Kontakt

dobryden@akademiavelkychdiel.sk
+421 948 049 901

Adresa

Akadémia veľkých diel

Nám. padlých hrdinov 7, P.O.Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Napíšte nám
Navštívte nás
 © Akadémia veľkých diel, 2019
Čo robí človeka
odvážnym?
Načo mi je svedomie?
Je umenie vôbec
na niečo dobré?

Si zvedavý?

Budeš skoro starý

Timrava
Andersen
Tolkien

Otvorte Akadémiu na svojej strednej škole

TRÉNINGY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021:

15. - 16. február Ivanka pri Dunaji

✭ 6. - 7. marec Kráľova Lehota

✭ 17. - 18. apríl Kráľova Lehota

Byť v Akadémii je akoby konečne zažiť skutočné školstvo.

študentka Petra, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazaského v Nitre

Prečítaj si o benefitoch a prihlás sa do klubu Akadémie veľkých diel

na svojej škole.

Prihláste sa na tréning a organizujte klub Akadémie veľkých diel so svojimi študentmi.

Prečítajte si viac o cieľoch Akadémie veľkých diel, spoznajte jej tím a jej príbeh.

 

Akadémia veľkých diel

pomáha stredoškolákom

rozvíjať

charakter

V príbehoch a dielach študenti objavujú hodnoty, reflektujú ich a budujú svoje postoje.

myslieť

kriticky

Študenti reagujú na myšlienky autorov aj spolužiakov a formulujú vlastné argumenty.

lepšie sa

sústrediť

Hoci diela sú krátke, samostatná príprava na semináre vyžaduje sústredenú prácu.

čítať s porozumením

Študenti sú vedení k tomu, aby obsahu textu porozumeli bez výkladu učiteľa. 

Prečo tento program vznikol?

V čase informačných, politických a environmentálnych výziev mladému človeku nestačia na navigovanie života naučené informácie - potrebuje budovať schopnosti, ktoré mu pomôžu v životných rozhodnutiach, vo vzťahoch, v prístupe k práci a svojej budúcnosti.

Veľké diela ako Čechovove poviedky, Rembrandtove obrazy či Hitchcockove filmy obsahujú príbehy, ktoré odrážajú ľudskú skúsenosť a otvárajú zásadné životné témy, univerzálne pre každého človeka.

 

Pomocou nich reflektujeme svoje vlastné skúsenosti a vnútorné postoje. Diskusia s ostatnými nám potom pomáha ich formulovať a obrusovať. Týmto spôsobom formujeme svoju myseľ a charakter.

Kto stojí za Akadémiou veľkých diel?

VÍZIA

Charakterní mladí ľudia túžiaci po múdrosti a kráse.

 

Ako to funguje?

Akadémia veľkých diel sa odohráva na stredných školách na celom Slovensku.

 

 

 

 

 

Program má dve časti:

 

  • online knižnica s dielami a prípravou

  • 25 diskusných seminárov (7-15 študentov)

 

 

Študenti sa na semináre pripravujú pomocou materiálov v online knižnici. Na jednom seminári je 7-15 študentov, ktorí spolu diskutujú o konkrétnych dielach a o dôležitých témach, ktoré otvárajú. Učiteľ posúva diskusiu študentov pomocou metodík Akadémie. Na záver programu sú študenti odmenení certifikátom.

1.

Čítanie, pozeranie alebo počúvanie diela v online knižnici

2.

Samostatná reflexia o diele a otázkach, ktoré otvára

3.

Diskusia s ostatnými študentmi na seminári

 

Čo robíme

✔︎ čítame krátke diela veľkých autorov, ktoré sú nadčasové a obsahujú dôležité témy

✔︎ pozeráme kvalitné filmy a slávne obrazy a počúvame významné hudobné diela, cez ktoré spoznávame svet

✔︎ diskutujeme o svojich vlastných myšlienkach súvisiacich s dielami

✔︎ testujeme kritické myslenie bez známkovania - študenti môžu vidieť svoje zlepšenie

✔︎ metodiky pre semináre tvoríme za pomoci skúsených pedagógov, odborníkov a zahraničných inštitúcií

Čo nerobíme

✘ neučíme sa o dielach naspamäť

 nepoužívame učebnice

 učiteľ o dielach neprednáša, ale otvára otázky z diela pomocou metodík Akadémie

✘ neponúkame jednoznačné odpovede, hľadáme ich v diskusii

✘ nediskutujeme pre diskusiu samotnú, ale venujeme sa otázkam a témam, ktoré otvárajú konkrétne diela

✘ študentov neznámkujeme

Študent získa

  • Skúsenosť so vzdelávaním podobným Oxfordu a ďalším špičkovým univerzitám

  • Rozvoj kľúčových schopností pre 21. storočie ako sú kritické a analytické myslenie, formulácia vlastných myšlienok, argumentácia a sústredená práca

  • Schopnosť samostatne pracovať s textom, hudbou, filmom a výtvarným dielom

  • Možnosť otestovať svoj progres pomocou SCIO testov

  • Záverečný certifikát

  • Prístup k ponuke ďalších rozvojových programov, podujatí a súťaží

Cena programu

Základný príspevok študenta je 150 eur* za školský rok bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

*Vďaka sponzorom môže Akadémia udeliť finančne znevýhodneným študentom štipendiá vo výške 100% a 50%.

Aktuálny zoznam škôl

Ak v zozname nenájdeš svoju školu, ale máš záujem o Akadémiu, napíš nám.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Spojená škola sv. Rodiny - gymnázium, Bratislava

Spojená škola sv. Uršule, Bratislava

Stredná odborná škola pedagogická, Bratislava

Gymnázium Metodova, Bratislava

Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

KOŠICKÝ KRAJ

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves

Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

NITRIANSKY KRAJ

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazaského, Nitra

PREŠOVSKÝ KRAJ

Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

TRENČIANSKY KRAJ

Gymnázium, Považská Bystrica

Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

TRNAVSKÝ KRAJ

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Trnava

ŽILINSKÝ KRAJ

Bilingválne gymnázium, Žilina

Spojená škola, Tvrdošín

Organizuje:
Partneri:
Mediálni partneri: