top of page

Kam za umením v máji

Jakub Neščivera


Podľa Leonarda da Vinciho „umelec vidí to, na čo sa ostatní len letmo pozrú.“ V tíme Akadémie veľkých diel dúfame, že Vás k potulkám za umením inšpirujeme aj výberom májových podujatí v každom kraji Slovenska.


Taktiež by sme Vám radi pripomenuli tradičné celoslovenské podujatie Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční v sobotu 13. mája 2023. Viaceré slovenské múzeá a galérie v tento deň organizujú zaujímavé sprievodné akcie a rozširujú svoj program.


Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Bratislavský KrajGaléria mesta Bratislavy


„Ilustrácie v knižkách sú často prvým výtvarným dielom, s ktorým sa stretneme. Cez ne spoznávame svet vymyslených aj skutočných príbehov. Učíme sa, aké je úžasné dychtiť po ďalších a ďalších objavoch, pátrame po súvislostiach, poznávame logiku vecí a dejov.”

Galéria mesta Bratislavy v útrobách Pálffyho paláca v máji organizuje výstavu s názvom TOTO! je príbeh ilustrácie, ktorá návštevníkom priblíži pohľad na slovenskú ilustrátorskú tradíciu.


Galéria Umelka


Pri príležitosti 85. narodenín svetoznámeho míma Milana Sládka bude Galéria Umelka v Starom meste organizovať výstavu jeho umeleckých diel od roku 1993 až do roku 2023. Výstava potrvá do 14. mája.


Slovenské Národné Múzeum


Slovenské Národné Múzeum v spolupráci s Múzeom mesta Brna v máji prináša výstavu o živote a diele významného architekta, maliara, sochára, scénografa a dizajnéra Jiřího Krohu. „Bohaté a rozmanité celoživotné dielo Jiřího Krohu zahrňuje nielen rôzne média, ale tiež zložité, až kontroverzné spoločenské premeny a z nich vychádzajúce slohové konotácie 20. storočia, ktoré kládli mimoriadne nároky na umelecké výpovede aj ľudskú integritu tvorcov.”


Galéria FOG


Galéria FOG do 20. mája organizuje kurátorský výber z fotografickej tvorby českej umelkyne Elišky Sky. Jej fotografie diváka pozývajú do sveta surrealistických snov plných farieb, tvarov, nezvyčajných uhlov a prepracovaných set dizajnov. Pred návštevou galérie si jej tvorbu môžete pozrieť napríklad na Instagramovom profile umelkyne.


Trnavský Kraj
Záhorská galéria Jána Mudrocha


Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici si pri príležitosti 19. ročníka Noci múzeí a galérií prichystala sprievodné podujatia a zaujímavý program popri trvaní aktuálnych výstav. V máji môžete vidieť výstavu s názvom Kresby Jána Mudrocha, Akvizície 2022 či Marek Sibinský: The Light of Grey, od súčasného českého grafika.

Galéria Jána Koniarka


Galéria Jána Koniarka v Trnave v máji predstavuje výstavu malieb, kresieb a koláží Romana Biceka, ktorý výjavy z každodenného života kombinuje s obrazmi z médií, pri ktorých dochádza k vytrhnutiu z pôvodného kontextu a získavaniu nových súvislostí a naratívu. Jeho umenie komentuje problémy prítomné v našom sociálno-politickom diskurze kombinovaním protikladných prvkov v jeho tvorbe, ako napríklad krásy a surovosti alebo remeselnej zručnosti a expresivity. Výber z jeho tvorby môžete sledovať aj na jeho Instagramovom profile.

Pri návšteve si môžete obzrieť aj stále expozície, ako napríklad Galériu Portrétov, Obraz Trnavy v čase (1920 - 2020) či Ján Koniarek a figurálne tendencie.

Piešťanský Kúpeľný ostrov


Na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch bude od 19. do 21. mája možné zažiť podujatie venované tradičným umeleckým remeslám a obdivovať tak prácu hrnčiarov, drotárov, rezbárov, šperkárov, čipkárok, výrobcov šúpolienok, kožených výrobkov a ďalších takmer 50 remesiel. Okrem slovenských remeselníkov môžete vidieť aj prácu remeselníkov z Čiech a Moravy, Poľska, Srbska, Švédska, Belgicka, Chorvátska, Macedónska, Číny, Maďarska, Izraela a Slovinska.


Napoleonské kúpele


Diela od svetového secesného maliara Alfonsa Muchu budete môcť od 10. mája vidieť na výstave s názvom Kvetinové sady v Napoleonských kúpeľoch v Piešťanoch. Jeho život s kúpeľným mestom bol spätý kvôli hľadaniu liečby pre svoju chorú dcéru. Ako vďačnosť a hold za jej uzdravenie venoval kúpeľom veľkorozmerný obraz s názvom Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia! Obraz bol slávnostne odhalený v roku 1932 a dodnes je možné vidieť ho nad vchodovými dverami reštaurácie hotela Thermia Palace.Trenčiansky KrajGaléria Miloša Alexandra Bazovského


Zreštaurované kresby Ladislava Mednyánszkého máte do 20. mája možnosť vidieť v priestoroch galérie Miloša Alexandra Bazovského. Výstava je aj vyústením niekoľkomesačnej reštaurátorskej práce reštaurátorky Mgr. art. Jarmily Tarajčákovej, ArtD., ktorej výsledok bude v rámci výstavy odprezentovaný. Výstava je doplnená o Mednyánszkého 4 maľby zo zbierky GMAB a zapožičané diela, kresby i maľby zo zbierky Považskej galérie umenia v Žiline a Trenčianskeho múzea.

Do programu galérie 25. mája pribudne aj výstava Ivety Tomanovej s názvom PARELLEL WORLDS - SÚČASNÉ PARALELY, ktorá prostredníctvom figurálnej tvorby vizualizuje konfrontáciu dvoch svetov: sveta reálneho a imaginárneho (virtuálneho). Tvorbu umelkyne si môžete pozrieť aj na tomto odkaze.


Nitriansky KrajNitrianska galéria


Nitrianska galéria do 28. mája organizuje výstavu nitrianskej umelkyne Jany Farmanovej s názvom Memory. Výstava Memory je koncipovaná do niekoľkých tematických častí, rozdelených podľa motívov a tém. Výstava reflektuje otázky medziľudských vzťahov, vzťah k prírode, domovu či premeny života, krehkosť bytia, pominuteľnosť. Vhľad do jej umeleckej tvorby môžete pred návštevou galérie získať na jej Instagramovom profile.


Okrem tejto výstavy môžete v priestoroch Nitrianskej galérie do 21. mája vidieť aj výstavu študentov Katedry výtvarnej výchovy a tvorby s názvom Biela na Bielej, zameranú na kontrasty a podobnosti, ktoré môžeme nájsť medzi bielymi farbami a ktoré môžu byť zdrojom ilúzie, zmätku alebo nezrozumiteľnosti.


Galéria umenia Ernesta Zmetáka


Galéria umenia Ernesta Zmetáka poskytne do 20. mája príležitosť zúčastniť sa výstavy Vladimíra Kordoša, ktorá sa nezameriava len na neho, ale integruje a prizýva do nej ďalších autorov. Autor s dielami iných vedie viacúrovňový dialóg v čase − v podobe interpretácie či parafrázy diel z dejín umenia, pretavených do performancie, oživených obrazov (living pictures), multimediálnej inštalácie aj textového komentára.

Žilinský KrajPovažská galéria umenia v Žiline


Počas celého mája v Považskej galérii umenia v Žiline trvá výstavný projekt s názvom Slippery Mnemosyne, ktorý je “postavený okolo momentu vizuálnej pamäte ako dynamickej skúsenosti pohybujúcej sa na hranici telesného zážitku a symbolična, neustále nanovo redefinujúcej nami prežívanú realitu.“


Galéria Kolomana Sokola


V Galérii Kolomana Sokola môžete počas mája vidieť novú výstavu s názvom Ester a Martin Martinčekovci o dielach manželskej dvojice, ktorá sa podieľala na formovaní kultúry a umenia v Liptovskom Mikuláši od polovice 50. rokov 20. storočia. Ester Martinčeková - Šimerová sa v roku 1931 stala členkou Umeleckej besedy a vystavovala s Fullom a Galandom. S oboma autormi pôsobila ako pedagóg na veľmi progresívnej Škole umeleckých remesiel v Bratislave. V roku 2001 dostala najvyššie francúzske vyznamenanie Rytier rádu kultúry a literatúry a v roku 2002 jej bol udelený Rad Ľudovíta Štúra I. Stupňa. Viac informácií o živote, tvorbe a odkaze oboch umelcov nájdete po kliknutí na tento odkaz.


Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa


V Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa je počas mája možné zažiť novú výstavu s názvom J. A., ALEXY / Rezonancia tvorby Janka Alexyho v dielach súčasného umenia. Janko Alexy je rodákom z Liptovského Mikuláša a jedným zo zakladateľov galérie v roku 1955. V Liptovskej galérii je až do konca augusta taktiež možné vidieť výstavu s názvom Peter Michal Bohúň (1822 - 1879) – maliar vľúdneho štetca.


Banskobystrický KrajStredoslovenská galéria


Stredoslovenská galéria od 12. mája spúšťa vernisáž s názvom ART IS HERE, Bíle listy (1968) - Biely priestor (1974). Aktuálny výstavný projekt mapuje brniansku neoavantgardnú scénu v kľúčovom období vymedzenom rokmi 1968 – 1974. Výstava zároveň pripomenie intenzívne kontakty medzi brnianskou a slovenskou neoavantgardnou scénou.


Poštové múzuem


Poštové múzeum v Banskej Bystrici od 10. mája organizuje výstavu výnimočného maliara, grafika a ilustrátora s názvom Peter Uchnár: Plocha - Priestor - Príbeh. „Peter Uchnár ilustroval viac ako päťdesiat kníh, z ktorých viaceré vyšli aj v zahraničí. S jeho tvorbou sa môžu zoznámiť čitatelia a milovníci výtvarného umenia, okrem Slovenska a Čiech, aj v Nemecku, Číne, Rusku, Srbsku, Japonsku, Kazachstane, Ukrajine, Slovinsku, Rumunsku a na Taiwane. Na svojom konte má niekoľko významných ocenení, medzi inými aj cenu Zlaté pero Belehrad 1999, Cenu Ľudovíta Fullu 2005, Výročnú cenu vydavateľstva Albatros 2011, dvakrát nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena 2010 a 2016 v Bologni či nomináciu na Krištáľové krídlo 2010.”

Prešovský Kraj
Krajská galéria v Prešove


Do Noci múzeí a galérií sa zapojí aj Krajská galéria v Prešove a návštevníkom ponúkne bohatý program, komentované prehliadky, workshopy, divadelné predstavenia či premietanie filmov. Okrem toho majú návštevníci až do 26. júna príležitosť zažiť novú výstavu s názvom Alexander Eckerdt: Na konci veľkej modrej cesty, ktorá je výberom z tvorby košického výtvarného umelca. Umelec patril k osobitým slovenským maliarom a významným osobnostiam slovenskej grafiky a kresby druhej polovice uplynulého storočia. Viac z jeho tvorby a života môžete spoznať na tomto odkaze.


Do sveta grafiky a tajov tohto remesla môžete preniknúť návštevou výstavy s názvom #grafein.sk.cz. Súčasťou vystavenej kolekcie je aj súbor 12 zreštaurovaných grafík Oresta Dubaya. Do konca mája v útrobách galérie taktiež môžete stihnúť výstavu s názvom Martin Lettrich: Mr. Lett & Mr. Rich - výber zo sochárskej tvorby.


Tatranská galéria Poprad


Do Noci múzeí a galérií sa taktiež zapojí aj Tatranská galéria Poprad. Počas tejto akcie budú sprístupnené všetky aktuálne výstavy, prebehne burza katalógov Tatranskej galérie a môžete zažiť aj divadelné a hudobné vystúpenie. Do programu galérie pribudla aj nová výstava s názvom Emil Semanco Štyri Nočné Doby, pri príležitosti 70. narodenín slovenského umelca. Od roku 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej a stále pôsobí vo vedení tohto najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku.


Košický KrajMúzeum Vojtecha Löfflera


Múzeum Vojtecha Löfflera počas mája ponúka možnosť obzrieť si vernisáž s názvom Výkvet Talianska, organizovanú v spolupráci s Instituto Italiano di Cultura v Bratislave a Societa Dante Alighieri v Košiciach. Výstava predstaví ilustrácie dvadsiatich mladých talianskych autorov vytvorených rozličnými technikami a štýlmi a vďaka spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice budú súčasťou výstavy aj ukážky knižných publikácií, v ktorých boli ilustrácie uverejnené.


Banícke múzeum v Rožňave


Čaro gemerskej prírody a dediny v podaní unikátnych akrylových obrazov môžete zažiť na autorskej výstave Milana Laciaka s názvom Gemerské impresie. Hlavným zámerom autora, rodáka z Horného Gemera, je zachytenie pocitu nostalgie času, ktorý plynie v dedinskom živote bežných ľudí. Výstava upriamuje pozornosť na poriadok prírody, ktorá má svoj prirodzený životný cyklus. Výstavu si môžete vychutnať až do 30. júna 2023.


Východoslovenská galéria


Východoslovenská galéria návštevníkom ponúka možnosť zažiť nový výstavný koncept s názvom Maroš Kontroš a Peter Maščák: Till the End of the World. Autori v aktuálnej tvorbe prehlbujú dlhodobo skúmané témy identity a s ňou spojených negatívnych diagnóz. Neurózy, vyhorenie, osamotenie v dynamizovanom svete, všetko násobené akútnosťou klimatických či pandemických stavov, ktoré štandardizovali diskurz permanentného ohrozenia v našich životoch.


Košická hudobná jar


Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar sa vo svojom 67. ročníku uskutoční v tradičnom jarnom termíne na prelome mesiacov apríl a máj (27. 04. - 25. 05. 2023). KHJ patrí medzi najstaršie hudobné festivaly na Slovensku. Jeho história sa píše od roku 1956. Návštevnikom každoročne ponúka výdatnú dávku symfonických a komorných koncertov i recitálov. Výnimočné zážitky návštevníkom tento rok prinesú komorné koncerty sláčikového kvarteta a súboru starej hudby, klavírny aj husľový recitál a štvorica symfonických koncertov domáceho orchestra Štátnej filharmónie Košice. Kompletný program a detailné informácie o podujatí nájdete po kliknutí na tlačidlo nižšie.Opmerkingen


bottom of page