top of page
DSC_2948.jpg

A leisure activity that
makes sense to teenagers

Looking for a meaningful ring for your high school student? The Academy program offers high school students a space for discussion, getting to know different views of the world and teaches them how to express their opinion.

Read the letter, written by the teacher of the Academy of Great Works Štefan Murárik, dedicated to parents all high school students. 

Obhliadnuc sa späť po dvoch rokoch v Akadémii veľkých diel, Bibiána by rodičom, ktorí váhajú, či svoje dieťa prihlásia do Akadémie, dala tento dôvod, prečo tak urobiť:

„Akadémia vzdeláva študentov aj akademicky, ale ešte viac osobnostne, charakterovo. Pomáha stať sa dobrým človekom. Neviem, čo viac si rodičia môžu priať.“ 

Rozhovor s Bibiánou Bonkovou, absolventkou programu
Akadémia pre stredoškolákov, si môžete prečítať v časti Blog.

BENEFITY PROGRAMU

  • celostný osobnostný rozvoj a vzdelávanie charakteru 

  • zlepšenie sústredenia a čítania s porozumením

  • zlepšenie formulácie a vyjadrovania názorov

  • bezpečné prostredie založené na dôvere

  • socializácia a spolupatričnosť 

  • hľadanie pozitívnych vzorov v príbehoch a umení

Stredoškolský študent, ktorý absolvuje celoročný program „Akadémia veľkých diel“ a získa od nás certifikát, môže za program Akadémie v rámci kategórie „Realizácia vlastného projektu pod záštitou vybraných organizácií“ získať 60 bodov. Ide o štipendijnú schému Študujem doma, Slovensko ma odmení

image001.gif

Price of the program

The real price of the program in 2022/2023 per student is 800 euros. Thanks to our partners and received grants, the student's tuition is 160 euros for a year with the fact that the student can also apply for a scholarship.

This price includes

  • a modern online library with film, literary, musical and visual works for 25 seminars including assignments, short preparation, supplementary materials and feedback.

  • 20-25 discussion seminars designed according to the model of the best foreign educational institutions, aimed at the development of critical thinking, reading literacy, concentration and the ability to discuss

  • professional reading comprehension tests at the beginning and end of the program to show the student's progress during this period

  • final certificate

It may seem like a lot, but it is 6 euros per seminar. 6 euros for the accessible work, an hour and a half of high-quality discussion, for tests and the work of the people who prepared the methodology. 6 euros, that's the price of one pizza, 2 coffees and maybe 3 beers. Compared to a seminar, pizza, coffee, or beer are less likely to develop thinking, lead to the discovery of great works, inspiring discussions, and thus change lives.

''On behalf of our entire family, I would like to thank you for the insight into the great works through the Academy, which conveyed them to us through our daughter. Every week we looked forward not only to a new picture, short story, musical piece... and their processing at school. We also looked forward to home debates in the circle of our family, in which we discussed the works of great personalities from different angles. Daughter, us tooenriched with more detailed and at the same time more global views.For the freedom to see anything good in the works. About the variety of views.It was an honor not only for you, but also for us to watch your work during this year. It is valuable, it is interesting, it is rewarding. May it be a part of every school and every   ordinary timetable in the future.''

Zuzana, mother of a graduate of the Great Works Academy

„Veľmi ma zaujala informácia o Akadémii veľkých diel pre stredoškolákov. Som mama už takmer 16-ročnej dcéry, študentky 2. ročníka gymnázia. Akadémia veľkých diel sa mi zdá ako skvelá myšlienka, pretože presne cez krásu v umení je možné vysvetliť životné pravdy, zmysel života, naučiť rozmýšľať, pýtať sa, rozhodovať sa. Príde mi to ako úžasná protiváha toho, čo denne vidia okolo seba, zažívajú v škole, z médií, sociálnych sietí. V kruhu rovesníkov, kamarátov a učiteľov, ktorých rešpektujú to musí byť sila. :) Čo ja, ako rodič, môžem urobiť, aby som pomohla sprístupniť tento program aj svojej dcére? Ako neprepásť tento citlivý čas a vek, kedy sú mladí tak úžasne formovateľní? Kiežby som kedysi mala podobnú možnosť!“

Mariana, mama gymnazistky

bottom of page