top of page

M. Maková: Diskusia so študentmi mi otvára témy, ktoré som si doteraz vôbec neuvedomila

Updated: Dec 1, 2021

KRISTÍNA TOMEKOVÁ, KATARÍNA ADAMČÁKOVÁ


Mária Maková vedie klub Akadémie na Gymnáziu v Leviciach už druhý rok. Rozprávali sme sa o tom, prečo by malo byť vzdelávanie nielen o vedomostiach, ale aj o budovaní charakteru, ako by mala škola pripraviť mladých ľudí na život, ako rastie ona aj jej študenti vďaka Akadémii.
Čo pre vás znamená byť učiteľkou?


Prešla som istým vývojom ako každý vo svojej profesii. Dnes ma učiteľstvo baví ešte viac ako na začiatku, keď to bolo skôr o vedomostiach, ako o príprave mladých ľudí na život. Už vtedy som však cítila väčší záujem o človeka ako takého, a preto som si urobila tretí predmet etickú výchovu, ktorý dáva priestor na hlbšie poznanie človeka a sebapoznanie.

Teraz po 30 rokoch v školstve vidím, že táto doba priniesla mladým ľuďom rôzne zranenia, ktoré sú spôsobené rozpadom rodiny alebo tým, čo sa deje okolo nás. Mladým ľuďom treba pomôcť zorientovať sa v živote. Akadémia veľkých diel ma mimoriadne oslovila aj preto, že ponúka práve tento ľudský rozmer.


Ako vám Akadémia pomáha v snahe prinášať tento rozmer do vzdelávania?