top of page
DSC_7442 (1).jpg

METODICKÝ TRÉNING AKADÉMIE VEĽKÝCH DIEL 

August 2024

Učte tak, ako ste vždy túžili.

Staňte sa súčasťou Akadémie veľkých diel. Pomôžte tak (nielen) mladým stať sa lepšou verziou samého seba prostredníctvom príbehov veľkých diel.

Pre začatie spolupráce je potrebné absolvovať metodický tréning učiteľov Akadémie, ktorý pozostáva z dvoch modulov:

1. MODUL - TEÓRIA ONLINE

 

Teoretický modul, v ktorom vám vysvetlíme:

  • Prečo vznikla Akadémie a aká je jej vízia.

  • Aká je naša filozofia vzdelávania.

  • Čo je charakterové vzdelávanie a ako ho robíme.

  • Ako a čím rozvíjame žiakov a učiteľov.

  • Aká je úloha učiteľa Akadémie a o aké princípy sa opiera.

  • Aké vzdelávacie metódy používame v Akadémii.

  • Ako vyzerá metodika, sylaby a naša online knižnica.

  • Aké programy poskytujeme a aké sú ich doterajšie úspechy.

 

Na tento modul si treba vyhradiť 9 hodín samoštúdia. Online materiály a materiály na domáce štúdium budú účastníkom sprístupnené od 1. 8. 2024 a môžu si ich pozrieť kedykoľvek, najneskôr však

do 13. 8. 2024.

2. MODUL - PRAX NAŽIVO

 

Praktická časť tréningu pozostáva z dvoch podujatí:

  • Ukážkový seminár v pondelok 12. augusta od 8 do 10 hod.

  • Deň s Akadémiou, ktorý prebehne v stredu 14. augusta v Bratislave v priestoroch ZŠ Citadela od 8:00 - 18:00 hod.

8:00 - 8:25 Registrácia ZŠ Citadela 
8:30 - 9:30 Privítanie a spoločná diskusia
9:30 - 10:45 Seminár (film)
11:00 - 12:15 Seminár (literárne dielo)
12:30 - 13:00 Spoločná reflexia
13:00 - 14:00 Spoločný obed s lektormi
14:00 - 15:15 Seminár (hudobné dielo)

15:30 - 16:45 Seminár (výtvarné dielo)
17:00 - 18:00 Záverečná reflexia

Ako sa prihlásiť?

V prípade záujmu o tréning je potrebné sa online registrovať najneskôr do 26. júla 2024 na našom webe prostredníctvom online prihlášky. Následne Vám zašleme email s údajmi k platbe a ďalšími pokynmi.

Pre koho je tréning určený?

- pre základoškolských / stredoškolských / vysokoškolských pedagógov, 
- pre pracovníkov s mládežou,
- pre tých, ktorí sa venujú vzdelávaniu a rozvoju mládeže a dospelých,
- pre tých, ktorí chcú prostredníctvom programu rozvíjať charakterové vzdelávanie.

Nie ste si istý, či je pre Vás tréning vhodný alebo Vám nevyhovuje daný termín? Napíšte nám na dobryden@akademiavelkychdiel.sk

Dokedy je potrebné sa prihlásiť a uhradiť poplatok?

Prihlasovanie na tréning sa uzatvára dňa 26. 7. 2024. Pre záväznú rezerváciu je potrebné uhradiť poplatok za tréning bankovým prevodom najneskôr do 26. 7. 2024, storno (vrátenie poplatku v plnej sume) je možné po písomnom odhlásení sa z tréningu najneskôr do 26. 7. 2024 na dobryden@akademiavelkychdiel.sk, v opačnom prípade sa poplatok nevracia.

Cena tréningu

Pôvodná cena tréningu 250 eur - teraz zvýhodnená cena: 180 eur.

Cena zahŕňa know - how, vzdelávacie aktivity a materiály Akadémie veľkých diel, osobný prístup v malých skupinách, občerstvenie a obed (prezenčná časť), certifikát o absolvovaní tréningu.

Navyše po absolvovaní tréningu s nami môžete otvoriť a viesť klub Akadémie veľkých diel. 
Ako náš kolega a partner tak získate:
- prístup do online knižnice k sylabom na vaše semináre
- metodickú príručku
- tlačené náborové materiály- online mentoring / budeme pri Vás stáť a pomôžeme Vám
- bezplatný prístup na online prednášky
- finančné ohodnotenie / návratnosť investície do tréningu je do jedného roka. (Príklad: Lektor vedie 1 Klub Akadémie pre ZŠ pre 10 žiakov x 1,50 eur/seminár x 12 seminárov=180 eur/1 školský rok)

Lektori

Tím lektorov Akadémie pod vedením riaditeľky Miroslavy Durankovej. Viac informácií k lektorom nájdete aj na našej webstránke v sekcii náš tím.

Doprava a ubytovanie

Individuálne.

„Keď som sa pred dvoma rokmi dozvedela o Akadémii veľkých diel, ako o možnosti učiť inak, veľmi ma to zaujalo. Kým som však nenačrela do hĺbky, myslela som si, že to nie je pre mňa, pretože ide o učenie cez veľké diela (literárne, hudobné, výtvarné a filmové) a ja som nevedela, či sa tomu ako učiteľka predmetov úplne iného zamerania, môžem venovať. Opak bol však pravdou. Učenie v Akadémii mi do života prinieslo veľa zmien v osobnom živote, v nazeraní na študentov a tiež v zaužívaných postojoch vo výučbe „mojich“ predmetov.“ 

-Júlia, učiteľka na Súkromnej spojenej škole European English School v Prešove

Stále váhate, máte otázky? Ozvite sa nám na dobryden@akademiavelkychdiel.sk

alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0903 822 984.

bottom of page