top of page
siahnuť metodiku

Tlačenú verziu metodiky si môžete objednať tu.

Metodiky Akadémie nie sú voľne dostupné, dostane sa k nim iba učiteľ zapojený do programu Akadémie veľkých diel. Tentokrát robíme výnimku a toto je prvá metodika, ktorú dávame voľne do obehu pre všetkých. Považujeme totiž príbeh a samotné témy filmu Slobodní za dôležité a málo diskutované. 

"Žiakov najviac zaujali otázky pravdy, či je objektívna pravda, čoho sme ochotní sa vzdať pre pravdu, integrita človeka ako taká. Kolegom by som ohľadom metodiky a filmu odkázal: Nebojte sa toho, deti budú reagovať, týka sa ich to."

- stredoškolský učiteľ, ktorý použil metodiku v praxi

o filme

O FILME

SLOBODNÍ | dokument | 30 min. | SK | 2022 | réžia: Slavomír Zrebný

Dokumentárny film o tom, ako človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám. 

Príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi”, a ktorí zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Kritickí boli už voči Slovenskému štátu a zapojili sa do Slovenského národného povstania. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Napriek tomu po prepustení pokračovali vo svojej činnosti. Zakladali „krúžky“, malé ostrovy slobody, kde mohli ľudia slobodne myslieť a veriť. Šírili režimom zakázanú literatúru, vydávali samizdaty, organizovali podpisové akcie, púte a zhromaždenia. Vrchol ich úsilia bola Sviečková manifestácia, ktorej sa zúčastnili tisíce ľudí a nenásilne prejavili protest proti komunistickému režimu. O ich čine sa dozvedel celý svet. Netrvalo dlho a ich hnutie sa aktívne zapojilo aj do Nežnej revolúcie.

 

Film rozpráva príbeh kresťanského disentu na pozadí dejín 20. storočia na Slovensku. Zároveň je príbehom hľadania osobnej vnútornej slobody, ktorú je možné si zachovať v každom režime a za každých okolností.
 

Viac nájdete na webovej stránke www.filmslobodni.sk.
 

recenzie

POVEDALI O FILME

Zuzana Čaputová, prezidentka SR

„Dokumentárny film Slobodní, ktorý som videla v bratislavskom Univerzitnom pastoračnom centre, rozpráva príbeh celoživotného priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, dvoch mužov, ktorých označujú aj za “generálov tajnej cirkvi”.
 

Hovorí o slobode, o slobode za múrmi väzenia, o sile modlitby a meditácie, o tichu, o láske a o nádeji. Bol to príbeh o neuveriteľnej statočnosti ľudí, ktorí sa v časoch hlbokej totality pričinili o to, že môžeme žiť v demokracii. Ale predovšetkým bol to príbeh o slobode, ktorá mala a má mať silné hodnotové ukotvenie. Lebo sloboda bez hodnôt je bezbrehosť.
 

Ďakujem režisérovi tohto dokumentu Slavomírovi Zrebnému a ďalším spolutvorcom, že pre nás a pre ďalšie generácie zachytili unikátnym spôsobom nielen osud týchto dvoch vzácnych ľudí, ale všetkých tých, ktorí sa pričinili o výsledok, ktorý dnes možno až s prílišnou samozrejmosťou žijeme.“

Štefan Murárik, stredoškolský
pedagóg

„Ľudia bez váhania vypredávajú kinosály pri filmoch o hrdinoch. Film Slobodní je presne taký príbeh s tým rozdielom, že nič v ňom nie je lacný fake. Budete šokovaní, ako aktuálne otázky vám dokument položí.“

Rozhovor s režisérom filmu Slobodní

SlavoZrebny.jpg

Diskusia o filme Slobodní v Národnej rade Slovenskej republiky

Záznam z podujatia, ktoré sa uskutočnilo 8. decembra 2022.

HLAVNÍ PARTNERI PROJEKTU

logo-slobodni_1x.png
clanky_obrazky_upn-logo.jpg
logo-bez-pozadia.png
bottom of page