top of page
kastiel2.jpg

Akadémia veľkých diel hľadá
Projektového manažéra/manažérku

Hľadáme človeka, ktorý verí, že cez tvorbu malých komunít a cez diskusiu o veľkých dielach vieme meniť srdcia ľudí a motivovať ich k tomu, aby sa stali lepšou verziou seba samého.

 

Hľadáme človeka, ktorý vie v prvom rade manažovať svoj čas, je zodpovedný, má odvahu skúšať nové veci a nebojí sa viesť ostatných.

 

Hľadáme človeka, ktorý je skvelý v prezentovaní, vysvetľovaní, motivácii a pozývaní ostatných k pozitívnej zmene. Ideálne ak má skúsenosť s marketingom a predajom produktu.

Hľadáme človeka, ktorý sa bude podieľať na ďalšom rozvoji Akadémie, aby čo najviac ľudí malo možnosť zažiť si túto zmenu.


Hľadáme človeka na dlhodobú (fulltime) spoluprácu, nie len na jeden rok.

Základné informácie k pozícii

Začiatok práce: august 2022

Typ práce: Fulltime

Finančná odmena: 1100 - 1400 EUR

Potrebné skúsenosti: 
 

 • vedenie tímu (aspoň 2-3 ľudí)

 • predošlá práca v marketingu, PR alebo v predaji vítaná

 • znalosť ANJ (aspoň B2)

 • fyzická prítomnosť v BA a okolí (Ivanka pri Dunaji je stálym pracovným miestom, samozrejme s možnosťou flexibilne pracovať z domu)

Najväčšie pozitíva práce v Kolégiu: 
 

 • práca na diele s poslaním, ktorá prispieva k zmysluplnej zmene životov ľudí (detí, študentov aj dospelých) na celom Slovensku. Naša práca má merateľné výsledky a referencie, ktoré nás v nej každodenne povzbudzujú.

 • priateľský tím

 • flexibilný pracovný čas

 • kancelária v kaštieli v Ivanke pri Dunaji s veľkým parkom

 • prístup k interným akademickým prednáškam, školeniam, dielam

 • mentoring

Najväčšie výzvy práce v Kolégiu: 
 

 • Očakávaná zodpovednosť a proaktivita 

 • Dôraz na kvalitu a poctivosť

 • Očakávanie rastu v pracovnej oblasti (aj osobnej :)

Hlavné zodpovednosti

Vedenie tímu Akadémie a starostlivosť o jeho členov (4-5 členov tímu): 
 

 • organizovanie a vedenie pravidelných týždňových porád tímu

 • plánovanie a koordinácia aktivít

 • dohľad nad napĺňaním cieľov a spätná väzba členom tímu

 • koordinácia aktivít a zladzovanie s inými projektami Kolégia

 • zapájanie a koordinácia externých členov tímu (mentorov, trénerov)

Rozširovanie Akadémie v rámci Slovenska (prípadne zahraničia):

 • spolupráca so školami a učiteľmi - nábor nových učiteľov

 • koordinácia aktivít s marketingovým tímom 

 • organizovanie podujatí potrebných na rozširovanie Akadémie (webináre, prednášky, účasť na konferenciách)

 • nastavenie PR a komunikačných stratégií 

 • zodpovednosť za web a sociálne siete Akadémie

Rozvoj učiteľov a študentov

 • dohľad nad online knižnicou

 • organizácia tréningov a vzdelávacích aktivít pre učiteľov

 • starostlivosť o spokojnosť učiteľov

 • podpora učiteľov pri otváraní a starostlivosti o ich kluby na školách

 • urdžiavanie komunikácie so študentmi a absolventmi Akadémie

 • podpora a pomoc pri získavaní dát k vyhodnocovaniu programu (výskum)

Dohľad nad finančnou a právnou súčasťou projektu

 • v spolupráci s finančným tímom a právnikmi - plánovanie a dohľad nad čerpaním financií

 • občasná spolupráca s fundraisingovým tímom na získavaní a vyhodnocovaní grantov

 • dohľad nad deadlinami dôležitými dátumami

Ako nám dať vedieť váš záujem

Napíšte nám na miroslava.durankova@akademiavelkychdiel.sk (rozhovory s kandidátmi budeme organizovať priebežne).

V maile nám prosím pošlite 2 veci:

 1. svoje CV 

 2. odpovede na tieto otázky:

 • Ako vás vaše predošlé skúsenosti robia vhodným kandidátom?

 • Prečo vás oslovuje poslanie Akadémie veľkých diel a Kolégia a ako to zapadá do vášho životného poslania? 

 • Aké sú vaše najväčšie obavy keď si seba samého predstavíte na pozícii projektového manažéra Akadémie veľkých diel?

S kým budete spolupracovať

Pozrite si členov nášho tímu na webe akademiavelkychdiel.sk. Vaším mentorom počas prvých mesiacov v tíme bude riaditeľka Akadémie, Miroslava Duranková. 

 

V kanceláriách Kolégia Antona Neuwirtha budete stretávať aj ďalších kolegov, s ktorými budeme spolupracovať v rôznych oblastiach - marketing, fundraising, financie. 

 

Náš tím je diverzný - tvoria ho zakladatelia a absoventi Kolégia, ako aj ľudia, ktorí neprešli žiadnym programom Kolégia. Sme kresťania a svoju vieru sa snažíme žiť aj v našom pracovnom prostredí. Každý rok máme nový tím vysokoškolských stážistov, ktorým prostredníctvom stáže pomáha vytvárať pracovné návyky. Naša kultúra sa zameriava na dobré vzťahy a neustály rast. Neustále rastieme čo aj do počtu našich kolegov a tešíme sa na nových.

bottom of page