Často kladené otázky

Prvý kontakt s Akadémiou

Som stredoškolák a mám záujem o Akadémiu. Kde mám začať?


Akadémiu na škole otvára učiteľ, ktorý absolvoval tréning Akadémie. Kluby Akadémie sa otvárajú vždy na začiatku školského roka (prvé semináre začínajú v októbri) a končí začiatkom júna. Do klubu Akadémie sa prihlasuje u učiteľa, ktorý ho vedie. Ak je tvoja škola uvedená v aktuálnom zozname škôl, môžeš tohto učiteľa vyhľadať a prihlásiť sa mu. Ak nevieš, aký učiteľ vedie u vás Akadémiu, napíš nám a my ťa s ním prepojíme. Ak tvoja škola nie je v zozname, prečítaj si odpoveď na otázku nižšie.
Moja škola nie je na aktuálnom zozname škôl, kde Akadémia pôsobí. Môžem sa prihlásiť inde?


Ak svoju školu nevidíš na aktuálnom zozname škôl, sú dve možnosti:

  • Buď sme tam ešte nenadviazali spoluprácu,
  • alebo už tam je učiteľ Akadémie, no otvorí Akadémiu až od najbližšieho septembra.
V oboch prípadoch nám prosím napíš a navrhni nám učiteľa, s ktorým by si rád diskusie Akadémie absolvoval alebo mu rovno povedz o Akadémii.
Nie som stredoškolák - môžem sa zapojiť do programu?


Program Akadémie je momentálne určený primárne stredoškolákom.

  • Ak si vysokoškolák viac info nájdeš v sekcii pre vysokoškolákov.
  • Ak chodíš do posledného ročníka základnej školy, tiež sa nám ozvi a budeme tvoju situáciu riešiť individuálne.
Nie som zvyknutý/á hovoriť svoj názor pred učiteľom a spolužiakmi, možno nebudem mať čo povedať, je to program pre mňa?


Práve v programe Akadémie sa budeš toto učiť - formulovať a vyjadrovať vlastné myšlienky a názory, argumentovať, overovať si svoje tvrdenia a konfrontovať ich so spolužiakmi. Naučíš sa kultivovane vyjadrovať a reagovať na ostatných.

Osobnostné predpoklady študenta Akadémie

Nezaujímajú ma humanitné predmety. Môžem sa prihlásiť do Akadémie?


Áno. Program Akadémie veľkých diel sa neviaže na žiadne formálne študijné záujmy, výsledky alebo maturitné plány. Je pre všetkých, ktorých baví záživná diskusia o zaujímavých filmových, literárnych, hudobných a výtvarných dielach a dôležitých otázkach, ktoré otvárajú.
Nečítam knihy a nepoznám veľa umelcov. Je Akadémia pre mňa?


Áno. V Akadémii sa zameriavame na kratšie diela, takže nemusíš byť zvyknutý/á čítať. Ani nijak neskúšame tvoje vedomosti z umenia, literatúry či hudby. Stačí, že stráviš nejaký čas s dielom, ktoré je práve na programe. Ostatné príde samo :)
Nemám samé jednotky. Budem program zvládať?


Áno. Do programu nevyberáme na základe známok či výkonov. Je nadizajnovaný tak, aby v každom podporoval rozvoj dôležitých schopností - bez ohľadu na to, na akom leveli sa teraz nachádzaš. Pretože zážitok s dielom a diskusiou na seminári buduje človeka hlavne individuálne.

Cena programu a platba

Cena programu a možnosti financovania


Reálna cena programu v roku 21/22 na jedného študenta vychádza na 800 eur. Vďaka naším partnerom a získaným grantom je školné študenta na rok 150 eur, s tým, že študent môže požiadať aj o štipendium. Študent v rámci programu z hmotných vecí dostáva:

  • modernú online knižnicu s filmovými, literárnymi, hudobnými a výtvarnými dielami na 25 seminárov vrátane zadaní, krátkej prípravy, doplnkových materiálov a spätnej väzby.
  • 20 - 25 diskusných seminárov nadizajnovaných podľa modelu tých najlepších zahraničných vzdelávacích inštitúcii, zameraných na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, sústredenosť a schopnosť kultivovane diskutovať
  • profesionálne testy kritického myslenia a čítania s porozumením na začiatok a koniec programu, ktoré ukážu študentovi jeho posun za toto obdobie v daných schopnostiach.
  • záverečný certifikát a Veľký deň Akadémie veľkých diel ONLINE.
ŠTIPENDIÁ
Akadémia poskytuje štipendiá, ktoré si môžu študenti v danom šk. roku uplatniť na základe jednoduchej žiadosti, v ktorej krátko vysvetlia prečo štipendium potrebujú (Akadémia nevyžaduje formálne dokumenty o príjmoch rodičov a pod., v prípade potreby sa radí o študentovi individuálne s učiteľom). INÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA Škola sa môže rozhodnúť finančne pomôcť študentom Akadémie ľubovoľnou čiastkou Možnosť požiadať filantropov či podnikateľov vo svojom okolí o finančnú podporu pre študentov zapojených do programu Akadémia veľkých diel nepatrí medzi krúžky, ktoré je možné financovať pomocou kultúrnych poukazov