Často kladené otázky

Prvý kontakt s Akadémiou

Som stredoškolák a mám záujem o Akadémiu. Kde mám začať?


Prečítaj si všetko potrebné o programe na stránke pre študentov. Ak sa ti to páči a chcel/a by si sa zapojiť do programu, vyplň tento dotazník - je nezáväzný a indikuje nám tvoj predbežný záujem o Akadémiu. V septembri potom spustíme záväzné prihlasovanie.
Moja škola nie je na aktuálnom zozname škôl, kde Akadémia pôsobí. Môžem sa prihlásiť inde?


Ak svoju školu nevidíš na aktuálnom zozname škôl, sú dve možnosti:

 • Buď sme tam ešte nenadviazali spoluprácu,
 • alebo už tam je učiteľ Akadémie, no otvorí Akadémiu až od najbližšieho septembra.
V oboch prípadoch prosím vyplň náš nezáväzný dotazník, v ktorom nám dáš vedieť o svojom záujme a my potom s tebou budeme komunikovať individuálne podľa potreby.
Nie som stredoškolák - môžem sa zapojiť do programu?


Program Akadémie je momentálne určený primárne stredoškolákom.

 • Ak si vysokoškolák, kontaktuj nás - možno by sme vedeli o nejakej príležitosti pre teba.
 • Ak chodíš do posledného ročníka základnej školy, tiež sa nám ozvi a budeme tvoju situáciu riešiť individuálne.

Osobnostné predpoklady študenta Akadémie

Nezaujímajú ma humanitné predmety. Môžem sa prihlásiť do Akadémie?


Áno. Program Akadémie veľkých diel sa neviaže na žiadne formálne študijné záujmy, výsledky alebo maturitné plány. Je pre všetkých, ktorých baví záživná diskusia o zaujímavých filmových, literárnych, hudobných a výtvarných dielach a dôležitých otázkach, ktoré otvárajú.
Nečítam knihy a nepoznám veľa umelcov. Je Akadémia pre mňa?


Áno. V Akadémii sa zameriavame na kratšie diela, takže nemusíš byť zvyknutý/á čítať. Ani nijak neskúšame tvoje vedomosti z umenia, literatúry či hudby. Stačí, že stráviš nejaký čas s dielom, ktoré je práve na programe. Ostatné príde samo :)
Nemám samé jednotky. Budem program zvládať?


Áno. Do programu nevyberáme na základe známok či výkonov. Je nadizajnovaný tak, aby v každom podporoval rozvoj dôležitých schopností - bez ohľadu na to, na akom leveli sa teraz nachádzaš. Pretože zážitok s dielom a diskusiou na seminári buduje človeka hlavne individuálne.

Cena programu a platba

Cena programu a možnosti financovania


Cena programu pre jedného študenta je 150 eur na školský rok a zahŕňa:

 • modernú online knižnicu s filmovými, literárnymi, hudobnými a výtvarnými dielami na 25 seminárov vrátane zadaní, krátkej prípravy, doplnkových materiálov a spätnej väzby.
 • 20 - 25 diskusných seminárov nadizajnovaných podľa modelu tých najlepších zahraničných vzdelávacích inštitúcii, zameraných na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, sústredenosť a schopnosť kultivovane diskutovať
 • profesionálne testy kritického myslenia a čítania s porozumením na začiatok a koniec programu, ktoré ukážu študentovi jeho posun za toto obdobie v daných schopnostiach.
 • záverečný certifikát a deň plný workshopov v sídle Akadémie veľkých diel, v kaštieli v Ivanke pri Dunaji (v blízkosti Bratislavy).
ŠTIPENDIÁ
Akadémia poskytuje štipendiá, ktoré si môžu študenti v danom šk. roku uplatniť na základe jednoduchej žiadosti, v ktorej krátko vysvetlia prečo štipendium potrebujú (Akadémia nevyžaduje formálne dokumenty o príjmoch rodičov a pod., v prípade potreby sa radí o študentovi individuálne s učiteľom). INÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA
 • Škola sa môže rozhodnúť finančne pomôcť študentom Akadémie ľubovoľnou čiastkou
 • Možnosť požiadať filantropov či podnikateľov vo svojom okolí o finančnú podporu pre študentov zapojených do programu
 • Akadémia veľkých diel nepatrí medzi krúžky, ktoré je možné financovať pomocou kultúrnych poukazov

Kontakt

dobryden@akademiavelkychdiel.sk
+421 948 049 901

Adresa

Akadémia veľkých diel

Nám. padlých hrdinov 7, P.O.Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Akadémia veľkých diel, organizačná jednotka Kolégia Antona Neuwirtha

IČO: 421385150001 DIČ: 2121278346

Napíšte nám
Navštívte nás
 © Akadémia veľkých diel, 2019