredia, na sebarozvoj a znovuobjavenie motivácie a máte chuť zažiť príjemne a aktívne strávený čas

TRÉNINGY pre učiteľov 2024

Tréningy pre učiteľov v tomto roku prebehli vo februári a v apríli. Ak však máte o tréning záujem, dajte nám prosím vedieť.

Anchor 1

Bolo to super. Práve takýto prístup zameraný na hlboké pochopenie, myslenie žiakov a prácu s originálnymi dielami by mal byť v škole bežný, nielen ako nejaká forma klubu.

- účastník tréningu

Celý tréning bol pre mňa veľkým prínosom. Každé jedno dielo, ktoré sme rozoberali, ma "donútilo" zamyslieť sa znova nad vecami, o ktorých možno nepremýšľam toľko, koľko by bolo potrebné. Bolo skvelé pracovať v skupinke ľudí, ktorých interpretácia napĺňa podobne ako mňa.

- účastníčka tréningu

Všetko sa mi páčilo - od organizácie, prístupu, pomoci, výberu diel, komunikácie... Myslím, že ste veľmi dobre zohratí.

- účastníčka tréningu

Čo vás čaká na tréningu?

1

seminár

z pozície učiteľa

1

mentoring

3

prednášky

s diskusiou

6

veľkých diel

5

semináre

z pozície študenta

Na tréningoch sa venujeme týmto otázkam:
 • Ako viac angažovať študentov do vzdelávacieho procesu a prečo je to potrebné?

 • Ako viesť so študentmi diskusiu? 

 • Ako sa správne pýtať a zapájať čo najviac študentov? 

 • Čo znamená učiť umenie „z vnútra von“? 

 • Ako cez príbehy rozvíjať charakter študenta? 

 • Ako vyzerá rola „neviditeľného“ učiteľa a prečo je dôležitá?

 • Ako učiteľ vytvára atmosféru dôvery a zlepšuje vzťahy so študentmi?

 • Ako veľké diela v jednotlivých žánrov (maľba, hudba, literatúra, film) vťahujú študentov do diskusie?

 • Ako s týmito dielami pracovať?

 • Čo sú veľké diela a ako ich vyberáme?

 • Ako je postavená metodika Akadémie, ako nám pomáha a ako ju používať?

 • Ako rozvíjať čítanie s porozumením, kritické myslenie a schopnosť sústrediť sa?

Prvýkrát som zažila, že dialóg môže byť objavný, že skutočný dialóg nie je len výmena replík, ale je založený na vzájomnom načúvaní. Veľmi ma oslovuje, že táto metóda vychádza z postoja pokory pred textom, a teda môže formovať charakter učiteľa, a samozrejme aj žiaka.

Lucia Čandíková, učiteľka

Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

Ako najprínosnejšie hodnotím, že išlo skutočne o tréning a nie iba teoretické prednášky. Zároveň považujem celé podujatie zo strany organizátorov za perfektne pripravené. Veľká vďaka!

Peter Lazový, učiteľ

Gymnázium sv. Rodiny v Bratislave

 • Som učiteľ a mám záujem o Akadémiu. Kde mám začať?
  Učitelia, ktorých program zaujal, sú pozvaní prihlásiť sa na tréning, kde zažijú semináre Akadémie a vyskúšajú si prácu s metodikami v skupine ďalších výnimočných učiteľov. Zároveň sa dozvedia všetko dôležité o programe a možnej spolupráci. Informácie a prihlášku k aktuálnym tréningom nájdete tu: https://www.akademiavelkychdiel.sk/metodicke-treningy
 • Môžem prísť na metodický tréning, aj keď si nie som istý/á, že chcem viesť Akadémiu na škole?"
  Áno! Tréning je nezáväzný. Povzbudzujeme učiteľov, aby najskôr Akadémiu zažili na vlastnej koži a mohli sa slobodne rozhodnúť, či by chceli program začínať na svojich školách. Postup je takýto: Učiteľ absolvuje tréning. Po tréningu má niekoľko dní na rozmyslenie, či sa pokúsi otvoriť klub Akadémie na svojej škole. Ak sa rozhodne, že áno, Akadémia mu poskytne materiály a podporu pre získavanie študentov (propagačné materiály, materiály pre ukážkový seminár apod.). Ak sa rozhodne, že nie, nevyplývajú z toho žiadne ďalšie kroky. Tréning zároveň ostáva platný pre možnú budúcu spoluprácu, v prípade záujmu.
 • Musí ma na tréning poslať alebo odporučiť riaditeľ/ka školy?
  Nie. Tréning Akadémie je určený učiteľom, ktorí môžu byť na rozličnom stupni rozhodovania sa, či sa do programu zapoja alebo nezapoja, pričom ak zmenia pracovisko, tréning je stále ,,platný" (nezávislý od školy) a môžu otvoriť Akadémiu kdekoľvek sa práve budú nachádzať. Kým mnohých učiteľov na tréningy Akadémie posielajú riaditelia, ktorí by chceli program na svojich školách, iní prichádzajú z vlastnej iniciatívy a až potom prinesú tento nápad vedeniu školy. Akadémia veľkých diel sa teší z podpory riaditeľov, ale od prihlásených učiteľov ju v prvom kroku nevyžaduje.
 • Koľko stojí metodický tréning Akadémie?
  Cena metodického tréningu sa líši v závislosti od formy tréningu. Všetky informácie nájdete v časti "Tréningy" pri jednotlivých termínoch.
 • Čo môžem od tréningu očakávať?
  Zažijete 7 interaktívnych seminárov rôznych žánrov o dielach zo syláb Akadémie a vyskúšate si prácu s metodikami. Spoznáte a osvojíte si metodické postupy, ktoré spájajú charakterové a klasické vzdelávanie vo forme príbehov, inšpirované a konzultované s odborníkmi a odbornými inštitúciami zo Slovenska, Anglicka a Spojených štátov. Spoznáte náš tím, ktorý vám detailne predstaví Akadémiu veľkých diel, jej náplň, organizáciu a metodické postupy formou prezentácii a osobných rozhovorov. Stretnete ďalších výnimočných učiteľov z celého Slovenska, ktorí prichádzajú s podobnou motiváciou.
 • Môže prísť na tréning viacero učiteľov z jednej školy?
  Áno, privítame aj 2-3 učiteľov z jednej školy. Keďže nám však ide aj o rozšírenie programu na väčší počet škôl, v prípade úplného naplnenia kapacity vás môžeme požiadať o to, aby ste si spomedzi seba vybrali prípadného ,,náhradníka". Kým však od nás takúto požiadavku nedostanete, môžete s účasťou rátať všetci prihlásení.
 • Môžem sa tréningu zúčastniť, ak neučím na strednej škole?"
  Áno. Tréning je určený pre všetkých učiteľov stredných škôl, spojených škôl, 8 ročných gymnázií a učiteľov II. stupňa základných škôl. Môžete sa prihlásiť aj v prípade, že učíte na vysokej škole alebo ak nie ste učiteľ, ale pracujete s mládežou v stredoškolskom a vysokoškolskom veku (napr. centrá voľného času, pastoračné centrá, študentský domov). Ak si nie ste istý/á, lebo učíte aj na základnej aj na strednej škole, alebo na ZUŠ, ozvite sa nám na dobryden@akademiavelkychdiel.sk, radi to s vami individuálne doriešime.
 • Aké predpoklady alebo vedomosti vyžaduje Akadémia od učiteľov?
  Hľadáme učiteľov, ktorým záleží na rozvoji svojich študentov a v neposlednom rade aj svojho povolania. Nevyžadujeme konkrétne vedomosti z oblastí umenia či literatúry. Úvodný tréning je nastavený tak, aby sa účastníci s metodikami a metodickými postupmi Akadémie oboznámili a následná mentoringová podpora pomáha učiteľom zvládnuť prípadné výzvy alebo neistoty. Metodiky sú vypracované tak, aby ich mohol používať každý učiteľ.
 • Neučím literatúru, umenie ani filozofiu. Môžem byť učiteľom Akadémie?"
  Áno, celkom určite. Akadémia veľkých diel poskytuje zapojeným učiteľom detailne vypracované metodiky ku každému dielu. Vzdelávanie v Akadémii je zamerané na moderovaný dialóg, ktorý nevyžaduje od učiteľov predošlé vedomosti o dielach či autoroch. Učiteľom stačí, ak nasledujú metodické pokyny k jednotlivým dielam a odporúčania Metodickej príručky Akadémie. Samozrejme, vedenie seminára je v réžii každého učiteľa, môže si ho teda do vhodnej miery prispôsobiť svojim schopnostiam a preferenciám.
 • Aká je časová náročnosť programu pre učiteľa počas šk. roka?
  Pre každého z našich učiteľov je časová náročnosť iná, keďže každý má svoje individuálne podmienky. Počas šk. roka z programu vyplývajú tieto aktivity: 1. 20 - 25 seminárov za šk. rok: príprava cca 2-4 hodiny, seminár 90 minút 2. Mentoring: telefonát 2x ročne, 1h (+ iné konzultácie v závislosti od individuálnych potrieb učiteľa) 3. Tréning pre pokročilých učiteľov: 1 x ročne, víkend (dobrovoľné)
 • Chcel/a by som sa zapojiť, ale nemám dostatok času."
  Program Akadémie spočíva z 20 - 25 seminárov na jeden školský rok, čo môže napriek záujmu byť pre niektorých učiteľov prekážka k tomu, aby sa zapojili. V takom prípade odporúčame, aby ste na tréning prišli so svojim kolegom/kolegyňou a mohli si tak semináre počas roka rozdeliť, čím sa časová náročnosť značne zníži.
 • Ako prebieha získavanie a prihlasovanie študentov do Akadémie?
  Dôležité informácie o nábore študentov prezentujeme a diskutujeme s účastníkmi na úvodnom tréningu. Neodporúčame zisťovať záujem študentov predtým, ako učiteľ absolvuje tréning, keďže nemá k dispozícii všetky potrebné informácie a dôkladné porozumenie programu. Ak sa učiteľ po tréningu rozhodne zapojiť do Akadémie, náš tím mu poskytne propagačné materiály, odporúčania a sústavnú podporu podľa individuálnych potrieb. Zvyčajne nábor študentov pozostáva z ukážkového seminára na škole, rozmiestnenia plagátov a letáčikov k programu a osobných rozhovorov medzi študentmi a učiteľmi. Vrámci dohodnutého časového obdobia sa študenti môžu prihlasovať do Akadémie cez online formulár.
 • Čo ak nezískam dostatočný počet študentov?
  Ideálny počet študentov pre otvorenie jedného klubu na škole je 7 - 15. Ak sa učiteľovi nepodarí tento počet študentov získať, spolupráca s Akadémiou na daný školský rok zanikne. Môže sa obnoviť opäť napríklad v ďalšom školskom roku, príp. podľa individuálnej situácie učiteľa.
 • Cena programu a možnosti financovania
  Reálna cena programu v roku 21/22 na jedného študenta vychádza na 800 eur. Vďaka naším partnerom a získaným grantom je školné študenta na rok 160 eur, s tým, že študent môže požiadať aj o štipendium. Študent v rámci programu z hmotných vecí dostáva: modernú online knižnicu s filmovými, literárnymi, hudobnými a výtvarnými dielami na 25 seminárov vrátane zadaní, krátkej prípravy, doplnkových materiálov a spätnej väzby. 20 - 25 diskusných seminárov nadizajnovaných podľa modelu tých najlepších zahraničných vzdelávacích inštitúcii, zameraných na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, sústredenosť a schopnosť kultivovane diskutovať profesionálne testy kritického myslenia a čítania s porozumením na začiatok a koniec programu, ktoré ukážu študentovi jeho posun za toto obdobie v daných schopnostiach. záverečný certifikát a Veľký deň Akadémie veľkých diel ONLINE. ŠTIPENDIÁ Akadémia poskytuje štipendiá, ktoré si môžu študenti v danom šk. roku uplatniť na základe jednoduchej žiadosti, v ktorej krátko vysvetlia prečo štipendium potrebujú (Akadémia nevyžaduje formálne dokumenty o príjmoch rodičov a pod., v prípade potreby sa radí o študentovi individuálne s učiteľom). INÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA Škola sa môže rozhodnúť finančne pomôcť študentom Akadémie ľubovoľnou čiastkou Možnosť požiadať filantropov či podnikateľov vo svojom okolí o finančnú podporu pre študentov zapojených do programu Akadémia veľkých diel nepatrí medzi krúžky, ktoré je možné financovať pomocou kultúrnych poukazov
bottom of page