top of page

Prečo sa nestačí len pýtať?

(podľa amerického inštitútu CiRCE)


Joshua Gibbs, už tradične provokatívny, opäť poukazuje na dôležitý rozmer vzdelávania. Nestačí sa len pýtať ťažké otázky, ale treba byť schopný aj odpovedať na ne, i keď sa odpoveď študentom nemusí páčiť. Neviditeľný učiteľ neznamená učiteľ bez názoru. Prajeme príjemné čítanie. (komentár Akadémie veľkých diel)


Moderný človek pripisuje kladeniu otázok, najmä „ťažkých otázok“, hlbokú hodnotu. Tvrdíme, že klásť ťažké otázky si vyžaduje skutočnú odvahu. Najmä pedagógovia vyzdvihujú ťažké otázky, ktoré kladú svojim študentom o histórii, etike a náboženstve, ako dôkaz, že ich triedy sú zrelé a produktívne. Ak človek nekladie ťažké otázky druhým (a sebe), jeho život nebude hlboký a uspokojivý, pretože práve riešenie ťažkých otázok dáva životu zmysel.


Avšak, hoci sú ťažké otázky pre klasického pedagóga užitočné, len klásť študentom ťažké otázky nestačí. Ťažké otázky môžu vyviesť študenta z miery a urobiť ho poddajným, ale ťažké otázky nie sú schopné študenta formovať. To, čo formuje študenta, sú tvrdé odpovede.


Nebojme sa tvrdých odpovedí


Slabí učitelia chcú, aby im stačilo klásť náročné otázky, pretože sa tým zbavujú vlastnej morálnej zodpovednosti hovoriť pravdu a prenášajú ju späť na študentov. Ak je kladenie tvrdých otázok oddelené od tvrdých odpovedí, je to jednoducho relativizmus.


Študent, ktorému je položená ťažká otázka, dostal priestor na to, aby hovoril, aby sa predvádzal. Učiteľ, ktorý odpovede na ťažké otázky posudzuje len ďalšími ťažkými otázkami, len kope do plechovky rozhodovania o niekoľko metrov ďalej. Ak učiteľ nie je ochotný odpovedať na vlastné ťažké otázky, nemôže očakávať, že tak budú robiť jeho študenti. Každý učiteľ, ktorý považuje kladenie ťažkých otázok za nejaký pedagogický úspech, by mal byť spokojný s tým, že jeho študenti budú tiež donekonečna klásť ťažké otázky, ale nikdy nenájdu žiadne odpovede.


Je zvláštne, že naša generácia povýšila význam ťažkých otázok ďaleko za hranicu rozumnosti. Pravidelne počúvam učiteľov hovoriť, akoby ťažké otázky boli morálne nadradené odpovediam, a každého, kto hovorí niečo iné, považujú len za trochu arogantného. Odpovede sú vraj symbolom dogmatického a násilného patriarchátu, zatiaľ čo otázky symbolizujú detskú zvedavosť a pokoru osvieteného veku.


Ľudí, ktorí veria takýmto veciam, by naozaj mali tajne odstrihnúť od výplatných pások, aby sa naučili, akú relatívnu hodnotu má otázka: „Vie niekto z personálneho oddelenia, kedy mi príde výplata?“, keď nikdy nepríde žiadna odpoveď.


Hrnčiar nemôže formovať hlinu tým, že jej kladie ťažké otázky. Kladenie ťažkých otázok je síce analogické tomu, ako keď hrnčiar zmäkčuje hlinu, ale ak chce, aby sa zo zmäknutej hliny stal hrnček na kávu, musí hline vnútiť tvar hrnčeka na kávu. Ak učiteľ kladie len ťažké otázky, dáva žiakom čas a priestor na to, aby sa sformovali a predviedli na hodine, čo sa nijako nelíši od toho, čo robí Facebook a Instagram. Hlina sa nemôže stať niečím užitočným alebo krásnym, pokiaľ sa neprispôsobí niečomu dobrému alebo krásnemu.


Hľadanie dobra a krásy


Žiaľ, len veľmi málo škôl hovorí budúcim rodičom: „Toto je miesto, kde sa vaše dieťa môže naučiť uspôsobiť sa starovekým normám dobra a krásy.“ Pochybujem, že sa slovo „uspôsobenie“ objavuje v prezentačných brožúrach akejkoľvek modernej školy, nieto ešte klasickej. Namiesto toho sa škola prezentuje ako miesto, kde vaše dieťa môže „vyniknúť“ a „byť vychovávané“, čo väčšina moderných rodičov chápe ako „realizovať svoje vášne a zistiť, kým je“.


Som však ochotný uznať, že aj učiteľ, ktorý kladie len ťažké otázky a nikdy neponúka ťažké odpovede, formuje svojich študentov. Jeho žiaci si všimnú, že nikdy nezaujme stanovisko k ničomu kontroverznému, a tak ho nezaujmú ani oni. Učiteľ, ktorý sa vyhýba tvrdým odpovediam, vychová študentov, ktorí sa vyhýbajú tvrdým odpovediam.


Keď títo študenti odídu na univerzitu, stretnú profesorov, ktorí sú ochotní vyslovovať skutočne kontroverzné tvrdenia a zaujímať tvrdé postoje k morálnym a filozofickým otázkam, a vtedy si študenti začnú o svojich chabých, diplomatických učiteľoch na strednej škole myslieť svoje.


Čo potom?


Učitelia, položte veľa ťažkých otázok - a ponúknite niekoľko ťažkých odpovedí. Formujte svojich žiakov a preberajte zodpovednosť za bytosti, ktoré pomáhate formovať. Administrátori, dobrí učitelia, ktorí poskytujú tvrdé odpovede, vzbudia hnev rodičov, ktorí veria, že in loco parentis znamená: „Nemáš právo povedať nič, s čím nesúhlasím.“


Nezastávam sa učiteľov, ktorí sú nehanebnými provokatérmi - ale zastávam sa názorovo vyhranených učiteľov, ktorí majú chrbtovú kosť. Rodičia, je to ťažké učenie, ale vášmu dieťaťu lepšie poslúži učiteľ, ktorý občas povie ťažké a kontroverzné pravdy, ako učiteľ, ktorý hovorí len nutné fakty.


Článok bol upravený pre potreby Akadémie veľkých diel.


Uverejnené v spolupráci s CiRCE INSTITUTE, preložil Samuel Prílepok.


Comments


bottom of page