top of page

Čísla, ktoré sme dosiahli
testovaním od roku 2019

Študenti

Počet študentov zúčastnených na celoročnom programe: 926
Počet študentov, ktorí prešli niektorým z našich programov a webinárov: 1222


Učitelia

Počet učiteľov, ktorí prešli našimi tréningami: 329
Počet učiteľov, ktorí doteraz otvorili klub Akadémie na svojej škole: 83
Počet účastníkov na online prednáškach a webinároch: 3000


Školy

Počet doteraz zapojených stredných škôl: 46
Počet doteraz otvorených stredoškolských klubov na týchto školách: 97

Jakub, Bratislava

Myslím si, že jednou z najdôležitejších vecí, ktoré Akadémia môže naučiť, je byť otvorený k ľuďom, čo počúvajú a ešte otvorenejší k tým, čo nás k tomu aj majú radi a čo nás poznajú.

Karolína, Levoča

Toto bola tá najväčšia pecka, ktorú som zažila. Dalo mi to naozaj veľa a nečakala som, že pocítim nejakú zmenu, ale stalo sa! Ja som priam neznášala čítanie kníh, ale po tomto roku tomu je všetko inak. Ďakujem.

Nina, Nitra

Chcem Vás len poprosiť, aby ste nikdy nezastavili tento program. To, čo tu robíte, je niečo obrovské. Je treba, aby sa do Akadémie zapojilo čo najviac mladých ľudí, aby zažili Akadémiu na vlastnej koži.

Výsledky

Program Akadémie tvoríme so zreteľom na rozvoj konkrétnych schopností u stredoškolských študentov.

 

Účastníci programu preto vypĺňajú na začiatku a konci školského roka medzinárodne uznávané testy (DIT a SCIO) a sebahodnotiaci formulár.

 

Porovnanie výsledkov pred a po absolvovaní Akadémie demonštruje, v ktorých oblastiach a do akej miery program prispel k rozvoju kľúčových schopností študentov.

Student%20on%20a%20Break_edited.jpg

Kritické myslenie 

Študenti Akadémie si zlepšili svoje kritické myslenie
a riešenie morálnych dilem. Ich výsledky boli

ako vyžaduje úspešná vzdelávacia aktivita.

11,8-násobne vyššie

Prakticky to znamená, že:

 • študenti dosahujú vyššiu mieru ochoty prijať rozhodnutie aj s ohľadom na iných;

 • študenti odmietajú myšlienky, ktoré sú zjednodušené a zaujaté;

Čítanie s porozumením

Študenti Akadémie si zlepšili svoje čítanie s porozumením (priemerný percentil) o

bodov

4,9

Čiže o 4,7 bodov lepšie ako študenti, ktorí sa hlásia pomocou SCIO na slovenské univerzity a vypĺňajú ten istý test.

 

A o 5,7 bodov lepšie ako študenti kontrolnej skupiny, ktorí v skóre za rok poklesli o 3,9 bodov. 

Prakticky to znamená, že vedia lepšie pochopiť text, vidieť v ňom viacero dôležitých detailov a vnímať jeho viaceré skryté významy.

Sústredenosť

49% študentov o sebe tvrdí, že sa vďaka Akadémii zlepšila ich sústredenosť

74% študentov vyjadrilo, že lepšie počúva a menej skáče do reči (sústredenie sa na myšlienky iných).

66% študentov hovorí, že si vďaka Akadémii nachádza čas na reflexiu svojich myšlienok (sústredenie sa na svoje myšlienky).

51% študentov vyjadrilo, že sú aktívnejší na hodinách (sústredenie sa na preberané učivo a aktívna reakcia naň).

Rozvoj charakteru

V oblasti rozvoja charakteru chceme študentom pomáhať pri navigácii ich schopnosti stať sa lepšou verziou seba samého. Tento koncept sa nazýva aj “vzdelávanie túžby” (z anglického schooling of desire, Karen Bohlin, Teaching character education through literature: Awakening the Moral Imagination in Secondary Classrooms, 2005).

Vzdelávanie túžby sa deje vďaka morálnej imaginácii, na ktorej schopnosti sme sa v testovaní špeciálne zameriavali:

 • 74% študentov tvrdí, že vďaka Akadémii sa im zlepšila schopnosť vidieť
  a porozumieť rôznym perspektívam života a charakterom ľudí.

 • 50% študentom otvorila Akadémia nové životné perspektívy a spôsoby myslenia.

 • 66% študentov vníma zlepšenie v oblasti empatie a pochopenia druhých.

 • 62% študentov vníma, že vďaka Akadémii lepšie posudzujú seba, situácie a druhých.

Rozvoj učiteľov

Učitelia sa v kritickom myslení a čítaní s porozumením zlepšili viac ako študenti.

Učitelia Akadémie si zlepšili svoje kritické myslenie a riešenie morálnych dilem. Ich výsledky boli 

ako vyžaduje úspešná vzdelávacia aktivita.

14,9-násobne vyššie

Učitelia Akadémie si zlepšili svoje čítanie
s porozumením
(priemerný percentil) o

bodov

5

82% učiteľov by odporučilo Akadémiu svojim kolegom.

Morálna imaginácia učiteľov
 

 • 64% učiteľov tvrdí, že vďaka Akadémii sa im zlepšila schopnosť vidieť a porozumieť rôznym perspektívam života a charakterom ľudí.

 • 44% učiteľom otvorila Akadémia nové životné perspektívy a spôsoby myslenia.

 • 57% učiteľov vníma zlepšenie v oblasti empatie a pochopenia druhých.

 • 45% učiteľov vníma, že lepšie posudzujú seba, situácie a druhých.

Martin Benikovský, Žilina

Prvýkrát som zažil vedenie učiteľa iným lektorom. Spočiatku som sa obával o výsledok, pretože sa mi ťažšie prijíma kritika. Ukázalo sa však, že byť slovne hodnotený je to najlepšie vedenie, aké môže učiteľ/lektor dostať.

Juraj Tuleja, Trnava

Tešilo ma pozorovať, ako sa študenti navzájom obohacujú a sú navzájom zo seba prekvapení, k akým pohľadom/záverom dospeli.

Lucia Čandíková, Stará Ľubovňa

Akadémia veľkých diel obohatila môj život. Pomohla mi vyjsť z mojej komfortnej zóny, viac sa otvoriť pre umenie a študentov. Veľmi ma prekvapilo, akí sú zrelí a vnútorne bohatí.

bottom of page