top of page

Diskusiou o veľkých dielach
spoznávame seba a svet

Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre študentov. Pozeráme dobré filmy, čítame tie najlepšie knižky, počúvame kvalitnú hudbu a zamýšľame sa o slávnych obrazoch. Hľadáme odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch.

 

Vstupujeme do diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali našu civilizáciu. Nasledujeme princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách. 

Byť v Akadémii je akoby konečne zažiť skutočné školstvo.

študentka Petra, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazaského v Nitre

rozvíjať

charakter

V príbehoch a dielach študenti objavujú hodnoty, reflektujú ich a budujú svoje postoje.

myslieť

kriticky

Študenti reagujú na myšlienky autorov aj spolužiakov a formulujú vlastné argumenty.

lepšie sa

sústrediť

Hoci diela sú krátke, samostatná príprava na semináre vyžaduje sústredenú prácu.

čítať s porozumením

Študenti sú vedení k tomu, aby obsahu textu porozumeli bez výkladu učiteľa. 

Tento program pomáha

Ako to funguje?

ako to funguje

1. Učiteľ, ktorý má záujem o Akadémiu veľkých diel na svojej škole sa prihlási na jeden z ponúkaných tréningov. V tomto bode ešte učiteľ neoslovuje študentov, na tréningu spozná Akadémiu veľkých diel a osvojí si prácu s metodikou.

2. Po tréningu sa učiteľ rozhodne, či bude klub Akadémie na svojej škole organizovať. Ak áno, vstúpi do spolupráce s Akadémiou a s jej podporou získava na svojej škole 7-15 študentov pre svoj klub.
 

3. Po úspešnom nábore učiteľ s podporou Akadémie organizuje svoj vlastný klub Akadémie so študentmi na svojej škole.

Program má dve časti:

 

  • interaktívna online knižnica s dielami a prípravou

  • 20 - 25 diskusných seminárov v malej skupine

 

 

Študenti sa na semináre pripravujú pomocou materiálov v online knižnici. Na jednom seminári je 7-15 študentov, ktorí spolu diskutujú o konkrétnych dielach a o dôležitých témach, ktoré otvárajú. Učiteľ posúva diskusiu študentov pomocou metodiky Akadémie. Na záver programu sú študenti odmenení certifikátom.

Program Akadémie veľkých diel môžu učitelia absolvovať aj ako účastníci a to v Akadémii pre kolegov, ktorá prebieha v skrátenej forme (11 diskusných seminárov). Takýto klub môže na škole otvoriť učiteľ, ktorý prešiel našim metodickým tréningom.

1.

Čítanie, pozeranie alebo počúvanie diela v online knižnici

2.

Samostatná reflexia o diele a otázkach, ktoré otvára

3.

Diskusia s ostatnými študentmi na seminári

Čo robíme

Čo nerobíme

Prečo vznikla Akadémia

V čase informačných, politických a environmentálnych výziev mladému človeku nestačia na navigovanie života naučené informácie - potrebuje budovať schopnosti, ktoré mu pomôžu v životných rozhodnutiach, vo vzťahoch, v prístupe k práci a svojej budúcnosti.

Veľké diela ako Čechovove poviedky, Rembrandtove obrazy či Hitchcockove filmy obsahujú príbehy, ktoré odrážajú ľudskú skúsenosť a otvárajú zásadné životné témy, univerzálne pre každého človeka.

 

Pomocou nich reflektujeme svoje vlastné skúsenosti a vnútorné postoje. Diskusia s ostatnými nám potom pomáha ich formulovať a obrusovať. Týmto spôsobom formujeme svoju myseľ a charakter.

VÍZIA

Charakterní mladí ľudia túžiaci po múdrosti a kráse.

POSLANIE

Hľadaním odpovedí na dôležité životné otázky a študovaním veľkých diel západnej civilizácie umožniť stredoškolákom, aby lepšie porozumeli sebe a svetu a stali sa tak hrdinami svojho vlastného príbehu.

✔︎ čítame krátke diela veľkých autorov, ktoré sú nadčasové a obsahujú dôležité témy

✔︎ pozeráme kvalitné filmy a slávne obrazy a počúvame významné hudobné diela, cez ktoré spoznávame svet

✔︎ diskutujeme o svojich vlastných myšlienkach súvisiacich s dielami

✔︎ testujeme kritické myslenie bez známkovania - študenti môžu vidieť svoje zlepšenie

✔︎ metodiky pre semináre tvoríme za pomoci skúsených pedagógov, odborníkov a zahraničných inštitúcií

✘ neučíme sa o dielach naspamäť

 nepoužívame učebnice

 učiteľ o dielach neprednáša, ale otvára otázky z diela pomocou metodík Akadémie

✘ neponúkame jednoznačné odpovede, hľadáme ich v diskusii

✘ nediskutujeme pre diskusiu samotnú, ale venujeme sa otázkam a témam, ktoré otvárajú konkrétne diela

✘ študentov neznámkujeme

VÍZIA

Charakterní mladí ľudia túžiaci po múdrosti a kráse.

POSLANIE

Hľadaním odpovedí na dôležité životné otázky, prostredníctvom štúdia veľkých diel západnej civilizácie a tvorbou vzťahov založených na dôvere umožniť žiakom a učiteľom, aby lepšie porozumeli sebe a svetu a stali sa tak hrdinami svojho vlastného príbehu.

vízia
bottom of page