top of page

Ako umenia spolupracujú

FILIP BEDNÁR


Vedeli ste, že tradične sa umenia delia iba na zopár druhov? Sú nimi výtvarné umenia, sochárstvo, architektúra, hudba, poézia a „živé“ umenia — tie, ktoré zahŕňajú predstavenia ľudí, napríklad divadlo alebo tanec. Z bežných stretnutí s umením ale vieme, že spojenia a prieniky medzi týmito „čistými“ formami sú bežné a v súčasnej populárnej kultúre možno bežnejšie ako pôvodné formy.


Napríklad pieseň je spojením hudby a poézie. Takýto „hybrid“ poznali už v antickom Grécku, keď básnici spievali verše Odysei. Ďalším príkladom je film, ktorý obrazové umenie obohatil o schopnosť zachytiť časové úseky. Umožnil mu tak sprostredkovať príbeh, čo dovtedy dokázala iba literatúra či živé umenia. Neskôr sa k filmu pridružil aj zvuk a doposiaľ nevídaný hybrid bol na svete.


V článku sa pozrieme na tri rôzne prieniky v umeniach, s ktorými sa bežne stretávame. Ich pochopením môžeme prehĺbiť naše umelecké zážitky, odhaliť skryté významy, či sa stať kritickejšími divákmi.Ekfráza

Toto slovo označuje v špecifickom zmysle opis v knihe alebo v básni, ktorý opisuje výtvarné dielo. Príkladom sú detailne opisy kresieb v Jane Eyrovej alebo básne, ktoré vznikli, aby zachytili výtvarné dielo s cieľom vytvoriť jeho interpretáciu. V širšom zmysle ide ale o akúkoľvek „slovnú reprezentáciu vizuálnej reprezentácie“, teda akýkoľvek slovný opis, ktorý chce zapojiť našu predstavivosť a „nakresliť“ v nej obrázok.


Niektorí kritici tvrdia, že ak by Homér žil dnes, bol by úspešným hollywoodskym režisérom. Jeho Iliada a Odysea, i keď sú to eposy písané veršoch, dokážu vytvárať v mysli čitateľa scény, ktoré sú vraj kinematograficky výborne zvládnuté. Inými slovami, autor pri ich tvorbe premýšľal v obrazoch, ktoré sa pokúsil zachytiť slovami do veršov a tak ich sprostredkovať. Bohatstvo niektorých kníh alebo básní tak spočíva v našej schopnosti používať vizuálnu predstavivosť a meniť slová na obrazy.


Hudba vo filme

Film v sebe spája schopnosť sprostredkovať príbeh a príležitosť použiť pri tom hudbu. Príbeh sám o sebe — napríklad ako pri čítaní knihy — i hudba sama o sebe — napríklad na koncerte vo filharmónii — dokážu vyvolať napätie, smútok či radosť. Film je tak výbornou príležitosťou nechať tieto odlišné formy spolupracovať.


Odporúčam pri najbližšom sledovaní filmu vedome sa sústrediť na to, do akej miery s vašimi dojmami a pocitmi pracuje dej a do akej hudba. Idú ruka v ruke? Môžete tiež skúsiť vypočuť si samostatnú klasickú skladbu alebo filmový soundtrack, alebo si pozrieť nemý film. Ďalej sa môžete pýtať, na čom by film stratil či získal, ak by bol bez hudby? Ako film pracuje s tichom? Dokázala by hudba sama o sebe vyvolať taký dojem, aký vyvoláva v spojení s filmovou scénou?


V niektorých filmoch režiséri experimentujú s tým, že pocit z deja cielene neladí s pocitom z hudby alebo je aj v rozpore — to môže mať podvedomý rušivý efekt. Schopnosť rozlišovať medzi efektom deja a efektom hudby preto môže byť zaujímavým obohatením pre kritické sledovanie pre každého filmového fanúšika.

Umenie v umení

Ak pri čítaní knihy alebo sledovaní filmu narazíme na iný alebo aj rovnaký druh umenia zapracovaný v deji, často je namieste zamyslieť sa, ako to môže prehĺbiť obsah alebo odhaliť skryté významy. Napríklad v Austenovej románe Sídlo Mansfield sa postavy rozhodnú usporiadať divadelné predstavenie v podmienkach, v ktorých to nie je úplne najlepší nápad. Dohodnú sa aj na konkrétnej hre a rozdelia si roly, ktoré stvárnia. To otvára príležitosť pre nachádzanie rozličných spojení s touto hrou, ale aj pre sledovanie toho, aký postoj má ktorá postava k inscenácii, a čo to hovorí o jej charaktere.


Ďalším príkladom je obraz v Hitchcockovom filme Vertigo, ktorý môže byť nápovedou pri hľadaní interpretácie. A napokon príkladom vo výtvarnom umení môže byť nenápadný obraz v pozadí na Rembrandtovom Návrate márnotratného syna. Môžete ho skúsiť na obraze nájsť a prepojiť ho s hlavnou témou.

Ktorá je vaša najobľúbenejšia forma umenia? Myslíte si, že hybridy môžu ponúknuť viac ako „čisté“ formy? Má zmysel, keď výtvarné umenie zachytáva myšlienky a poézia sprostredkúva obrazy? Aký je váš vzťah k ďalším známym hybridom ako balet, opera či muzikál? Dajte nám vedieť na dobryden@akademiavelkychdiel.sk.

 

Akadémia veľkých diel je rozvojový program pre stredoškolákov na celom Slovensku. Prečítajte si o ňom.


Pracujeme s výnimočnými stredoškolskými učiteľmi. Pridajte sa k nim.


Páčil sa vám tento článok? Viac zaujímavého obsahu nájdete na našom blogu.

Komentáře


bottom of page