top of page

Náš školský rok 22/23 v číslach

Akadémiu tento rok absolvovalo 462 stredoškolákov a učilo 56 učiteľov v 44 kluboch na 35 školách po celom Slovensku. Učitelia a študenti strávili vo vrelej diskusii skoro 40 hodín a spoznali 22 veľkých diel.


Absolventi Akadémie veľkých diel na Súkromnom bilingválnom gymnáziu Česká v Bratislave
Absolventi Akadémie veľkých diel na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne

Akadémiu pre kolegov v tomto školskom roku viedlo 9 učiteľov a zapojilo sa do nej 53 kolegov na 7 školách. Učitelia, ako účastníci programu Akadémia pre kolegov, načerpali nové inšpirácie, reflektovali svoju vlastnú prácu učiteľov a lepšie spoznali svojich kolegov v diskusiách na témy, ktoré, ako nám povedali, nikdy predtým spoločne nerozoberali a mnohé veci o sebe nikdy predtým nevedeli.Klub Akadémie veľkých diel pre kolegov na Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci
Klub Akadémie veľkých diel pre kolegov na Gymnáziu v Sečovciach

S kolegami sme zároveň cestovali po Slovensku a zorganizovali 32 zážitkových seminárov v 25 mestách, na ktorých sme stretli 300 učiteľov a riaditeľov.

Pozvanie navštíviť nás v našom sídle v kaštieli v Ivanke pri Dunaji prijalo 20 klubov Akadémie so 183 študentmi zo 16 škôl.

V tomto školskom roku sa nám podarilo uskutočniť aj niekoľko webinárov pre verejnosť. Odštartovali sme ich webinárom k našej metodike k filmu Slobodní, ktorú je naďalej možné získať na našej webovej stránke. Spolu s nami ste mali možnosť zakúsiť aj ukážkovú hodinu z pozície žiaka k dielu Malého Princa, ktoré bude súčasťou metodiky Akadémie pre II. stupeň základných škôl. Získať nové informácie online prednáškou na tému duševného zdravia žiakov.


Comments


bottom of page