Diskusiou o veľkých dielach

spoznávame seba a svet

Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre stredoškolákov. Pozeráme dobré filmy, čítame tie najlepšie knižky, počúvame kvalitnú hudbu a zamýšľame sa o slávnych obrazoch. Hľadáme odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch.

 

Vstupujeme do diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali našu civilizáciu. Nasledujeme princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách. 

Byť v Akadémii je akoby konečne zažiť skutočné školstvo.

študentka Petra, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazaského v Nitre

rozvíjať

charakter

V príbehoch a dielach študenti objavujú hodnoty, reflektujú ich a budujú svoje postoje.

myslieť

kriticky

Študenti reagujú na myšlienky autorov aj spolužiakov a formulujú vlastné argumenty.

lepšie sa

sústrediť

Hoci diela sú krátke, samostatná príprava na semináre vyžaduje sústredenú prácu.

čítať s porozumením

Študenti sú vedení k tomu, aby obsahu textu porozumeli bez výkladu učiteľa. 

Tento program

pomáha stredoškolákom

Ako to funguje?

 

Program má dve časti:

 

  • interaktívna online knižnica s dielami a prípravou

  • 20 - 25 diskusných seminárov v malej skupine

 

 

Študenti sa na semináre pripravujú pomocou materiálov v online knižnici. Na jednom seminári je 7-15 študentov, ktorí spolu diskutujú o konkrétnych dielach a o dôležitých témach, ktoré otvárajú. Učiteľ posúva diskusiu študentov pomocou metodiky Akadémie. Na záver programu sú študenti odmenení certifikátom.

1.

Čítanie, pozeranie alebo počúvanie diela v online knižnici

2.

Samostatná reflexia o diele a otázkach, ktoré otvára

3.

Diskusia s ostatnými študentmi na seminári

Čo robíme

Čo nerobíme

Prečo vznikla Akadémia

V čase informačných, politických a environmentálnych výziev mladému človeku nestačia na navigovanie života naučené informácie - potrebuje budovať schopnosti, ktoré mu pomôžu v životných rozhodnutiach, vo vzťahoch, v prístupe k práci a svojej budúcnosti.

Veľké diela ako Čechovove poviedky, Rembrandtove obrazy či Hitchcockove filmy obsahujú príbehy, ktoré odrážajú ľudskú skúsenosť a otvárajú zásadné životné témy, univerzálne pre každého človeka.

 

Pomocou nich reflektujeme svoje vlastné skúsenosti a vnútorné postoje. Diskusia s ostatnými nám potom pomáha ich formulovať a obrusovať. Týmto spôsobom formujeme svoju myseľ a charakter.

VÍZIA

Charakterní mladí ľudia túžiaci po múdrosti a kráse.

POSLANIE

Hľadaním odpovedí na dôležité životné otázky a študovaním veľkých diel západnej civilizácie umožniť stredoškolákom, aby lepšie porozumeli sebe a svetu a stali sa tak hrdinami svojho vlastného príbehu.

✔︎ čítame krátke diela veľkých autorov, ktoré sú nadčasové a obsahujú dôležité témy

✔︎ pozeráme kvalitné filmy a slávne obrazy a počúvame významné hudobné diela, cez ktoré spoznávame svet

✔︎ diskutujeme o svojich vlastných myšlienkach súvisiacich s dielami

✔︎ testujeme kritické myslenie bez známkovania - študenti môžu vidieť svoje zlepšenie

✔︎ metodiky pre semináre tvoríme za pomoci skúsených pedagógov, odborníkov a zahraničných inštitúcií

✘ neučíme sa o dielach naspamäť

 nepoužívame učebnice

 učiteľ o dielach neprednáša, ale otvára otázky z diela pomocou metodík Akadémie

✘ neponúkame jednoznačné odpovede, hľadáme ich v diskusii

✘ nediskutujeme pre diskusiu samotnú, ale venujeme sa otázkam a témam, ktoré otvárajú konkrétne diela

✘ študentov neznámkujeme

VÍZIA

Charakterní mladí ľudia túžiaci po múdrosti a kráse.

POSLANIE

Hľadaním odpovedí na dôležité životné otázky a študovaním veľkých diel západnej civilizácie umožniť stredoškolákom, aby lepšie porozumeli sebe a svetu a stali sa tak hrdinami svojho vlastného príbehu.

 
Kontakt

dobryden@akademiavelkychdiel.sk
+421 948 049 901

Adresa

Akadémia veľkých diel

Kolégium Antona Neuwirtha

Nám. padlých hrdinov 7, P.O.Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Kolégium Antona Neuwirtha
zriaďovateľ organizačnej jednotky Akadémia veľkých diel

IČO: 421385150001 DIČ: 2121278346

Napíšte nám
Navštívte nás
 © Akadémia veľkých diel, 2019