top of page

Kam za umením v septembri 2023

Updated: Sep 5, 2023

Jakub Neščivera


Podľa Johna Lubbocka je „umenie jedným z najvyšších prvkov ľudského šťastia. Tak, ako slnko farbí kvety, tak aj umenie farbí život.” Vďaka tímu Akadémie veľkých diel si teraz september môžete skrášliť návštevou podujatí súvisiacich s umením vo všetkých krajoch Slovenska.


Bratislavský krajDanubiana


V septembri múzeum moderného umenia Danubiana Meulensteen Art predstaví 4 nové výstavy.


Výstava s názvom Magický svet návštevníkom od 9. septembra ponúkne pohľad na grafiky, kresby či maľby významného slovenského výtvarníka, grafika, ilustrátora a maliara Dušana Kállaya. Jeho tvorbu môžete bližšie spoznať napríklad na tomto odkaze.


Výstava Tajné vzťahy v podaní umelca Daniela Brunovského bude mať v divákovi schopnosť privolať sen, ktorý po zobudení nenávratne uniká. Výstavu môžete zažiť od 9. septembra.


Od 5. septembra do výstavných priestorov pribundú sochárske objekty Katy Kissoczyovej na výstave s názvom Znamenia. V rovnaký dátum 5. septembra začne aj ďalšia výstava s názvom Zrkadlenie v podaní slovenského maliara a grafika Pavla Kráľa.Steinhauser Gallery


Nová súkromná výstavná galéria v Bratislave otvorí 12. septembra výstavu s názvom Full Moon Dreamers. Výstavný projekt je inšpirovaný atmosférou a naratívmi pokrivenej reality. Výstava spája umelcov z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Česka a Slovenska a zameriava sa na súčasné surrealistické tendencie, ktoré sú ovplyvnené všeobecnými mýtmi, osobnou mytológiou, folklórom, mágiou, symbolikou a snovou atmosférou.

Symfónia umenia 2023


Festival 10 koncertov má za cieľ nadchnúť milovníkov veľkého orchestrálneho zvuku, komorných koncertov, jazzu, swingu, ale i filmu či výtvarného umenia. Kompletný program podujatia získate kliknutím na odkaz nižšie.


Koncert bez bariér


V Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie zaznie 8. septembra viacero známych skladieb v podaní Slovenského komorného orchestra. Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na Koncert pre štvoro huslí Antonia Vivaldiho či Koncert pre tri violy a sláčikový orchester Johanna Sebastiana Bacha.


Koncert slovensko - japonského priateľstva


Slovenská filharmónia 7. septembra rozozvučí Koncertnú sieň dielami od Wolfganga Amadea Mozarta, Johannesa Brahmsa či Takashiho Yoshimatsu.


Hortus Artis 2023


Letný open air koncertný cyklus komornej hudby v záhrade Domu Albrechtovcov pripomína a rozvíja tradíciu pestovania hudby v podmanivom prostredí historickej časti hlavného mesta. Cyklus deviatich koncertov, v ktorých odznie vyše 50 skladieb a účinkuje v nich vyše 30 vynikajúcich interpretov, spríjemní návštevníkom deväť letných nedeľných podvečerov. Kompletný program nájdete kliknutím na odkaz nižšie.


DOM 2023 ~ ZÁHRADA²


9. ročník festivalu DOM – expedícia súčasného umenia sa vracia do zrenovovanej Prüger-Wallnerovej záhrady. Aktuálny ročník s podtitulom Záhrada² prináša súčasné umenie v podobe najnovšej tvorby spolu až 16 autorov a autoriek zo Slovenska, Čiech a Maďarska. Kurátorský výber diel reflektuje problematiku ko-existencie človeka a prírody a predstavuje “place-specific” prístup k lokalite mestského lesoparku a záhrady.


Slovenská filharmónia pri fontáne


BKIS a SF uvádzajú koncert, ktorý je darom Slovenskej filharmónie mestu Bratislava pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Zároveň je ochutnávkou nadchádzajúcej 75. koncertnej sezóny. Na podujatí zaznie hudba slovenských, českých, rakúskych, talianskych, francúzskych a amerických skladateľov. Program rámcuje myšlienka kultúry ako jednotiaceho, a predsa jedinečného prvku jednotlivých národov Európy i celého sveta.

Trnavský kraj
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici


Retrospektívny výber z takmer šesťdesiatročnej maliarskej tvorby maliara a pedagóga Štefana Ortha bude návštevníkom galérie sprístupnený v rámci novej výstavy s názvom Z krajiny do krajiny do 10. septembra.


Od 22. septembra galéria návštevníkom ponúkne novú výstavu s názvom Ľudovít Hološka: Denník koloristu. Výstava „Denník koloristu“ je prvou obsiahlou výstavou prezentujúcou rozsiahle kresliarske diela na papieri autora Ľudovíta Hološku. Výstava je reprezentatívnou prehliadkou jeho tvorby, ktorá sa uskutočňuje k jeho životnému jubileu. Jeho tvorbu a diela môžete bližšie spoznať kliknutím na odkaz.


Rozárium hudby ’23 Quasi una Fantasia


V priestoroch anglického parku pri klasicistickom kaštieli v obci Dolná Krupá v okrese Trnava sa uskutoční tretí ročník podujatia Rozárium hudby. Okrem zážitku v podobe koncertu čaká účastníkov aj objavovanie destinácie cez komentované prehliadky. Cieľom je ukázať Dolnú Krupú so všetkými jej zaujímavosťami a tajomstvami. Tretí ročník sa uskutoční v sobotu 9. septembra.


Cinematik Film Festival 2023


Od 12. do 17. septembra bude v Piešťanoch prebiehať 18. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany. Cinematik Piešťany patrí medzi najväčšie filmové podujatia na Slovensku. Vznikol v roku 2006 a každý september prináša takmer 100 celovečerných a množstvo krátkometrážnych filmov s dôrazom na európsku a slovenskú kinematografiu.Nitriansky kraj
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2023 - ODOZVY


Súčasťou Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sú úvahy na mnohé spoločensko-politické témy prítomné v rôznych podobách v programe festivalu. Ambíciou dramaturgie je upriamiť pozornosť na tieto témy, zvýrazniť ich a tak jasne sprostredkovať verejnosti. Medzinárodný festival sa bude konať od 22. do 27. septembra 2023. Kompletné informácie o podujatí získate kliknutím na odkaz nižšie.


Takí sme 2023


Medzinárodný folklórny festival Takí sme je špecifický a jedinečný svojho druhu v Nitrianskom kraji. Najdôležitejšou a najvýznamnejšou úlohou festivalu je spájanie kultúr, národností, menšín a rôznych krajín Európy. Spája moderné s tradičným, zábavu so vzdelávaním, kultúru s umením, ale najmä spája ľudí s rôznymi záujmami. Podujatia sa zúčastnia zahraničné folklórne kolektívy predovšetkým z krajín V4.
Trenčiansky krajGaléria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne


Výstava Topografia krajiny je štvrtou výstavou zameranou na prezentáciu obrazu na skle. Z pozície médií môžeme hovoriť o kresbe, maľbe a fotografii na skle. Na výstave Obraz ako topografia krajiny sú prezentovaní pedagógovia, absolventi, študenti a študentky zo skla, intermédií, grafiky, maľby, reštaurovania a fotografie na VŠVU a The Faculty of Fine Arts of the University of Porto (FBAUP), Portugalsko. Výstavu môžete stihnúť už len do 9. septembra.Banskobystrický krajStredoslovenská galéria


Cieľom dlhodobého projektu HYDROZOA, časť 6., Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici je vytvárať špecificky poňatú stálu expozíciu diel neoavantgardného umelca Stana Filka, ktorá vlastní rozsiahlu zbierku Filkových diel archívnej a projektovej povahy. Ideou projektu je rozširovať poznanie o Filkovom radikálnom diele cez zaangažovanie súčasných autorov, ktorí nad ním budú bádať, aktualizovať ho v nových súvislostiach a predstavovať ho verejnosti v nečakaných podobách a novom ideovom rámci.


Výstava obrazov / augmentovaná realita GENIUS LOCI


Zuzana Kochánková sa venuje hľadaniu krásy vo všetkých veciach, najmä v architektúre a mestských priestoroch. Jej štýl je zameraný na kompozíciu a zjednodušenie architektúry na čisté tvary a sýte farby. Priestory a obrazy majú za cieľ rozprávať príbeh miesta, jeho histórie a sprítomnenia jedinečnej emócie. Výstava potrvá do 24. septembra 2023.


Stredoslovenská galéria


V priestoroch Stredoslovenskej galérie môžete do 1. októbra 2023 obdivovať výstavu s názvom Kúzelný svet vonkajšieho zdania. Ambíciou tejto výstavy je stručne demonštrovať prítomnosť módy v dielach umelcov pôsobiacich v prelomových rokoch 19. a 20. storočia a predstaviť ju v širších súvislostiach kultúrno-spoločenského zázemia. Módne trendy kozmopolitizmu a bohémstva môžeme pozorovať v dielach umelcov ako Elemír Halász-Hradil, Ernest Rákosi, Ákos Aranyossy, Maximilián Kurth, Július Éder, Konštantín Kövári-Kačmarik, Július Rudnay, Andrej Bača, Koloman Hažlinský, Ľudovít Čordák, Emil Alexay-Olexák, Leopold Horovitz, Július Török, István Csók, Dominik Skutecký,...


Žilinský kraj
LIPTOVSKÁ GALÉRIA P. M. BOHÚŇA


Do 25. novembra 2023 môžete v priestoroch galérie vidieť výstavu s názvom Mira Kubáňová - Namiesto priestoru môžem byť ja. „Čím menej vlastného obsahu dielo zobrazuje, tým viac ho posudzujem v súvislosti s priestorom, v ktorom sa nachádza, vo vzťahu s ostatnými, a ostatným okolo neho. Jednotlivé práce medzi sebou súvisia, sú spolu, ale stále inak. Ich preskupovaním sa súvislosti nachádzajú alebo premieňajú.


Považská galéria umenia v Žiline


Počas septembra môžete v Považskej galérii umenia v Žiline stihnúť 3 výstavy. Do 16. septembra bude trvať výstava s názvom Július Jakoby, Poznámky z každodennosti, ktorá je nahliadnutím na rozsiahlu a rôznorodú tvorbu jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov 20. storočia. Do 16. septembra bude taktiež trvať výstava s názvom Peter Rónai, Obraz v obraze, ktorej autor je jedným zo zakladateľov videoumenia na Slovensku. Až do 27. januára 2024 v galérii potrvá výstava Kristián Németh, Krehkosť.


Turčianska galéria v Martine


Medzinárodná výstava DYSTOPIAN MONUMENTS predstavuje výber diel súčasných autorov a autoriek prevažne mladej a strednej generácie zo Slovenska, Česka a Poľska, ktoré reagujú na tému dystópie. Výstava tak predstavuje súčasné diela ako „nemých“ svedkov dnešných čias alebo pamätníky spoločnosti pre budúcnosť.


Prešovský kraj
Vila Flóra


Tatranská galéria v Poprade pri príležitosti 150. výročia narodenia významného výtvarného umelca Andora Borútha prináša pre návštevníkov Vily Flóra výber z jeho tvorby. Borúthovou doménou bola portrétna maľba. Venoval sa jej od svojich začiatkov a po presídlení do Tatranskej Polianky maľoval už takmer výhradne portréty. Za najhodnotnejšie diela z Borúthovej portrétnej tvorby sa považujú podobizne členov vlastnej rodiny a množstvo autoportrétov. Výstavu jeho diel si môžete pozrieť do 10. septembra 2023.

Juraj Bartusz: Rytmy a gestá


Tatranská galéria v Poprade prináša jubilejnú výstavu prof. Juraja Bartusza, významného slovenského intermediálneho umelca. Výstava nemá retrospektívny charakter, je zameraná na jeho aktuálnu tvorbu za posledné desaťročie a uprednostňuje dve nosné paralelné línie – geometrické štruktúry a akčné expresívne polia, čo je vyjadrené aj v názve výstavy Rytmy a gestá. Jeho tvorbu môžete bližšie spoznať napríklad kliknutím na tento odkaz.Košický krajLiterárny festival Košice LIKE 2023


LiKE - Festival súčasnej literatúry v Košiciach sa uskutoční v termíne od 22. do 23. septembra 2023 v priestoroch Tabačka Kulturfabrik, Kino Úsmev a Kníhkupectvo Artforum Košice. Každoročne sa na festivale prezentujú domáci aj zahraniční autori. Okrem literatúry sa však na festivale môžu návštevníci stretnúť aj s pestrým hudobným programom.


Východoslovenská galéria


Výstava s názvom Moc a bezmocnosť predstavuje sedem umelcov, ktorí rôznymi spôsobmi komentujú alebo reflektujú otázky týkajúce sa vojny, konfliktu, mocenskej dynamiky a spravodajstva.


Martin Moflár: Soft Lines


Výtvarný jazyk Martina Moflára reprezentuje čistotu vizuálneho dialógu medzi recipientom a plátnom. Svoj autorský program postavil na odkaze abstraktného expresionizmu, v ktorom dominuje jeho individuálny rukopis, a to najmä vo vzťahu k hĺbke farebného priestoru samotnej maľby, ktorej je veľmi blízka tvarová konkrétnosť farebných plôch. Výstava bude trvať až do 29. októbra 2023.


Galéria umelcov Spiša


Počas celého septembra môžete v Galérii umelcov Spiša vidieť 3 výstavy. Výstava Human Animal III. / Zmiz hmyz! prezentuje diela 24 autorov z 5-tich krajín, reflektujúce ambivalentný vzťah človeka a hmyzu v rámci psychologických, mytologických a environmentálnych asociácií.


Výstava Limity surrealizmu / Emil Sedlák & Karol Baron, interpretuje diela autorov zo zbierky galérie, ktorých tvorba nadväzuje na surrealistické tendencie. Zbierka je dilemou autorov o postojoch k tvorbe a životu, ako i o hľadaní tematických podobností diel v grafike, maľbe a objektoch.


Premiéra unikátnej výstavy s názvom Kľukatými cestami / Slovenská moderna zo súkromnej zbierky prezentuje diela od 30-tich zvučných mien slovenskej moderny z východoslovenskej súkromnej zbierky. Medzi autormi nájdete napríklad diela od Konštantína Bauera či Ľudovíta Čordáka.


Konštantín Bauer, Domy na dedine s figurálnou štafážou

Ľudovít Čordák, SkalyComments


bottom of page