zltaikonka.png

Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre stredoškolákov na Slovensku zameraný na rozvoj charakteru, kritického myslenia, čítania s porozumením a sústredenosti.

Prineste Akadémiu študentom na svojej škole. Učiteľom poskytujeme komplexný tréning, hotové metodické materiály a sústavnú podporu počas trvania spolupráce.

Prihlás sa do klubu Akadémie na svojej škole. Študuj veľké diela v našej online knižnici, diskutuj o nich na seminári a rozvíjaj dôležité schopnosti pre život v 21. storočí.

Učme tak,

ako sme vždy

túžili.

Najnovšie články

 
Organizuje:
Partneri:
Mediálni partneri:
Screenshot 2019-03-19 at 13.40.50.png
og-logo.png
nadacia_uss.jpeg
bilgym.jpg
Screenshot%25202019-11-29%2520at%252012_