Kontakt

dobryden@akademiavelkychdiel.sk
+421 948 049 901

Adresa

Akadémia veľkých diel

Nám. padlých hrdinov 7, P.O.Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Napíšte nám
Navštívte nás
 © Akadémia veľkých diel, 2019

Ste učiteľ na strednej škole? Otvorte klub Akadémie pre vašich študentov.

Spolupracujeme s výnimočnými učiteľmi, ktorým záleží na osobnom rozvoji ich žiakov a na zlepšení slovenského školstva.

 

Počas školského roka má učiteľ 20 - 25 seminárov (90 minút) so 7 - 15 študentmi. Online knižnica obsahuje všetky diela a doplnkové materiály ku každému z nich. Tieto zdroje slúžia študentom aj učiteľom na samostatnú a hĺbkovú prípravu. Učiteľ má k dispozícii vypracované metodiky ku každému z preberaných diel, ktoré obsahujú krátke informácie k dielu a dávajú učiteľovi všetky praktické nástroje potrebné na moderovanie seminára.

Úlohou učiteľa nie je prednášať o diele, ale moderovaním diskusie priviesť študentov k dôležitým otázkam, ktoré dielo otvára.

Učiteľom ponúkame

 • Tréning klasického vzdelávania - pedagogického prístupu, ktorý používajú tie najlepšie vzdelávacie inštitúcie

 • Oboznámenie sa s princípmi charakterového vzdelávania v praxi

 • Symbolickú finančnú odmenu

 • Neustálu podporu počas trvania spolupráce

 • Mentoring

 • Komunitu podobne motivovaných učiteľov

 • Príležitosť podieľať sa na jedinečnom projekte, ktorý odpovedá na niektoré závažné problémy v slovenskom školstve

 • Vlastné obohatenie sa formou a obsahom vybraných diel 

 • Príležitosť priblížiť sa študentom a zažívať s nimi podnetné diskusie

Zapojte sa do programu

Prihláste sa na tréning Akadémie, na ktorom si pod vedením mentorov vyskúšate ukážkové semináre a dozviete sa všetko o filozofii a fungovaní programu. Po absolvovaní tréningu budete mať čas na rozhodnutie sa o tom, či budete organizovať kluby Akadémie pre študentov.

Intenzívny tréning spočíva z kombinácie prednášok a skúšobných seminárov. Strava aj ubytovanie sú plne hradené. Registračný poplatok na tréning je 20 eur.

Tréningy pre šk. rok 2020/2021

15. - 16. február 2020 Ivanka pri Dunaji

 

Registrácia: v sobotu od 9:30*
Záver: v nedeľu o 14:00

 

*Ak prichádzate zďaleka, informujte sa o možnosti ubytovania v piatok cez dobryden@akademiavelkychdiel.sk 
 

 

6. - 7. marec 2020 Kráľova Lehota

 

Registrácia: v piatok od 14:00

Záver: v sobotu o 18:00
 

 

17. - 18. apríl 2020 Kráľova Lehota

 

Registrácia: v piatok od 14:00

Záver: v sobotu o 18:00

 

Prvýkrát som zažila, že dialóg môže byť objavný, že skutočný dialóg nie je len výmena replík, ale je založený na vzájomnom načúvaní. Veľmi ma oslovuje, že táto metóda vychádza z postoja pokory pred textom, a teda môže formovať charakter učiteľa, a samozrejme aj žiaka.

Lucia, učiteľka na gymnáziu, absolventka tréningu

Ako najprínosnejšie hodnotím, že išlo skutočne o tréning a nie iba teoretické prednášky. Zároveň považujem celé podujatie zo strany organizátorov za perfektne pripravené. Veľká vďaka!

Peter, učiteľ na gymnáziu,

absolvent tréningu

Ako môže Akadémia pomôcť školstvu?

V slovenskom školstve sme svedkami niekoľkých negatívnych trendov:

 1. Mladí ľudia nevedia samostatne kriticky myslieť

 2. Schopnosť stredoškolákov čítať s porozumením je v porovnaní s výsledkami OECD krajín hlboko podpriemerná

 3. ​Študenti majú problém sústrediť sa na vzdelávacie činnosti

Súčasný vzdelávací systém neponúka riešenia, či nápravu tohto stavu, práve naopak: od študentov je vyžadované, aby memorovali fakty, no neučia sa, ako premýšľať.

 

Naša odpoveď

Veríme, že osobný prístup učiteľa k žiakovi, diskusie so spolužiakmi a obsah, ktorý formuje myseľ aj charakter sú pre vzdelávanie dnešných stredoškolákov tými najlepšími nástrojmi.​

 

Akadémia veľkých diel svojim obsahom aj formou zmierňuje vplyv neregulovanej internetovej kultúry - pomáha mladému človeku sústredene študovať, samostatne uvažovať, vyhodnocovať argumenty a situácie a vyjadrovať sa na úrovni.

 

Cez veľké diela študenti objavujú dôležité myšlienky, trénujú si kritické a analytické myslenie, empatiu, či dôslednú prácu s textom, hudbou, filmom a výtvarným dielom.

 

Vďaka vybraným dielam sa učia objavovať krásu a oceniť kultúrne dedičstvo západnej civilizácie.