top of page
Image 2023-05-02 at 14.42.39 (1).jpeg

Podujatia, na ktorých
sa môžeme stretnúť

Online podujatia

V blízkej budúcnosti pre Vás pripravujeme ďalšie online podujatia. Medzičasom sa môžete inšpirovať záznamami z predošlých prednášok a diskusií.

Návštevy klubov Akadémie

navstev klubov

Udržiavať osobný kontakt so študentmi a pedagógmi zapojenými do Akadémie veľkých diel je pre nás nesmierne dôležité.

Od apríla do mája 2023 sme mali možnosť stretnúť sa so skvelými študentmi z viacerých škôl aj s našimi výnimočnými lektormi-učiteľmi Akadémie, s ktorými sme po exkurzii ivanského kaštieľa spoločne odkryli

vrstvy vybraného umeleckého diela spolu s jedným z našich lektorov.

 

Za návštevu v apríli ďakujeme študentom Akadémie z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne, Cirkevnej spojenej školy zo Sniny, bratislavského Súkromného bilingválneho gymnázia Česká, študentom Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Nitre, gymnázia Angely Merici v Trnave, Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi a strednej odbornej školy pedagogickej v Bratislave.

 

Za návštevu v máji ďakujeme študentom gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi, študentom zo Spojenej školy Svätej Rodiny - Gymnázium v Bratislave, Cirkevnému gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, Gymnázia Antona Bernoláka v Senci, študentom zo Spojenej školy Kollárova 17 v Sečovciach, Súkromného bilingválneho gymnázia BESST Trnava a Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre.
 

V tomto školskom roku nás navštívilo 20 klubov Akadémie zo 16 škôl z celého Slovenska. Spolu sme tak privítali 183 študentov a 23 učiteľov.

bottom of page