ONLINE PREDNÁŠKA

S riaditeľkou Akadémie Miroslavou Durankovou

Študenti aktívni na hodine, so záujmom diskutovať, motivovaní prečítať si aj knihu navyše a ešte sú aj slušní voči sebe navzájom. Sen alebo realita, ktorú máme v našich učiteľských rukách?
 

Srdečne pozývame na online prednášku všetkých učiteľov a vzdelávateľov, ktorí hľadajú inšpiráciu pre svoju prácu so študentmi práve v oblasti motivácie a radi začínajú od seba. 

Budeme sa venovať týmto otázkam:

  • Čo by sme mali ako učitelia robiť, aby sa naši študenti radi učili? 

  • Ako motivovať študentov, aby si prečítali knihu navyše? 

  • Ako ich motivovať k aktivite na hodine a diskusii?

  • Mám študentov motivovať odmenami? 

  • Ako si vybudovať so študentmi prospešné vzťahy?

TERMÍN: 21. Január 2021 o 18:00 (trvanie 60 min + 30 min otázky a odpovede)
CENA: Toto podujatie je bezplatné

Kontakt

dobryden@akademiavelkychdiel.sk
+421 948 049 901

Adresa

Akadémia veľkých diel

Nám. padlých hrdinov 7, P.O.Box 51

900 28 Ivanka pri Dunaji

Akadémia veľkých diel, organizačná jednotka Kolégia Antona Neuwirtha

IČO: 421385150001 DIČ: 2121278346

Napíšte nám
Navštívte nás
 © Akadémia veľkých diel, 2019