Spolupracujeme s výnimočnými učiteľmi, ktorým záleží na osobnom a intelektuálnom rozvoji ich študentov.

 

Organizujeme metodické tréningy, na ktorých zažijete semináre, vyskúšate si prácu s metodikou a dozviete sa praktické informácie o programe. Až po absolvovaní sa môžete rozhodnúť, či otvoríte klub Akadémie na svojej škole.

Metodický tréning Akadémie doposiaľ absolvovalo 
329 stredoškolských učiteľov z celého Slovenska.

Učíte na strednej škole? Spoznajte Akadémiu.

Aktuálne tréningy

Ďalšie metodické tréningy pre školský rok 2022/2023 pripravujeme. Máte záujem zúčastniť sa jedného z nich? Dajte nám o sebe vedieť a vyplňte predbežnú prihlášku na tréning. 

 

Bolo to super. Práve takýto prístup zameraný na hlboké pochopenie, myslenie žiakov a prácu s originálnymi dielami by mal byť v škole bežný, nielen ako nejaká forma klubu.

- účastník tréningu

Celý tréning bol pre mňa veľkým prínosom. Každé jedno dielo, ktoré sme rozoberali, ma "donútilo" zamyslieť sa znova nad vecami, o ktorých možno nepremýšľam toľko, koľko by bolo potrebné. Bolo skvelé pracovať v skupinke ľudí, ktorých interpretácia napĺňa podobne ako mňa.

- účastníčka tréningu

Všetko sa mi páčilo - od organizácie, prístupu, pomoci, výberu diel, komunikácie... Myslím, že ste veľmi dobre zohratí.

- účastníčka tréningu

Čo vás čaká na tréningu?

1

seminár

z pozície učiteľa

1

mentoring

3

prednášky

s diskusiou

6

veľkých diel

5

semináre

z pozície študenta

Na tréningoch sa venujeme týmto otázkam:
 • Ako viac angažovať študentov do vzdelávacieho procesu a prečo je to potrebné?

 • Ako viesť so študentmi diskusiu? 

 • Ako sa správne pýtať a zapájať čo najviac študentov? 

 • Čo znamená učiť umenie „z vnútra von“? 

 • Ako cez príbehy rozvíjať charakter študenta? 

 • Ako vyzerá rola „neviditeľného“ učiteľa a prečo je dôležitá?

 • Ako učiteľ vytvára atmosféru dôvery a zlepšuje vzťahy so študentmi?

 • Ako veľké diela v jednotlivých žánrov (maľba, hudba, literatúra, film) vťahujú študentov do diskusie?

 • Ako s týmito dielami pracovať?

 • Čo sú veľké diela a ako ich vyberáme?

 • Ako je postavená metodika Akadémie, ako nám pomáha a ako ju používať?

 • Ako rozvíjať čítanie s porozumením, kritické myslenie a schopnosť sústrediť sa?

 

Ako vyzerá spolupráca s Akadémiou?

Ak sa po absolvovaní tréningu rozhodenete spolupracovať s Akadémiou, môžete na svojej škole otvoriť klub od nasledujúceho školského roka so skupinou 7 - 15 študentov. Počas školského roka má učiteľ 20 - 25 seminárov (90 minút) o veľkých dielach. Naša online knižnica obsahuje všetky diela a doplnkové materiály ku každému z nich. Tieto zdroje slúžia študentom aj učiteľom na samostatnú a hĺbkovú prípravu.

 

Učiteľ má k dispozícii vypracované metodiky ku každému z preberaných diel, ktoré obsahujú informácie k dielu a dávajú učiteľovi všetky praktické nástroje potrebné na moderovanie seminára.

Úlohou učiteľa nie je prednášať o diele, ale moderovaním diskusie priviesť študentov k dôležitým otázkam, ktoré dielo otvára.

Akadémia má jednu veľkú výhodu oproti bežnému vyučovaniu: žiaci sa chcú učiť, pretože vedia, že sa učia pre život.

 

Vedia, že takto získavajú benefity, ktoré im často tradičné vyučovanie nemôže poskytnúť - zažívajú spoločenstvo, rozvíjajú charakter, učia sa kriticky myslieť aj argumentovať.

 

Vedia (vrátane učiteľa), že sú tu jeden pre druhého, snažia sa približovať ku komunikácii ako láskyplnému zápasu o iného. Škoda, že času je tak málo.

Anežka Richtariková, učiteľka

Gymnázium sv. Moniky v Prešove

Študenti prídu na Akadémiu každý pondelok – v našom prípade po siedmich vyučovacích hodinách – od 15.30 do 17.00 dobrovoľne.

 

Aj ja tam prídem dobrovoľne. Prídeme, lebo sa tešíme z dvoch hodín pokojnej, sústredenej, slobodnej, neklasifikovanej, objavnej práce.

 

Všetci sa vždy dozvieme o sebe alebo o dielach niečo nové. Je to ako nový svet, ktorý sme si vytvorili v našej škole.

Ivana Horecká, učiteľka

Gymnázium bilingválne T. Ružičku v Žiline

Benefity pre učiteľov

 • Tréning klasického vzdelávania - pedagogického prístupu, ktorý používajú tie najlepšie vzdelávacie inštitúcie

 • Oboznámenie sa s princípmi charakterového vzdelávania cez príbehy v praxi

 • Symbolickú finančnú odmenu

 • Neustálu podporu počas trvania spolupráce

 • Mentoring

 • Komunitu podobne motivovaných učiteľov

 • Príležitosť podieľať sa na jedinečnom projekte, ktorý odpovedá na niektoré závažné problémy v slovenskom školstve

 • Vlastné obohatenie sa formou a obsahom vybraných diel 

 • Príležitosť priblížiť sa študentom a zažívať s nimi podnetné diskusie

V čom je Akadémia prínosná pre slovenské školy?

V slovenskom školstve sme svedkami niekoľkých negatívnych trendov:

 1. Mladí ľudia nevedia samostatne kriticky myslieť

 2. Schopnosť stredoškolákov čítať s porozumením je v porovnaní s výsledkami OECD krajín hlboko podpriemerná

 3. ​Študenti majú problém sústrediť sa na vzdelávacie činnosti

Súčasný vzdelávací systém neponúka riešenia, či nápravu tohto stavu, práve naopak: od študentov je vyžadované, aby memorovali fakty, no neučia sa, ako premýšľať.

Naša odpoveď

Veríme, že osobný prístup učiteľa k žiakovi, diskusie so spolužiakmi a obsah, ktorý formuje myseľ aj charakter sú pre vzdelávanie dnešných stredoškolákov tými najlepšími nástrojmi.​

 

Akadémia veľkých diel svojim obsahom aj formou zmierňuje vplyv neregulovanej internetovej kultúry - pomáha mladému človeku sústredene študovať, samostatne uvažovať, vyhodnocovať argumenty a situácie a vyjadrovať sa na úrovni.

 

Cez veľké diela študenti objavujú dôležité myšlienky, trénujú si kritické a analytické myslenie, empatiu, či dôslednú prácu s textom, hudbou, filmom a výtvarným dielom.

 

Vďaka vybraným dielam sa učia objavovať krásu a oceniť kultúrne dedičstvo západnej civilizácie.

Prvýkrát som zažila, že dialóg môže byť objavný, že skutočný dialóg nie je len výmena replík, ale je založený na vzájomnom načúvaní. Veľmi ma oslovuje, že táto metóda vychádza z postoja pokory pred textom, a teda môže formovať charakter učiteľa, a samozrejme aj žiaka.

Lucia Čandíková, učiteľka

Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

Ako najprínosnejšie hodnotím, že išlo skutočne o tréning a nie iba teoretické prednášky. Zároveň považujem celé podujatie zo strany organizátorov za perfektne pripravené. Veľká vďaka!

Peter Lazový, učiteľ

Gymnázium sv. Rodiny v Bratislave