top of page
Image 2023-05-02 at 14.42.39 (1).jpeg

Podujatia, na ktorých
sa môžeme stretnúť

Online podujatia

V blízkej budúcnosti pre Vás pripravujeme ďalšie online podujatia. Medzičasom sa môžete inšpirovať záznamami z predošlých prednášok a diskusií.

Návštevy klubov Akadémie

navstev klubov

Udržiavať osobný kontakt so študentmi a pedagógmi zapojenými do Akadémie veľkých diel je pre nás nesmierne dôležité.

V roku 2024 sme mali možnosť stretnúť sa so skvelými študentmi z viacerých škôl aj s našimi výnimočnými lektormi-učiteľmi Akadémie, s ktorými sme po exkurzii ivanského kaštieľa spoločne odkryli

vrstvy vybraného umeleckého diela spolu s jedným z našich lektorov.

 

Za návštevy ďakujeme študentom Akadémie z Gymnázia F. G. Lorcu v Bratislave, Súkromného bilingválneho gymnázia v Galante, Súkromnej spojenej školy EES v Prešove, Spojenej školy Kollárovej v Sečovciach, Evanjelickej spojenej školy v Martine a Súkromného bilingválneho gymnázia BEEST v Trnave, žiakom Piaristickej spojenej školy v Nitre, Spojenej školy sv. Rodiny v Bratislave, Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, Gymnázia v Stropkove, SOŠ pedagogickej v Bratislave, Základnej školy v Miloslavove a Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi. Navštívil nás tiež vysokoškolský klub Akadémie z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a klub Akadémie pre kolegov zo Spojenej katolíckej školy v Nových Zámkoch.

V tomto školskom roku nás navštívilo 20 klubov Akadémie zo 16 škôl z celého Slovenska. Spolu sme tak privítali 169 účastníkov našich programov25 učiteľov.

Za video ďakujeme študentom Akadémie z Gymnázia v Stropkove.

bottom of page