top of page

Absolvujte metodický tréning a rozšírte svoje pedagogické obzory!

Začnite využívať charakterové vzdelávanie v praxi
a formujte seba aj študentov. 

 

Organizujeme metodické tréningy, na ktorých zažijete semináre, vyskúšate si prácu s metodikou a dozviete sa praktické informácie o programe.

 

Po absolvovaní metodického tréningu budete môcť otvoriť klub Akadémie na svojej škole, či už pre študentov alebo kolegov. 

Metodický tréning Akadémie možno absolvovať aj ako súčasť Plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. (Viac o profesijnom rozvoji.)

Metodický tréning Akadémie veľkých diel doposiaľ absolvovalo 419 učiteľov z celého Slovenska.

TRÉNINGY pre učiteľov 2024

Tím lektorov a mentorov Akadémie veľkých diel pod vedením Miroslavy Durankovej Vás srdečne pozýva na metodické tréningy formou diskusných seminárov a webinárov aj v roku 2024. Prihlasovanie na tréningy spustíme čoskoro.

 

Pozvite do jedinečného programu Akadémie veľkých diel aj ďalších kolegov a kolegyne. Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutia a podnetné diskusie. Príbeh inšpiruje, diskusia formuje, učiteľ sprevádza.

Predbežné termíny tréningov v roku 2024 sú

február 2024

apríl 2024

august 2024

Anchor 1

Bolo to super. Práve takýto prístup zameraný na hlboké pochopenie, myslenie žiakov a prácu s originálnymi dielami by mal byť v škole bežný, nielen ako nejaká forma klubu.

- účastník tréningu

Celý tréning bol pre mňa veľkým prínosom. Každé jedno dielo, ktoré sme rozoberali, ma "donútilo" zamyslieť sa znova nad vecami, o ktorých možno nepremýšľam toľko, koľko by bolo potrebné. Bolo skvelé pracovať v skupinke ľudí, ktorých interpretácia napĺňa podobne ako mňa.

- účastníčka tréningu

Všetko sa mi páčilo - od organizácie, prístupu, pomoci, výberu diel, komunikácie... Myslím, že ste veľmi dobre zohratí.

- účastníčka tréningu

Program tréningu
Čo vás čaká na tréningu?

1

seminár

z pozície učiteľa

1

mentoring

3

prednášky

s diskusiou

6

veľkých diel

5

semináre

z pozície študenta

Na tréningoch sa venujeme týmto otázkam:
 • Ako viac angažovať študentov do vzdelávacieho procesu a prečo je to potrebné?

 • Ako viesť so študentmi diskusiu? 

 • Ako sa správne pýtať a zapájať čo najviac študentov? 

 • Čo znamená učiť umenie „z vnútra von“? 

 • Ako cez príbehy rozvíjať charakter študenta? 

 • Ako vyzerá rola „neviditeľného“ učiteľa a prečo je dôležitá?

 • Ako učiteľ vytvára atmosféru dôvery a zlepšuje vzťahy so študentmi?

 • Ako veľké diela v jednotlivých žánrov (maľba, hudba, literatúra, film) vťahujú študentov do diskusie?

 • Ako s týmito dielami pracovať?

 • Čo sú veľké diela a ako ich vyberáme?

 • Ako je postavená metodika Akadémie, ako nám pomáha a ako ju používať?

 • Ako rozvíjať čítanie s porozumením, kritické myslenie a schopnosť sústrediť sa?

Prvýkrát som zažila, že dialóg môže byť objavný, že skutočný dialóg nie je len výmena replík, ale je založený na vzájomnom načúvaní. Veľmi ma oslovuje, že táto metóda vychádza z postoja pokory pred textom, a teda môže formovať charakter učiteľa, a samozrejme aj žiaka.

Lucia Čandíková, učiteľka

Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

Ako najprínosnejšie hodnotím, že išlo skutočne o tréning a nie iba teoretické prednášky. Zároveň považujem celé podujatie zo strany organizátorov za perfektne pripravené. Veľká vďaka!

Peter Lazový, učiteľ

Gymnázium sv. Rodiny v Bratislave

bottom of page