Spolupracujeme s výnimočnými učiteľmi, ktorým záleží na osobnom a intelektuálnom rozvoji ich študentov.

 

Organizujeme metodické tréningy, na ktorých zažijete semináre, vyskúšate si prácu s metodikou a dozviete sa praktické informácie o programe. Až po absolvovaní sa môžete rozhodnúť, či otvoríte klub Akadémie na svojej škole.

Učíte na strednej škole? Spoznajte Akadémiu.

Aktuálne tréningy

Najbližšie tréningy pre učiteľov sa uskutočnia:

 • 12. - 23. apríl 2021 ONLINE KAPACITA TRÉNINGU JE NAPLNENÁ

 • 6. - 7. august 2021 na východnom Slovensku* (pre všetkých stredoškolských učiteľov okrem BA kraja)

 • 13. - 14. august 2021 v Ivanke pri Dunaji (prednostne pre stredoškolských učiteľov z BA kraja)

 • Prihlásiť sa môžete vyplnením tohto formulára

 • Ubytovanie a strava sú zabezpečené priamo v areáli podujatia (okrem ONLINE tréningu)

 • Administratívny poplatok stredoškolskí učitelia neplatia. Neučitelia a učitelia iných stupňov vzdelávania platia nenávratný administratívny poplatok 50 eur.

 • V prípade, že sa môžete zúčastniť tréningu iba v termíne, ktorý neprislúcha vášmu kraju, nás, prosím, kontaktujte cez dobryden@akademiavelkychdiel.sk

V PRÍPADE NEPRIAZNIVEJ PANDEMICKEJ SITUÁCIE BUDÚ TRÉNINGY ONLINE. UCHÁDZAČOV BUDEME INFORMOVAŤ.

Po absolvovaní tréningu budete mať čas na rozhodnutie, či by ste chceli Akadémiu otvoriť na svojej škole.

*Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. (www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk)

 
Na tréningoch sa venujeme týmto otázkam:
 • Ako viac angažovať študentov do vzdelávacieho procesu a prečo je to potrebné?

 • Ako viesť so študentmi diskusiu? 

 • Ako sa správne pýtať a zapájať čo najviac študentov? 

 • Čo znamená učiť umenie „z vnútra von“? 

 • Ako cez príbehy rozvíjať charakter študenta? 

 • Ako vyzerá rola „neviditeľného“ učiteľa a prečo je dôležitá?

 • Ako učiteľ vytvára atmosféru dôvery a zlepšuje vzťahy so študentmi?

 • Ako veľké diela v jednotlivých žánrov (maľba, hudba, literatúra, film) vťahujú študentov do diskusie?

 • Ako s týmito dielami pracovať?

 • Čo sú veľké diela a ako ich vyberáme?

 • Ako je postavená metodika Akadémie, ako nám pomáha a ako ju používať?

 • Ako rozvíjať čítanie s porozumením, kritické myslenie a schopnosť sústrediť sa?

Ako vyzerá online tréning?

Rozsah tréningu​: 12 hodín

1. týždeň - teoretický

Všetky prednášky budú dostupné aj vo video verzii pre individuálne pozretie. Ukážkových seminárov je nutné zúčastniť sa naživo.

Pondelok: Ukážková hodina s literárnym dielom (90 min)

Utorok: Prednáška (90 min)

 • Aká je filozofia vzdelávania, z ktorej vychádzame?

 • Ako viac angažovať študentov do vzdelávacieho procesu?

 • Čo študent v Akadémii získa (kritické myslenie, sústredenosť…) a ako to robíme?

Štvrtok: Prednášky (90 min)

 • Aká je rola „neviditeľného” učiteľa v Akadémii?

 • Ako klásť otázky, aby študenti diskutovali?

 • Ako vyzerá plán hodiny (metodika) Akadémie a ako s ňou pracovať?

 • Čo všetko sa v Akadémii naučí učiteľ a aké sú jeho ďalšie benefity?

Piatok: Ukážková hodina s hudobným dielom (90 min)

 

2. týždeň - praktický

Webináre v malých skupinách podľa vašej časovej preferencie. Každý účastník moderuje 1 webinár pomocou metodík Akadémie.

Pondelok: Webinár o filme (60 min)

Utorok: Webinár o hudobnom diele (60 min)

Streda: Webinár o literárnom diele (60 min)

Štvrtok: Webinár o maľbe (60 min)

Piatok: Webinár o krátkom filme (60 min) + Záverečná reflexia (60 min)

 

Ako vyzerá spolupráca s Akadémiou?

Ak sa po absolvovaní tréningu rozhodenete spolupracovať s Akadémiou, môžete na svojej škole otvoriť klub od nasledujúceho školského roka so skupinou 7 - 15 študentov. Počas školského roka má učiteľ 20 - 25 seminárov (90 minút) o veľkých dielach. Naša online knižnica obsahuje všetky diela a doplnkové materiály ku každému z nich. Tieto zdroje slúžia študentom aj učiteľom na samostatnú a hĺbkovú prípravu.

 

Učiteľ má k dispozícii vypracované metodiky ku každému z preberaných diel, ktoré obsahujú informácie k dielu a dávajú učiteľovi všetky praktické nástroje potrebné na moderovanie seminára.

Úlohou učiteľa nie je prednášať o diele, ale moderovaním diskusie priviesť študentov k dôležitým otázkam, ktoré dielo otvára.

Akadémia má jednu veľkú výhodu oproti bežnému vyučovaniu: žiaci sa chcú učiť, pretože vedia, že sa učia pre život.

 

Vedia, že takto získavajú benefity, ktoré im často tradičné vyučovanie nemôže poskytnúť - zažívajú spoločenstvo, rozvíjajú charakter, učia sa kriticky myslieť aj argumentovať.

 

Vedia (vrátane učiteľa), že sú tu jeden pre druhého, snažia sa približovať ku komunikácii ako láskyplnému zápasu o iného. Škoda, že času je tak málo.

Anežka Richtariková, učiteľka

Gymnázium sv. Moniky v Prešove

Študenti prídu na Akadémiu každý pondelok – v našom prípade po siedmich vyučovacích hodinách – od 15.30 do 17.00 dobrovoľne.

 

Aj ja tam prídem dobrovoľne. Prídeme, lebo sa tešíme z dvoch hodín pokojnej, sústredenej, slobodnej, neklasifikovanej, objavnej práce.

 

Všetci sa vždy dozvieme o sebe alebo o dielach niečo nové. Je to ako nový svet, ktorý sme si vytvorili v našej škole.

Ivana Horecká, učiteľka

Gymnázium bilingválne T. Ružičku v Žiline

Benefity pre učiteľov

 • Tréning klasického vzdelávania - pedagogického prístupu, ktorý používajú tie najlepšie vzdelávacie inštitúcie

 • Oboznámenie sa s princípmi charakterového vzdelávania cez príbehy v praxi

 • Symbolickú finančnú odmenu

 • Neustálu podporu počas trvania spolupráce

 • Mentoring

 • Komunitu podobne motivovaných učiteľov

 • Príležitosť podieľať sa na jedinečnom projekte, ktorý odpovedá na niektoré závažné problémy v slovenskom školstve

 • Vlastné obohatenie sa formou a obsahom vybraných diel 

 • Príležitosť priblížiť sa študentom a zažívať s nimi podnetné diskusie

V čom je Akadémia prínosná pre slovenské školy?

V slovenskom školstve sme svedkami niekoľkých negatívnych trendov:

 1. Mladí ľudia nevedia samostatne kriticky myslieť

 2. Schopnosť stredoškolákov čítať s porozumením je v porovnaní s výsledkami OECD krajín hlboko podpriemerná

 3. ​Študenti majú problém sústrediť sa na vzdelávacie činnosti

Súčasný vzdelávací systém neponúka riešenia, či nápravu tohto stavu, práve naopak: od študentov je vyžadované, aby memorovali fakty, no neučia sa, ako premýšľať.

Naša odpoveď

Veríme, že osobný prístup učiteľa k žiakovi, diskusie so spolužiakmi a obsah, ktorý formuje myseľ aj charakter sú pre vzdelávanie dnešných stredoškolákov tými najlepšími nástrojmi.​

 

Akadémia veľkých diel svojim obsahom aj formou zmierňuje vplyv neregulovanej internetovej kultúry - pomáha mladému človeku sústredene študovať, samostatne uvažovať, vyhodnocovať argumenty a situácie a vyjadrovať sa na úrovni.

 

Cez veľké diela študenti objavujú dôležité myšlienky, trénujú si kritické a analytické myslenie, empatiu, či dôslednú prácu s textom, hudbou, filmom a výtvarným dielom.

 

Vďaka vybraným dielam sa učia objavovať krásu a oceniť kultúrne dedičstvo západnej civilizácie.

Prvýkrát som zažila, že dialóg môže byť objavný, že skutočný dialóg nie je len výmena replík, ale je založený na vzájomnom načúvaní. Veľmi ma oslovuje, že táto metóda vychádza z postoja pokory pred textom, a teda môže formovať charakter učiteľa, a samozrejme aj žiaka.

Lucia Čandíková, učiteľka

Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

Ako najprínosnejšie hodnotím, že išlo skutočne o tréning a nie iba teoretické prednášky. Zároveň považujem celé podujatie zo strany organizátorov za perfektne pripravené. Veľká vďaka!

Peter Lazový, učiteľ

Gymnázium sv. Rodiny v Bratislave

Kontakt

dobryden@akademiavelkychdiel.sk
+421 948 049 901

Adresa

Akadémia veľkých diel

Kolégium Antona Neuwirtha

Nám. padlých hrdinov 7, P.O.Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Kolégium Antona Neuwirtha
zriaďovateľ organizačnej jednotky Akadémia veľkých diel

IČO: 421385150001 DIČ: 2121278346

Napíšte nám
Navštívte nás
 © Akadémia veľkých diel, 2019