top of page

Od skenovania textu k čítaniu

SAMUEL PRÍLEPOK


Čítaniu sa venujeme vo viacerých článkoch a je tomu tak aj preto, že veľká časť diel Akadémie veľkých diel sú písané texty. Našim študentom, ale aj učiteľom, tak chceme ponúknuť tipy a triky, ako ešte viac zlepšiť svoj zážitok z čítanie, a teda aj z celej Akadémie. V minulých článkoch sme sa venovali čítaniu ako aktivite a čítaniu ako dialógu.


Dnes si povieme niečo o tom, čo môžeme spraviť, aby sme sa na tento dialóg dôkladne pripravili. A akým spôsobom by sme mohli tento dialóg viesť. Budeme sa rozprávať o skenovaní knihy, ale aj o konkrétnom spôsobe čítania knihy. Budete potrebovať päť farebných fixiek, farbičiek, či zvýrazňovačov, červenej, zelenej, žltej, oranžovej a modrej farby. A budete sa veľa pýtať, preto je dobré si pripraviť aj pero a papier, kde si svoje otázky napíšete. Pripravte sa, začneme in medias res.


Prvý krok, ktorý by sme mali spraviť, je prejsť si text zhora dole. Doslova. Teda zoberte si svoj vlastný prst, ktorý máte vždy poruke (doslova), zabodnite ho na začiatku textu do stredu riadka a prejdite ním zhora dole. Nesmie to trvať viac ako 5 sekúnd. Všímajte si slová, ale nečítajte. Len skenujte.Následne ten istý prst, ktorý si už pomaly zvyká, že sa stáva súčasťou čítania tak, ako ním bol kedysi na základnej škole, zabodnite na začiatku tej istej strany. Tentokrát však nie v strede, ale úplne naľavo. Prejdite ním po strane do tvaru S. Teda zľava doprava s tým, že budete smerovať dole. Teda nejdete po vetách, ale krížom cez odstavce. Opäť to nesmie trvať viac ako 5 či 10 sekúnd. Ak to trvá viac, je to zle.


Teraz, či veríte alebo nie, máte text preskenovaný. Tretí krok, ktorý je nutné spraviť, si bude vyžadovať päť farebných fixiek, farbičiek alebo čokoľvek, čo za sebou necháva červenú, zelenú, žltú, oranžovú a modrú farbu. V rámci skenovania budete potrebovať červenú a zelenú. Uistite sa, že farby nepresvitajú na druhú stranu (vlastná skúsenosť).


Ten istý text, ktorý sme preskenovali, teraz zoberieme a ešte raz prebehneme s tým, že sa budeme zameriavať na podstatné mená, slová s veľkým písmenom, dôležité pojmy. Tieto slová si podčiarkneme alebo zvýrazníme červenou farbou. Stále však nečítame, len očami prechádzame text a čo nám padne do oka, zvýrazníme. Určite nezvýrazníte všetko. Preto sa ani nesnažte o dokonalosť. Cieľom je navnímať dôležité slová a zaznačiť si ich červenou farbou.


Následne si zoberiete zelenú farbu a ňou v texte zvýraznite slová, ktoré nejakým spôsobom vytvárajú štruktúru. Ak ide o literatúru faktu, často sa v nej vyskytujú slová ako „poprvé, podruhé...atď“. Ak ich skenovaním zazriete, už by mali svietiť zelenou. Ak čítame krásnu literatúru, všímajme si slová, ktoré ohraničujú čas a priestory. Kedy a kde sa príbeh odohráva, teda „včera, dnes, na strome, v kráľovstve“. Verím, že netreba zdôrazňovať, že text stále nečítame, len skenujeme. A celý tento proces by nemal trvať dlhšie ako 5 minút. Odporúčam si preto pri čítaní dopredu určiť, koľko strán by ste chceli prečítať a skenovať len tie. Najlepšia taktika je držať sa jednotlivých kapitol, spevov, častí, ktoré má takmer každý text.


Keď už náš text začína svietiť ako Las Vegas, viete, že kráčate správnym smerom. Po zelenej farbe by ste mali mať text prejdený zhora dole a sprava doľava. Mali by ste v ňom mať červené a zelené slová.


Z toho všetkého vám musia hlavou víriť otázky. Ak máte zvýrazneného „čarodejníka“, „včera“ a „v lese“, z toho jednoznačne plynie otázka „čo robil včera čarodejník v lese?“ Na túto a podobné otázky, ktoré si položíte a zapíšte, odpoveď samozrejme nemáte. Odpoveď dostanete až keď začnete čítať a po maximálne 10 minútovej príprave na dialóg je najvyšší čas sa do neho ponoriť. Do dialógu však už nejdete nepripravení, ale so zvýraznenými slovami a sadou otázok, ktoré chcete, aby vám autor v knihe zodpovedal.Pravidlá čítania - čítame


Stále majte na pamäti, že na stole vedľa vás by mali ležať ešte tri ďalšie farby. Žltá je vaša najdôležitejšia farba, pretože ňou si budete zaznamenávať hlavné argumenty, tvrdenia, dôležité vety, ktoré posúvajú dej. Často sú to prvé vety na začiatku odstavca, ale nie je to pravidlo.


Oranžová bude vašou vernou slúžkou, pretože ňou si budete zaznamenávať vety a slová, ktoré budú mať význam pre vás a vaše otázky. Môžete si ňou zaznamenať čokoľvek. Ak vás v tomto momente zaujíma napríklad téma pravdy a hlavná postava vášho príbehu začne rozprávať o pravde, tieto slová by mali svietiť oranžovou.


No a potom je tu modrá, nie veľmi častá, zato veľmi vzácna a dôležitá farba. Ňou si zaznamenáte vety, ktoré sú hodné toho, aby boli zvečnené na tričku, ba ktoré by ste si neváhali dať vytetovať. To sú presne tie citáty ako keď Sokrates povedal, že nepreskúmaný život nie je hodný žitia a všetci to vieme. V slovenskom preklade však tento výrok znie inak, a síce: „pre človeka je najväčším dobrom viesť každý deň rozhovory o cnosti a iných veciach, o ktorých ma počujete rozprávať, keď skúmam seba a iných, a život bez takéhoto skúmania nie je pre človeka pravý...“ A ja to viem len vďaka tomu, že som si ho zvýraznil modrou farbou.


Výsledkom by mal byť nielen farebný text, ale naozaj pochopený príbeh či argumenty, získané odpovede na vaše otázky, ktoré ste si položili v rámci skenovania a v neposlednom rade zážitok z pravého aktívneho čítania.


Samozrejme, vyššie popísaná metóda nie je stopercentná. Zároveň vyžaduje od čitateľa viac námahy, čo je už problém pri samotnom čítaní. Viem si tiež predstaviť, že to pre vás nebude jednoduché si takto farebne čarbať do knižky. No čo viem určite je, že ak venujete tých desať minút textu, ktorý budete čítať a následne si do ruky vezmete spomenuté farby, budete vďaka tomu vedieť čítaný text výborne pochopiť, zreprodukovať a kedykoľvek sa k nemu vrátite, hneď vám bude jasné čo a kde hovorí. Pretože by bolo naivné a hlúpe očakávať, že sa bez námahy stanete lepším čitateľom.

 

Akadémia veľkých diel je rozvojový program pre stredoškolákov na celom Slovensku. Prečítajte si o ňom.


Pracujeme s výnimočnými stredoškolskými učiteľmi. Prihláste sa na tréning a pridajte sa k nim.


Páčil sa vám tento článok? Viac zaujímavého obsahu nájdete na našom blogu.

Comentários


bottom of page