top of page

V školskom roku 2023/2024
navštevuje Akadémiu veľkých diel

viac ako 
430
stredoškolákov
viac ako 
120
základoškolákov
viac ako 
200
kolegov
Akadémia veľkých diel vznikla v roku 2019.

Program Akadémie veľkých diel doposiaľ absolvovalo 1223 stredoškolákov, pod vedením 102 učiteľov na 49 školách na celom Slovensku.

Jakub, Bratislava

Myslím si, že jednou z najdôležitejších vecí, ktoré Akadémia môže naučiť, je byť otvorený k ľuďom, čo počúvajú a ešte otvorenejší k tým, čo nás k tomu aj majú radi a čo nás poznajú.

Karolína, Levoča

Toto bola tá najväčšia pecka, ktorú som zažila. Dalo mi to naozaj veľa a nečakala som, že pocítim nejakú zmenu, ale stalo sa! Ja som priam neznášala čítanie kníh, ale po tomto roku tomu je všetko inak. Ďakujem.

Nina, Nitra

Chcem Vás len poprosiť, aby ste nikdy nezastavili tento program. To, čo tu robíte, je niečo obrovské. Je treba, aby sa do Akadémie zapojilo čo najviac mladých ľudí, aby zažili Akadémiu na vlastnej koži.

Ako sa zlepšili naši študenti
v školskom roku 2022/2023

Program Akadémie tvoríme so zreteľom na rozvoj konkrétnych schopností u žiakov.

 

Účastníci programu preto vypĺňajú na začiatku a konci školského roka medzinárodne uznávané testy (DIT a SCIO) a sebahodnotiaci formulár.

 

Porovnanie výsledkov pred a po absolvovaní Akadémie demonštruje, v ktorých oblastiach a do akej miery program prispel k rozvoju kľúčových schopností študentov.

Student%20on%20a%20Break_edited.jpg

Kritické myslenie 

Študenti Akadémie si zlepšili svoje kritické myslenie
a riešenie morálnych dilem. Ich výsledky boli

ako vyžaduje úspešná vzdelávacia aktivita.

11,3-násobne vyššie

Prakticky to znamená, že:

 • študenti dosahujú vyššiu mieru ochoty prijať rozhodnutie aj s ohľadom na iných;

 • študenti odmietajú myšlienky, ktoré sú zjednodušené a zaujaté;

Čítanie s porozumením

Študenti Akadémie si zlepšili svoje čítanie s porozumením (priemerný percentil) o

bodov

4,1

Čiže o 2 body lepšie ako študenti, ktorí sa hlásia pomocou SCIO na slovenské univerzity a vypĺňajú ten istý test.

Prakticky to znamená, že vedia lepšie pochopiť text, vidieť v ňom viacero dôležitých detailov a vnímať jeho viaceré skryté významy.

Vďaka Akadémii veľkých diel... (3).png

Sústredenosť

46% študentov o sebe tvrdí, že sa vďaka Akadémii zlepšila ich sústredenosť

77% študentov vyjadrilo, že lepšie počúva a menej skáče do reči (sústredenie sa na myšlienky iných).

70% študentov hovorí, že si vďaka Akadémii nachádza čas na reflexiu svojich myšlienok (sústredenie sa na svoje myšlienky).

47% študentov vyjadrilo, že sú aktívnejší na hodinách (sústredenie sa na preberané učivo a aktívna reakcia naň).

Rozvoj charakteru

V oblasti rozvoja charakteru chceme študentom pomáhať pri navigácii ich schopnosti stať sa lepšou verziou seba samého. Tento koncept sa nazýva aj “vzdelávanie túžby” (z anglického schooling of desire, Karen Bohlin, Teaching character education through literature: Awakening the Moral Imagination in Secondary Classrooms, 2005).

Vzdelávanie túžby sa deje vďaka morálnej imaginácii, na ktorej schopnosti sme sa v testovaní špeciálne zameriavali:

 • 74% študentov tvrdí, že vďaka Akadémii sa im zlepšila schopnosť vidieť
  a porozumieť rôznym perspektívam života a charakterom ľudí.

 • 54% študentom otvorila Akadémia nové životné perspektívy a spôsoby myslenia.

 • 64% študentov vníma zlepšenie v oblasti empatie a pochopenia druhých.

 • 64% študentov vníma, že vďaka Akadémii lepšie posudzujú seba, situácie a druhých.

Vďaka Akadémii veľkých diel... (1).png

Ako sa v programe rozvíjajú učitelia?

Učitelia sa v kritickom myslení a čítaní s porozumením zlepšili viac ako študenti.

Učitelia Akadémie si zlepšili svoje kritické myslenie a riešenie morálnych dilem. Ich výsledky boli 

ako vyžaduje úspešná vzdelávacia aktivita.

14,9-násobne vyššie

Učitelia Akadémie si zlepšili svoje čítanie
s porozumením
(priemerný percentil) o

bodov

5

91% učiteľov by odporučilo Akadémiu svojim kolegom.

Morálna imaginácia učiteľov
 

 • 72% učiteľov tvrdí, že vďaka Akadémii sa im zlepšila schopnosť vidieť a porozumieť rôznym perspektívam života a charakterom ľudí.

 • 51% učiteľom otvorila Akadémia nové životné perspektívy a spôsoby myslenia.

 • 67% učiteľov vníma zlepšenie v oblasti empatie a pochopenia druhých.

 • 53% učiteľov vníma, že lepšie posudzujú seba, situácie a druhých.

Vďaka Akadémii veľkých diel... (2).png

Zuzana Pravdová, Bratislava

Akadémia ma naučila lepšie chápať mojich študentov, lepšie porozumieť významu diskusie. Rada spoznávam, učím sa nové veci, pýtam sa otázky a chcem na ne počuť odpoveď - Akadémia mi všetky tieto moje životné snahy, hodnoty, potreby vrchovato uspokojila, naplnila. 

Juraj Tuleja, Trnava

Tešilo ma pozorovať, ako sa študenti navzájom obohacujú a sú navzájom zo seba prekvapení, k akým pohľadom/záverom dospeli.

Valéria Marťáková, Levoča

Aj ďalší rok s Akadémiou veľkých diel mi potvrdil, že je to program, ktorý ma posúva vpred osobnostne i profesionálne

Ako sa učitelia rozvíjajú v programe Akadémia pre kolegov? 

86% účastníkov Akadémie pre kolegov by tento program
odporučilo svojim kamarátom a kolegom.

DSC_3807.jpg
DSC_3777.jpg
DSC_3784.jpg

Účastníci Akadémie pre kolegov
v školskom roku 2022/2023

 • 74% účastníkov tvrdí, že vďaka Akadémii sa im lepšie komunikuje s kolegami.

 • 71% účastníkov tvrdí, že má s kolegami lepšie vzťahy.

 • 97% účastníkov tvrdí, získali nové inšpirácie pre vlastné učenie a výchovu..

 • 69% účastníkov viac počúva svojich študentov/deti.

 • 86% účastníkov vníma, že intelektuálne podrástli.

 • 80% účastníkov lepšie spoznalo samých seba.

 • 69% účastníkov tvrdí, že ich Akadémia pre kolegov povzbudila v povolaní učiteľa/učiteľky.

 • 89% účastníkov si našlo čas na seba samého (reflexiu, zamyslenie).

rodič

Našiel som si čas na spomalenie, sebareflexiu, prehodnotenie života, ktorý vediem. Umožnilo mi to ísť trochu viac do hĺbky v živote - spoznať krásu, pravdu a lásku
aj v umení. To všetko vďaka dielam
a ľuďom, o ktorých som takmer
nič nevedel.

učiteľ

Dostala som sa na druhú stranu "barikády". Lepšie vnímam potreby žiakov a viac reflektujem názorové odlišnosti.

zamestnanec školy

Akadémia bola pre mňa prínosná v otvorení nových obzorov, v podpore kritického myslenia a v prijatí iných pohľadov a názorov na rôzne oblasti vzhľadom na rôznorodosť skupiny. Vnímam aj osobný rozvoj, kedy som si našla čas na seba, na prácu so svojimi myšlienkami a na venovanie sa kultúre v daných oblastiach.

bottom of page