top of page

Môže byť hádka cnostná?

Updated: Aug 9, 2023

(podľa amerického inštitútu CiRCE)


LINDSEY RALLS


Keď som si sadala k napísaniu tohto článku, moja dcéra sa ma spýtala, o čom píšem. Primerané vysvetlenie cnosti deväťročnému dieťaťu sa zdalo časovo náročnejšie, než som tomu mohla venovať, a tak som jednoducho povedala: "Píšem o tom, ako môže byť hádka dobrá." Okamžite prudko zareagovala: "Nie, to nemôže! Hádka je zlá vec!"


Nemôžem svojej dcére vyčítať, že si myslí, že hádka nemôže byť dobrá. Koľkokrát sama počuje, ako jej doma hovoríme: "Prestaňte sa hádať!" A stavila by som sa, že keby sme urobili anketu medzi náhodnými cudzími ľuďmi na ulici a spýtali sa ich, či je hádka cnostná, väčšina by povedala, že nie.


Žijeme totiž vo svete, v ktorom sú hlavné príklady hádok, ktoré vidíme alebo počujeme, necnostné. Väčšina argumentačných výmen, s ktorými sa stretávame, je plná nadávok, omylov a lží. Často sú zle postavené, neorganizované a zmätočné. A čo je ešte dôležitejšie, obsah, ktorý počujeme, že sa argumentuje, je triviálny, nepodstatný a zbytočný.


Poznámka Akadémie - pod hádkou sa myslí diskusia, výmena názorov či argumentačná výmena.


1. Dôležité je vymeniť si názor, nie vyhrať hádku


Stručne povedané, dnešným hádkam chýba cnosť. Tento nedostatok cnosti sa ukazuje dvoma rôznymi spôsobmi: v tom, ako argumentujeme a prečo argumentujeme.


V tom ako argumentujeme môžeme badať našu štruktúru a proces myslenia, pričom je vždy dôležité pýtať sa: Sme etickí, keď argumentujeme? Rešpektujeme svojich oponentov? Snažíme sa ich presvedčiť o svojich tvrdeniach? Dáva naša argumentácia zmysel? Je ľahké ho sledovať? Venovali sme čas skúmaniu kvalitných dôkazov?


Je cnosťou vytvoriť solídny argument, na ktorý môžeme byť hrdí. Je cnosťou sústrediť sa viac na výmenu názorov a menej na víťazstvo za každú cenu.


2. Dôležité je diskutovať o hodnotných veciach, nie o hlúpostiach


Prečo argumentovania zahŕňa to, o čom argumentujeme. Je naša téma hodná takéhoto druhu diskusie? Má význam presvedčiť naše publikum o našom tvrdení? Prečo chceme presvedčiť naše publikum? Je v tom, čo sa snažíme dokázať, prínos pre všeobecné dobro?


Je cnosťou argumentovať o niečom, čo má večnú hodnotu. Je cnosť argumentovať o téme, ktorá je sporná, a nie témou, ktorá nikoho nezaujíma.


Argumentácia musí stáť na cnostiach


Cnostná hádka či argumentácia by mala stáť na štyroch kardinálnych cnostiach - cnosti múdrosti, spravodlivosti, miernosti a odvahe.


Pokiaľ ide o to, prečo argumentujeme, naši študenti by mali argumentovať spôsobom, ktorý ich poslucháčov posúva (a) k zvýšeniu múdrosti a (b) láske k spravodlivosti. (c) Odvaha je potom prirodzeným výsledkom cnostnej argumentácie. Keď si vyberáme obsah, na ktorom záleží, alebo obsah, ktorý je sporný, odvaha je zvyčajne nevyhnutným predpokladom.


Pokiaľ ide o (d) cnosť umiernenosti, vraciam sa k už spomenutej kritike víťazstva za každú cenu. Väčšina hádok, ktoré vidíme, sú totiž hádky, ktoré sa začínajú s týmto cieľom, čo nie je dobré.


Tí, ktorí argumentujú cnostne, uznávajú, že prostá výmena názorov je často žiaducejším výsledkom. Pokiaľ ide (d) o cnosť umiernenosti, zamyslime sa nad tým, čo je potrebné na to, aby sa publikum dalo skutočne presvedčiť. Niekedy musí rečník pri argumentácii svojho názoru prejaviť zdržanlivosť. V snahe posunúť svoje publikum k súhlasu by sa mal jednotlivec, ktorý argumentuje cnostne, vyhýbať extrémom, zachovať si rozvahu a argumentovať pokojne. Mal by prejavovať cnosť umiernenosti.


Ak (a) múdrosť znamená uvedomiť si, že existuje hierarchia dobier, a cnosť znamená usporiadať naše lásky tak, aby boli v súlade s touto hierarchiou, potom je výber dobrej témy, o ktorej sa oplatí polemizovať to, kde sa taktiež prejavuje cnosť múdrosti.


Áno, naši študenti by mohli uvažovať o tom, prečo sú mačky lepšie ako psy. Táto téma je určite sporná, ale je cnostná? Vyžaduje si odvahu? Posúva poslucháčov k snahe o spravodlivosť? Existujú lepšie veci, ktorým by sme mali venovať svoj čas? Cnostnejšie veci? Pravdepodobne. Je múdre uvedomiť si, že existuje hierarchia tém, ktoré stoja za to, aby sme sa nimi zaoberali.


Môžeme sa učiť cnostne argumentovať?


Je možné trénovať našich študentov v umení argumentácie? Chýba študentom vzdelávanie o vzťahu medzi argumentáciou a cnosťou?


Ak chceme našich študentov naučiť cnostne argumentovať, musíme im pomôcť vidieť súvislosť medzi argumentáciou a cnosťou. Musíme im ukázať, že je možné cnostne argumentovať a pozývať ich k tomu, aby pochopili, v čom spočíva toto cnostné argumentovanie. V neposlednom rade ich nabádajme aj k tomu, aby sa v diskusiách či úvahách venovali hodnotným témam a otázkam. Len tak ich naučíme cnostne argumentovať. A len tak sa z našich študentov budú stávať nielen charakternejší diskutéri, ale aj charakternejší ľudia.


Článok bol skrátený pre potreby Akadémie veľkých diel


Pôvodný článok: The Virtue of Argument

Uverejnené v spolupráci s CiRCE INSTITUTE, preložil Samuel Prílepok.

Comments


bottom of page