top of page

Who am I and where
are my steps leading?

The Academy invites university students studying anywhere (in Slovakia and abroad) to join the adventure of discovering the great stories of our civilization. Get to know each other great works of art, discuss about them with their peers who are also in college and search so answers to the big questions of life.

 

 

 

To log in to the Academy for university students it is not necessary study no particular subject.

Academy clubs will take place online or live in Bratislava, Trnava, Žilina and Brno. They will be made up of university students who - just like you - apply for the program. 

 

The Academy program for undergraduates will last one semester. It contains 10 meetings, we will go through 9 volumes together. There will be 7 to 15 students in the group + 1 moderator who accompanies the seminar.

Every the seminar will last 90 minutes. Preparation for it depends on the specific work, but on average it will not take longer than 2 hours. Half of the seminars are even completely unprepared.

Registration ends on October 5th!

Prečo Akadémi?

''The academy was most beneficial to me in that it helped change my approach to great works and art, and to think more about what I read, watch or listen to. It encouraged me to think more about my life and my deeds. Last but not least, I see the benefit in that I can listen better and form my opinions...''

- graduate of the Academy for university students in Brno

What skills does the Academy develop?

develop

character

Through the stories and
the great works students discover values,
reflect on them and build their own attitudes.

think

critically

Students respond to the ideas of both authors and classmates and formulate their own arguments.

improve

concentration

Although the works are short, the preparation for seminars requires focused work.

enhance reading comprehension

Students are guided to understand the content of the text without the teacher's explanation. 

"Completely new horizons opened up to me."

- graduate of the Academy for University Students in Bratislava

Program price and registration

The price of the program is 99 euros for the whole semester, with the possibility of two installments.
 

The price includes online seminars led by a lecturer, online library with all works and a certificate of completion.

Sign up today, just fill out the registration form. Registration ends on October 5, 2022.

Cena a začiatk

Timetable

Seminar topic 

Type of work 

Time required for preparation

Who am I and where are my steps leading?

What is the most important thing in life?

What is my purpose in life?

What kind of son/daughter am I?

Why learn?

Am I willing to be part of the whole?

What is the place and role of man in the world?

What are my motivations?

What does "show your true face" mean?

Reflective seminar

painting             -

movie                1 hour

philosophy         1 hour

painting             -
philosophy         1 hour

music                - 

philosophy         1.5 hour

movie                 1 hour

peotry                -

reflexion             -

If you've ever asked yourself any of these questions and haven't been able to answer them yet,
we invite you to find out what answers great authors like 
FranklRembrandt whether Marcus Aurelius, but also Gershwin whether Newman. 

Practical time information:

 • the seminar itself lasts an hour and a half

 • under ideal conditions, preparation for the seminar takes an hour, maximum two 

 • the frequency of seminars is once a week, always at the same time

Kluby Akadémie sa budú stretávať v nasledujúcich dňoch a časoch:

ONLINE: utorok 18:30

ŽILINA: utorok 18:00 (naživo)

NITRA: utorok 18:00 (naživo)

TRNAVA: streda 17:00 (naživo)

BRNO: streda 19:00 (naživo)

BRATISLAVA: štvrtok 17:00 (naživo)

časový harmonogra
FQ
 • Som učiteľ a mám záujem o Akadémiu. Kde mám začať?
  Učitelia, ktorých program zaujal, sú pozvaní prihlásiť sa na tréning, kde zažijú semináre Akadémie a vyskúšajú si prácu s metodikami v skupine ďalších výnimočných učiteľov. Zároveň sa dozvedia všetko dôležité o programe a možnej spolupráci. Informácie a prihlášku k aktuálnym tréningom nájdete tu: https://www.akademiavelkychdiel.sk/metodicke-treningy
 • Môžem prísť na metodický tréning, aj keď si nie som istý/á, že chcem viesť Akadémiu na škole?"
  Áno! Tréning je nezáväzný. Povzbudzujeme učiteľov, aby najskôr Akadémiu zažili na vlastnej koži a mohli sa slobodne rozhodnúť, či by chceli program začínať na svojich školách. Postup je takýto: Učiteľ absolvuje tréning. Po tréningu má niekoľko dní na rozmyslenie, či sa pokúsi otvoriť klub Akadémie na svojej škole. Ak sa rozhodne, že áno, Akadémia mu poskytne materiály a podporu pre získavanie študentov (propagačné materiály, materiály pre ukážkový seminár apod.). Ak sa rozhodne, že nie, nevyplývajú z toho žiadne ďalšie kroky. Tréning zároveň ostáva platný pre možnú budúcu spoluprácu, v prípade záujmu.
 • Musí ma na tréning poslať alebo odporučiť riaditeľ/ka školy?
  Nie. Tréning Akadémie je určený učiteľom, ktorí môžu byť na rozličnom stupni rozhodovania sa, či sa do programu zapoja alebo nezapoja, pričom ak zmenia pracovisko, tréning je stále ,,platný" (nezávislý od školy) a môžu otvoriť Akadémiu kdekoľvek sa práve budú nachádzať. Kým mnohých učiteľov na tréningy Akadémie posielajú riaditelia, ktorí by chceli program na svojich školách, iní prichádzajú z vlastnej iniciatívy a až potom prinesú tento nápad vedeniu školy. Akadémia veľkých diel sa teší z podpory riaditeľov, ale od prihlásených učiteľov ju v prvom kroku nevyžaduje.
 • Koľko stojí metodický tréning Akadémie?
  Cena metodického tréningu sa líši v závislosti od formy tréningu. Všetky informácie nájdete v časti "Tréningy" pri jednotlivých termínoch.
 • Čo môžem od tréningu očakávať?
  Zažijete 7 interaktívnych seminárov rôznych žánrov o dielach zo syláb Akadémie a vyskúšate si prácu s metodikami. Spoznáte a osvojíte si metodické postupy, ktoré spájajú charakterové a klasické vzdelávanie vo forme príbehov, inšpirované a konzultované s odborníkmi a odbornými inštitúciami zo Slovenska, Anglicka a Spojených štátov. Spoznáte náš tím, ktorý vám detailne predstaví Akadémiu veľkých diel, jej náplň, organizáciu a metodické postupy formou prezentácii a osobných rozhovorov. Stretnete ďalších výnimočných učiteľov z celého Slovenska, ktorí prichádzajú s podobnou motiváciou.
 • Môže prísť na tréning viacero učiteľov z jednej školy?
  Áno, privítame aj 2-3 učiteľov z jednej školy. Keďže nám však ide aj o rozšírenie programu na väčší počet škôl, v prípade úplného naplnenia kapacity vás môžeme požiadať o to, aby ste si spomedzi seba vybrali prípadného ,,náhradníka". Kým však od nás takúto požiadavku nedostanete, môžete s účasťou rátať všetci prihlásení.
 • Môžem sa tréningu zúčastniť, ak neučím na strednej škole?"
  Áno. Tréning je určený pre všetkých učiteľov stredných škôl, spojených škôl, 8 ročných gymnázií a učiteľov II. stupňa základných škôl. Môžete sa prihlásiť aj v prípade, že učíte na vysokej škole alebo ak nie ste učiteľ, ale pracujete s mládežou v stredoškolskom a vysokoškolskom veku (napr. centrá voľného času, pastoračné centrá, študentský domov). Ak si nie ste istý/á, lebo učíte aj na základnej aj na strednej škole, alebo na ZUŠ, ozvite sa nám na dobryden@akademiavelkychdiel.sk, radi to s vami individuálne doriešime.
 • Aké predpoklady alebo vedomosti vyžaduje Akadémia od učiteľov?
  Hľadáme učiteľov, ktorým záleží na rozvoji svojich študentov a v neposlednom rade aj svojho povolania. Nevyžadujeme konkrétne vedomosti z oblastí umenia či literatúry. Úvodný tréning je nastavený tak, aby sa účastníci s metodikami a metodickými postupmi Akadémie oboznámili a následná mentoringová podpora pomáha učiteľom zvládnuť prípadné výzvy alebo neistoty. Metodiky sú vypracované tak, aby ich mohol používať každý učiteľ.
 • Neučím literatúru, umenie ani filozofiu. Môžem byť učiteľom Akadémie?"
  Áno, celkom určite. Akadémia veľkých diel poskytuje zapojeným učiteľom detailne vypracované metodiky ku každému dielu. Vzdelávanie v Akadémii je zamerané na moderovaný dialóg, ktorý nevyžaduje od učiteľov predošlé vedomosti o dielach či autoroch. Učiteľom stačí, ak nasledujú metodické pokyny k jednotlivým dielam a odporúčania Metodickej príručky Akadémie. Samozrejme, vedenie seminára je v réžii každého učiteľa, môže si ho teda do vhodnej miery prispôsobiť svojim schopnostiam a preferenciám.
 • Aká je časová náročnosť programu pre učiteľa počas šk. roka?
  Pre každého z našich učiteľov je časová náročnosť iná, keďže každý má svoje individuálne podmienky. Počas šk. roka z programu vyplývajú tieto aktivity: 1. 20 - 25 seminárov za šk. rok: príprava cca 2-4 hodiny, seminár 90 minút 2. Mentoring: telefonát 2x ročne, 1h (+ iné konzultácie v závislosti od individuálnych potrieb učiteľa) 3. Tréning pre pokročilých učiteľov: 1 x ročne, víkend (dobrovoľné)
 • Chcel/a by som sa zapojiť, ale nemám dostatok času."
  Program Akadémie spočíva z 20 - 25 seminárov na jeden školský rok, čo môže napriek záujmu byť pre niektorých učiteľov prekážka k tomu, aby sa zapojili. V takom prípade odporúčame, aby ste na tréning prišli so svojim kolegom/kolegyňou a mohli si tak semináre počas roka rozdeliť, čím sa časová náročnosť značne zníži.
 • Ako prebieha získavanie a prihlasovanie študentov do Akadémie?
  Dôležité informácie o nábore študentov prezentujeme a diskutujeme s účastníkmi na úvodnom tréningu. Neodporúčame zisťovať záujem študentov predtým, ako učiteľ absolvuje tréning, keďže nemá k dispozícii všetky potrebné informácie a dôkladné porozumenie programu. Ak sa učiteľ po tréningu rozhodne zapojiť do Akadémie, náš tím mu poskytne propagačné materiály, odporúčania a sústavnú podporu podľa individuálnych potrieb. Zvyčajne nábor študentov pozostáva z ukážkového seminára na škole, rozmiestnenia plagátov a letáčikov k programu a osobných rozhovorov medzi študentmi a učiteľmi. Vrámci dohodnutého časového obdobia sa študenti môžu prihlasovať do Akadémie cez online formulár.
 • Čo ak nezískam dostatočný počet študentov?
  Ideálny počet študentov pre otvorenie jedného klubu na škole je 7 - 15. Ak sa učiteľovi nepodarí tento počet študentov získať, spolupráca s Akadémiou na daný školský rok zanikne. Môže sa obnoviť opäť napríklad v ďalšom školskom roku, príp. podľa individuálnej situácie učiteľa.
 • Cena programu a možnosti financovania
  Reálna cena programu v roku 21/22 na jedného študenta vychádza na 800 eur. Vďaka naším partnerom a získaným grantom je školné študenta na rok 160 eur, s tým, že študent môže požiadať aj o štipendium. Študent v rámci programu z hmotných vecí dostáva: modernú online knižnicu s filmovými, literárnymi, hudobnými a výtvarnými dielami na 25 seminárov vrátane zadaní, krátkej prípravy, doplnkových materiálov a spätnej väzby. 20 - 25 diskusných seminárov nadizajnovaných podľa modelu tých najlepších zahraničných vzdelávacích inštitúcii, zameraných na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, sústredenosť a schopnosť kultivovane diskutovať profesionálne testy kritického myslenia a čítania s porozumením na začiatok a koniec programu, ktoré ukážu študentovi jeho posun za toto obdobie v daných schopnostiach. záverečný certifikát a Veľký deň Akadémie veľkých diel ONLINE. ŠTIPENDIÁ Akadémia poskytuje štipendiá, ktoré si môžu študenti v danom šk. roku uplatniť na základe jednoduchej žiadosti, v ktorej krátko vysvetlia prečo štipendium potrebujú (Akadémia nevyžaduje formálne dokumenty o príjmoch rodičov a pod., v prípade potreby sa radí o študentovi individuálne s učiteľom). INÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA Škola sa môže rozhodnúť finančne pomôcť študentom Akadémie ľubovoľnou čiastkou Možnosť požiadať filantropov či podnikateľov vo svojom okolí o finančnú podporu pre študentov zapojených do programu Akadémia veľkých diel nepatrí medzi krúžky, ktoré je možné financovať pomocou kultúrnych poukazov
bottom of page