top of page
DSC_7467(1).jpg

Zažite veľké diela a objavné diskusie a spoznajte tak lepšie seba a svojich kolegov!

Prečo Akadémia pre kolegov?

Akadémia pre kolegov sa zámerne nevolá Akadémia pre učiteľov. Na školách nie sú iba učitelia, ale aj vrátnici, upratovači, vychovávatelia, psychológovia, administratívni pracovníci, či rodičia. Všetci tvoria kultúru školy a všetci sa podieľajú na správnom chode školy a výchove študentov. Chceme, aby Akadémia prepájala týchto kolegov cez spoločné stretnutie a diskusiu o veľkých príbehoch našej kultúry.

 

Práve krása umenia a príbehov nás vie všetkých prepojiť.

Tento program pomáha

rozvíjať

charakter

V príbehoch a dielach účastníci objavujú hodnoty, reflektujú ich a budujú svoje postoje.

myslieť

kriticky

Účastníci reagujú na myšlienky autorov aj ostatných účastníkov
a formulujú vlastné argumenty.

lepšie sa

sústrediť

Hoci diela sú krátke, samostatná príprava na semináre vyžaduje sústredenú prácu.

čítať s porozumením

Účastníci sú vedení k tomu, aby obsahu textu porozumeli bez výkladu.

Ako to funguje?

Všetky praktické informácie o programe na jednom mieste.

 • Akadémiu veľkých diel na škole otvára učiteľ, ktorý absolvoval metodický tréning Akadémie.

   

 • Klub Akadémie pre kolegov môže mať 7 - 15 členov

   

 • Semináre v kluboch Akadémie sa otvárajú v októbri a odporúčame ich ukončiť do marca.

   

 • Účastníci absolvujú 11 diskusných seminárov o dielach v 4 rôznych žánroch (literatúra, film, hudba, maľba).

   

 • Seminár Akadémie pre kolegov sa koná raz alebo dvakrát mesačne (podľa dohody) a trvá 90 minút.

   

 • Stretnutia klubov Akadémie veľkých diel pre kolegov prebiehajú prezenčne na škole alebo online (podľa dohody).

   

 • Každý účastník má prístup k online knižnici, ktorá obsahuje všetky veľké diela.

ako to fungue

Kurz mi pomohol spoznať aj kolegyne z inej strany, rešpektovať ich postoj a niekedy sa pozrieť na veci aj očami iných, nielen svojimi. Pretože náš pohľad, ako aj ich pohľad je často ovplyvnený životom, udalosťami, zážitkami, problémami a môže sa meniť. Toto predsa vkladali umelci takisto do svojich diel a chceli, aby sme ich pochopili.

Henrieta, absolventka Akadémie pre kolegov

Vytvoril sa vzácny priestor a čas na zmysluplné rozhovory s kolegami. Dostali sme sa k témam, na ktoré sme z ostýchavosti alebo nevhodnosti situácie nemali za celé tie roky príležitosť počas prestávok na chodbe alebo v kabinete. Delili sme sa o to najkrehkejšie v nás.  A k tomu všetkému stačilo tak málo – inšpirácia veľkými dielami západnej civilizácie.
 

Mgr. Dominika Bašárová,
učiteľka klubu Akadémie

Čo účastníci Akadémie pre kolegov získajú?

 • 11 seminárov s kolegami, kde spoločne diskutujete do hĺbky

 • prístup do online knižnice, v ktorej sú všetky diela k dispozícii na prípravu

 • osobnostný a profesijný rast, zlepšenie kritického myslenia, čítania s porozumením a sústredenia

 • rozvojovú aktivitu, ktorá je priamo na vašej škole a s kolegami, ktorých môžete lepšie spoznať

 • možnosť spoznať 10 veľkých diel našej kultúry v žánroch literatúra, film, hudba, maľba

 • oboznámenie sa s princípmi charakterového vzdelávania cez príbehy v praxi

 • semináre, ktoré sú jedenkrát alebo dvakrát za mesiac (podľa dohody) s krátkou prípravou alebo bez prípravy

 • certifikát o absolvovaní

Čo tým získa škola?

 • osobnostný a profesionálny rozvoj pre svojich pedagogických aj nepedagogických zamestnancov

 • teambuildingovú aktivitu na celý rok - kolegovia sa lepšie spoznajú a majú lepšie vzťahy, následne sa im aj lepšie spolupracuje

 • klub, ktorý je priamo na škole a vedie ho ich vlastný pedagóg

 • možnosť mať tento klub aj online z pohodlia domova vo večerných hodinách (niektorí kolegovia túto verziu uprednostnili)

 • klub, ktorý prispieva k duševnému zdraviu kolegov

 • príležitosť podieľať sa na jedinečnom projekte, ktorý odpovedá na niektoré závažné problémy v slovenskom školstve

 • možnosť zažiť prístup, ktorý používajú tie najlepšie vzdelávacie inštitúcie vo svete

DSC_7537.jpg
čo tým získa škola
čotým získaúčastník

Koľko to stojí?

Cena programu Akadémie pre kolegov je v školskom roku 2023/2024

89 Eur/osoba*.

 

Program si môžu hradiť kolegovia sami, alebo im naň môže prispieť škola v rámci plánu profesijného rozvoja zamestnancov.

Podobne ako pri študentskom klube, aj pri klube pre kolegov dostáva učiteľ honorár podľa toho, ako to má nastavené v zmluve s Akadémiou.

 

*cena je aktuálna pre akademický rok 2023/2024

DSC_7857.jpg
Cena

Ako sa prihlásiť?

Ak by ste o Akadémiu pre kolegov mali záujem, pošlite aspoň jedného alebo dvoch kolegov na metodický tréning učiteľov. Klub Akadémie na škole totiž môže otvoriť a viesť len vyškolený učiteľ z danej školy, ktorému sa záujemcovia prihlásia.

 

Termíny tréningov, podrobné informácie a prihlasovanie nájdete v sekcii Metodické tréningy.

 

Kluby Akadémie pre kolegov sa otvárajú vždy v októbri a trvajú do marca.

Prihláška
bottom of page