top of page

Š. Murárik: Ako nakŕmiť deti, ktoré sú už prežraté

Updated: Aug 3, 2022

KATARÍNA ADAMČÁKOVÁ, KRISTÍNA BARTEKOVÁ


Ako sám hovorí: „Málo žiakov je takých, ktorých viete vtiahnuť na hlbinu. Ak niečo neprináša rýchle uspokojenie, ak niečo nie je hravé a zábavné, ak niečo nebliká, tak ich to rýchlo prestane zaujímať.“


So Štefanom Murárikom, učiteľom na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre sme sa rozprávali o tom, aký dopad mala na mladú generáciu pandémia, aké sú výzvy súčasných učiteľov, čo by pomohlo priniesť do školstva zmenu aj o tom, odkiaľ on sám čerpá silu a vytrvalosť vo svojom povolaní.


Príďte na náš metodický tréning a spoznajte komunitu podobne zmýšľajúcich učiteľov.Čo pre vás znamená byť učiteľom?